e-Seminár: Nahlasovanie pracovných úrazov a povinné lekárske prehliadky

e-Seminár: Nahlasovanie pracovných úrazov a povinné lekárske prehliadky

Povinnosti zamestnávateľa a vzory dokumentácie

Termín: 14. 2. 2014
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Povinnosťou zamestnávateľa je podľa zákona o BOZP plánovať, prichystať a vykonať všetky organizačné, personálne a materiálne opatrenia, nevyhnutné pre zvládanie dôsledkov akýchkoľvek mimoriadnych situácií, ktoré môžu vzniknúť vzhľadom na povahu prác. Získajte informácie o povinnostiach zamestnávateľa a zamestnancov pri riešení pracovných úrazov, spoznajte hlavné postupy pri nahlasovaní úrazov v práci a chorôb z povolania a najčastejšie nedostatky a chyby z aplikačnej praxe.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ e-Seminára:

Cieľom e-Seminára je v rámci jednotlivých tematických okruhov oboznámiť účastníkov s povinnosťami a právami zamestnávateľa a zamestnancov v oblasti riešenia pracovných úrazov, školských úrazov a chorôb z povolania na pracoviskách zamestnávateľa.

E-Seminár Vám poskytne všetky potrebné informácie o právnej úprave problematiky, oboznámi Vás s legislatívnymi požiadavkami, právami a povinnosťami zamestnávateľov i zamestnancov, s postupmi pri evidencii, registrácii pracovných úrazov, s rozdelením pracovných úrazov, s postupmi pri oznámení o vzniku úrazu, ohlasovaní úrazu príslušným inštitúciám.

Spoznáte kódovanie úrazov, odškodňovanie úrazov, hlásenie školských úrazov a chorôb z povolania a lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci. Získané informácie Vám pomôžu správne aplikovať právne predpisy do praxe a vylúčiť riziká podmieňujúce vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce, čím zabránite vzniku nedostatkov a sankciám zo strany inšpektorátu práce a orgánov dozoru verejného zdravia.

Kliknite sem pre detailný Program e-Seminára! S obchodnými podmienkami sa zoznámte tu!

Komu je e-Seminár určený:

Seminár Pracovný úraz, choroby z povolania a lekárske prehliadky je určený všetkým zamestnávateľom, ktorí pri svojom podnikaní a zamestnávaní zodpovedajú za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na svojich pracoviskách, bezpečnostným technikom, bezpečnostnotechnickej službe v podniku, vedúcim pracovníkom a pracovníkom zodpovedným za ľudské zdroje a vedúcim pracovníkom škôl.

PROGRAM E-SEMINÁRA:

Každý týždeň od nás dostanete jednu lekciu v elektronickom formáte. Záleží len na Vás, kedy si zaslaný materiál preštudujete. Na záver každej lekcie sme pre Vás pripravili súbor otázok, ktorých zodpovedaním si overíte, že ste danej tematike porozumeli. Správne odpovede na otázky Vám zašleme vždy s nasledujúcou lekciou.

 

1. LEKCIA (14. 2. 2014)

Povinnosti zamestnávateľa pri riešení pracovných úrazov, chorôb z povolania a lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci

   • Predpisy v oblasti pracovných úrazov, chorôb z povolania a zdravotnej spôsobilosti zamestnancov
   • Evidencia pracovných úrazov, ohlasovacia povinnosť, zabezpečenie miesta vzniku úrazu
   • Zdroje a príčiny vzniku pracovného úrazu (kódovanie zdroja a príčiny úrazu, špecifikácia pracoviska a pracovnej činnosti)
   • Kontrolný test k 1. lekcii

 

2. LEKCIA (21. 2. 2014)
Typy a druhy pracovných úrazov

   • Pracovný úraz, drobný pracovný úraz, iný úraz
   • Oznámenie o vzniku, spisovanie záznamu
   • Vyšetrovanie, rozsah zodpovednosti, poučenie a súhlas poškodeného
   • Kontrolný test k 2. lekcii

 

3. LEKCIA (28. 2. 2014)

Zdravotný dohľad, rekondičné pobyty a choroby z povolania

   • Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu
   • Vstupné a výstupné zdravotné prehliadky, špeciálne zdravotné prehliadky
   • Povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k rekondičným pobytom
   • Evidencia, hlásenia a postup pri odškodňovaní chorôb z povolania
   • Kontrolný test k 3. lekcii

 

4. LEKCIA (7. 3. 2014)
Iné typy úrazov a praktické vzory pre zamestnávateľa pri nahlasovaní pracovných úrazov

   • Riešenie pracovného úrazu v zahraničí (formulár E 101)
   • Školské úrazy, rozsah zodpovednosti za jeho vznik
   • Vzory evidencie a dokumentácie ( žiadosť o posúdenie zdravotnej spôsobilosti, výkaz o úrazovosti, záznam o pracovnom úraze, žiadosť o posúdenie pracovného úrazu...)
   • Kontrolný test k 4. lekcii

RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

Miroslava Kordošová je vedeckovýskumnou pracovníčkou na Inštitúte pre výskum práce a rodiny v Bratislave.

e-Seminár

e-Seminár

,

Toto je e-Seminár, ktorý absolvujete na svojom PC - pohodlne vo Vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania.
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout