e-Seminár: Osobné ochranné pracovné prostriedky v podnikovej praxi

e-Seminár: Osobné ochranné pracovné prostriedky v podnikovej praxi

Povinnosti zamestnávateľov v oblasti výberu, nákupu, prideľovania, kontroly používania a údržby osobných ochranných pracovných prostriedkov

Termín: 24. 5. 2013
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Povinnosťou zamestnávateľa je podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, a tiež určovať a zabezpečovať ochranné prostriedky, ktoré sa musia používať. Ďalšie povinnosti vyplývajú zamestnávateľovi aj z Nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ e-Seminára:

Cieľom e-Seminára je v rámci jednotlivých tematických okruhov oboznámiť účastníkov s povinnosťami zamestnávateľa v oblasti poskytovania, prideľovania, používania, nákupu a kontroly využitia osobných ochranných pracovných prostriedkov na pracoviskách zamestnávateľa.
e-Seminár poskytne všetky potrebné informácie o právnej úprave problematiky OOPP u zamestnávateľov, oboznámi Vás s požiadavkami na posudzovanie rizík, nákup, prideľovanie a poskytovanie OOPP, ich údržbu, kontrolu a posúdenie ochranných vlastností počas ich prevádzkového používania na pracoviskách a v podnikoch. Dozviete sa aké druhy a typy OOPP sú vhodné pre rôzne pracoviská, ako ich nakupovať, prideľovať a správne využívať, akú dokumentáciu je potrebné vypracovať. Získané informácie Vám pomôžu správne aplikovať právne predpisy do praxe, čím vylúčite riziká vzniku pracovných úrazov a zabránite vzniku nedostatkov a sankciám zo strany inšpektorátu práce a orgánov dozoru verejného zdravia.

Kliknite sem pre detailný Program e-Seminára.

Komu je e-Seminár určený:

e-Seminár Osobné ochranné pracovné prostriedky v podnikovej praxi je určený všetkým zamestnávateľom, ktorí pri svojom podnikaní a zamestnávaní zodpovedajú za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na svojich pracoviskách, bezpečnostným technikom, bezpečnostnotechnickej službe v podniku, vedúcim pracovníkom a pracovníkom zodpovedným za ľudské zdroje.


Ďalšie informácie:

Po absolvovaní e-Seminára Vám zašleme poštou CERTIFIKÁT, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

Program:

 

Každý týždeň od nás dostanete jednu lekciu v elektronickom formáte. Záleží len na Vás, kedy si zaslaný materiál preštudujete. Na záver každej lekcie sme pre Vás pripravili súbor otázok, ktorých zodpovedaním si overíte, že ste danej tematike porozumeli. Správne odpovede na otázky Vám zašleme vždy s nasledujúcou lekciou.

 

1.  LEKCIA (24. 5. 2013)
Právna úprava OOPP v SR a EÚ

  • Úprava problematiky OOPP v legislatíve SR a EÚ, normy na OOPP, skúšobníctvo OOPP
  • Povinnosti zamestnávateľa a zamestnancov v oblasti OOPP
  • Analýza nebezpečenstiev a ohrození a vyhodnotenie rizika pre účely prideľovania OOPP

 

2.  LEKCIA (31. 5. 2013)

Dokumentácia OOPP v podniku

  • Podniková politika BOZP, Pravidlá o BOZP vo vzťahu k OOPP
  • Smernica pre poskytovanie OOPP v podniku, Karta poskytovaných OOPP a iná dokumentácia

3.  LEKCIA (7. 6. 2013)

Typy a druhy OOPP a ich použitie

  • Ochrana tela, ochrana hlavy, ochrana sluchu, zraku, končatín, kože, dýchacích orgánov a ochrana pred pádom z výšky a iné
  • Označovanie OOPP, piktogramy a značky, visačky

 

4.  LEKCIA (14. 6. 2013)

Praktické rady a odporúčania pre zamestnávateľov pre oblasť OOPP

  • Posúdenie ochranných vlastností OOPP počas ich prevádzkového používania
  • Rady a odporúčania pre zamestnávateľov pri výbere, nákupe, prideľovaní a kontrole používania OOPP na pracoviskách
  • Kontrola spoľahlivosti a ochranných vlastností OOPP

RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

Miroslava Kordošová je vedeckovýskumnou pracovníčkou na Inštitúte pre výskum práce a rodiny v Bratislave.

e-Seminár

e-Seminár

,

Toto je e-Seminár, ktorý absolvujete na svojom PC - pohodlne vo Vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania.
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout