Zamestnávanie cudzincov a vysielanie zamestnancov do krajín EÚ a tretích krajín 2024 Zamestnávanie cudzincov a vysielanie zamestnancov do krajín EÚ a tretích krajín 2024

Zamestnávanie cudzincov a vysielanie zamestnancov do krajín EÚ a tretích krajín 2024

Povinnosti a riziká zamestnávateľov - Právne predpisy - Formuláre - Vzory dokumentov

Problematika zamestnávania cudzincov a vysielania zamestnancov je veľmi obsiahla a orientovať sa v zákonoch, ktoré musí zamestnávateľ dodržať je veľmi náročné keďže je to oblasť, ktorá sa legislatívne neustále mení. Je ťažké sa vyznať v tom, čo treba splniť a ktoré povinnosti si môže zamestnávateľ zjednodušiť. A navyše, ak si zamestnávateľ nesplní všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú nielen z domácich ale aj európskych legislatívnych noriem, hrozí mu niekedy aj niekoľko stotisícová pokuta.

Problematika zamestnávania cudzincov a vysielania zamestnancov je veľmi obsiahla a orientovať sa v zákonoch, ktoré musí zamestnávateľ dodržať je veľmi náročné keďže je to oblasť, ktorá sa legislatívne neustále mení. Je ťažké sa vyznať v tom, čo treba splniť a ktoré povinnosti si môže zamestnávateľ zjednodušiť. A navyše, ak si zamestnávateľ nesplní všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú nielen z domácich ale aj európskych legislatívnych noriem, hrozí mu niekedy aj niekoľko stotisícová pokuta.

Autor:

Výhody prémiovej verzie

`

149 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

219 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Popis produktu:

Cieľom publikácie Zamestnávanie cudzincov a vysielanie zamestnancov do krajín EÚ a tretích krajín je vám dať potrebné informácie o všetkých nevyhnutných postupoch zamestnávateľa v oblasti zamestnávania cudzincov a vysielania zamestnancov do iných členských štátov a prijímania vyslaných zamestnancov na území SR.

Vysvetlíme vám všetky potrebné náležitosti pri vysielaní zamestnancov, a/alebo prijímaní vyslaných zamestnancov, porovnáme rozdiely medzi vysielaním a vyslaním na zahraničnú pracovnú cestu, upozorníme vás na administratívne požiadavky pri zamestnávaní cudzincov na území SR.

Publikácia vám poskytne komplexný prehľad o povinnostiach zamestnávateľa a zamestnanca pre prípad vysielania a rovnako vám poskytne všetky informácie o administratívnych postupoch potrebných pri zamestnávaní cudzincov a vysielaní a komunikácii s príslušnými inštitúciami na Slovensku a v prijímajúcich členských štátoch.

 

Publikácia Vám pomôže:

   • dôsledne uplatňovať povinnosti zamestnávateľa voči legislatíve platnej pre celú EÚ a aj mimo nej,
   • vyhnúť sa pokutám aj z iných krajín ako z EÚ.

  

V ONLINE ZLOŽKE nájdete všetky potrebné formuláre, žiadosti, vzory tlačív a dokumentov, ktoré pri svojej práci pri vysielaní zamestnancov a zamestnávaní cudzincov potrebujete.

 

Aktuálny obsah publikácie nájdete pod týmto odkazom tu.

 

Maximálna aktuálnosť je zaisťovaná pravidelným aktualizačným servisom. O výhodách aktualizačného servisu si prečítajte tu. 

 

Výhody produktu:

   • Dozviete sa o všetkých povinnostiach, ktoré musíte plniť, inak vám hrozia vysoké pokuty.
   • Vašu prácu uľahčia editovateľné vzory dokumentácie, formuláre a tlačivá.
   • Budete vždy a včas informovaní o zmenách v legislatíve a o jej aplikácii do praxe.

Komu je produkt určený:

Multimediálna publikácia Zamestnávanie cudzincov a vysielanie zamestnancov do krajín EÚ a tretích krajín je určená konateľom a štatutárom spoločností, HR manažérom, personalistom, mzdovým účtovníkom, ktorí potrebujú zamestnávať občanov iných štátov, vysielať svojich zamestnancov, prípadne prijímať vyslaných zamestnancov v SR.

Špecifikácia produktu:

Multimediálna publikácia obsahuje ONLINE ZLOŽKU so vzormi žiadostí, zmlúv a tlačív a sprievodnú tlačenú časť (formát A4). 

Popis produktu:

Cieľom publikácie Zamestnávanie cudzincov a vysielanie zamestnancov do krajín EÚ a tretích krajín je vám dať potrebné informácie o všetkých nevyhnutných postupoch zamestnávateľa v oblasti zamestnávania cudzincov a vysielania zamestnancov do iných členských štátov a prijímania vyslaných zamestnancov na území SR.

