NEWSLETTER

Chcete, aby sme vám e-mailom posielali novinky?

Školenia

News

Pozor na závislé vzťahy pri daňovom priznaní

Pozor na závislé vzťahy pri daňovom priznaní

10. 1. 2022

Obchodujete s prepojenými firmami alebo fyzickými osobami? Uplatňujete správne metódy ocenenia vašich obchodných transakcií? Viete na základe čoho určiť, kedy a v akom rozsahu musíte mať vypracovanú transferovú dokumentáciu? A aký majú tieto obchody vplyv na z...

Povinná registrácia na DPH: Nezabúdajte kontrolovať obrat!

Povinná registrácia na DPH: Nezabúdajte kontrolovať obrat!

10. 12. 2021

Povinnú registráciu tuzemských zdaniteľných osôb upravuje § 4 ods. 1 zákona o DPH v nadväznosti na dosiahnutie obratu definovaného v § 4 ods. 7 zákona o DPH.

Správcovia budov pozor: Nezmeškajte povinné lehoty revízii elektrických spotrebičov a náradia?

Správcovia budov pozor: Nezmeškajte povinné lehoty revízii elektrických spotrebičov a náradia?

8. 11. 2021

Čo je predmetom revízie elektrických spotrebičov či náradia a ako často ju treba vykonávať? Ako sa delia tieto spotrebiče?

Elektronický archív je tu! Skladovanie účtovných dokladov sa digitalizuje

Elektronický archív je tu! Skladovanie účtovných dokladov sa digitalizuje

25. 10. 2021

Podnikatelia už nebudú musieť doklady uchovávať v papierovej podobe. Dokumenty sa budú archivovať len v elektronickej podobe. Ministerstvo financií SR sa rozhodlo výrazne zjednodušiť a zefektívniť systém účtovníctva vo viacerých oblastiach. Rezort pripravil nove...

Kedy sa nemusí vykonávať základná finančná kontrola?

Kedy sa nemusí vykonávať základná finančná kontrola?

6. 10. 2021

Finančná operácia sa overuje finančnou kontrolou v celom jej priebehu až do momentu dosiahnutia všetkých stanovených cieľov alebo splnenia udržateľnosti finančnej operácie alebo jej časti. Z dôvodu zabezpečenia ochrany verejných financií je dôležité vytvoriť...