Vysvetlíme vám všetky potrebné náležitosti pri vysielaní zamestnancov, a/alebo prijímaní vyslaných zamestnancov, porovnáme rozdiely medzi vysielaním a vyslaním na zahraničnú pracovnú cestu, upozorníme vás na administratívne požiadavky pri zamestnávaní cudzincov na území SR.

Publikácia vám poskytne komplexný prehľad o povinnostiach zamestnávateľa a zamestnanca pre prípad vysielania a rovnako vám poskytne všetky informácie o administratívnych postupoch potrebných pri zamestnávaní cudzincov a vysielaní a komunikácii s príslušnými inštitúciami na Slovensku a v prijímajúcich členských štátoch.

 

Publikácia Vám pomôže:

   • dôsledne uplatňovať povinnosti zamestnávateľa voči legislatíve platnej pre celú EÚ a aj mimo nej,
   • vyhnúť sa pokutám aj z iných krajín ako z EÚ.

  

V ONLINE ZLOŽKE nájdete všetky potrebné formuláre, žiadosti, vzory tlačív a dokumentov, ktoré pri svojej práci pri vysielaní zamestnancov a zamestnávaní cudzincov potrebujete.

 

Aktuálny obsah publikácie nájdete pod týmto odkazom tu.

 

Maximálna aktuálnosť je zaisťovaná pravidelným aktualizačným servisom. O výhodách aktualizačného servisu si prečítajte tu. 

 

Výhody produktu:

   • Dozviete sa o všetkých povinnostiach, ktoré musíte plniť, inak vám hrozia vysoké pokuty
   • Vašu prácu uľahčia editovateľné vzory dokumentácie, formuláre a tlačivá
   • Budete vždy a včas informovaní o zmenách v legislatíve a o jej aplikácii do praxe

Komu je produkt určený:

Multimediálna publikácia Zamestnávanie cudzincov a vysielanie zamestnancov do krajín EÚ a tretích krajín je určená konateľom a štatutárom spoločností, HR manažérom, personalistom, mzdovým účtovníkom, ktorí potrebujú zamestnávať občanov iných štátov, vysielať svojich zamestnancov, prípadne prijímať vyslaných zamestnancov v SR.

Špecifikácia produktu:

Multimediálna publikácia obsahuje ONLINE ZLOŽKU so vzormi žiadostí, zmlúv a tlačív a sprievodnú tlačenú časť (formát A4). 

Obsah publikácie:

 

Obsah tlačenej publikácie:

 

1 časť – Zamestnávanie cudzincov

A. Právny rámec zamestnávania cudzincov

  1. Slovenská legislatíva
  2. Európska legislatíva

B. Zamestnávanie občanov štátov Európskej únie

  1. Povinnosti zamestnávateľov a postup pri zamestnaní občana členského štátu EÚ

C. Zamestnávanie občanov tretích štátov

  1. Definícia cudzincov – občanov tretích krajín
  2. Podmienky zamestnávania občanov tretích krajín
     • Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s potvrdením o možnosti obsadenia VPM
     • Nedostatkové profesie
     • Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s potvrdením o možnosti obsadenia VPM zodpovedajúceho vysokokvalifikovanému zamestnaniu
     • Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s povolením na zamestnanie

D. Výnimky z povinnosti mať povolenie na zamestnanie a povolenie na pobyt za účelom zamestnania

  1. Všeobecné ustanovenia
  2. Najčastejšie prípady výnimiek

E. Sezónne zamestnanie a vnútropodnikový transfer

  1. Krátkodobé sezónne zamestnanie
  2. Dlhodobé sezónne zamestnanie
  3. Vnútropodnikový transfer

 

2. časť – Vysielanie zamestnancov

F. Vysielanie zamestnancov

  1. Právna úprava vyslania zamestnancov
  2. Podmienky vysielania zamestnancov
  3. Medzinárodný prenájom pracovnej sily a poskytovanie služieb
  4. Sociálne a zdravotné poistenie vyslaných zamestnancov
  5. Cestovné náhrady

G. Postup zamestnávateľa pri vyslaní zamestnancov

  1. Vyslanie domáceho zamestnanca na územie mimo SR
  2. Vyslanie hosťujúceho zamestnanca na územie SR

H. Zákon o cezhraničnej spolupráci

  1. Identifikácia vyslania
  2. Pôsobnosť kontrolných orgánov
  3. Povinnosti hosťujúcich a domácich zamestnávateľov

I. Nelegálne zamestnávanie a zákaz prijať službu alebo prácu

  1. Definícia nelegálneho zamestnávania
  2. Zákaz prijať službu alebo prácu

J. Kontrola

  1. Slovenské inšpekčné orgány a ich právomoc
  2. Zahraničné kontrolné orgány
  3. Cezhraničná spolupráca pri kontrole dodržiavania podmienok zamestnávania
  4. Sankcie

 

Obsah USB disku:

USB obsahuje vzory žiadostí, dokumentov, formulárov, tlačív, ktoré je možné okamžite použiť v praxi.

 

Špecifikácie:

 • 145 tlačených strán formátu A4 v zakladači – obsahuje nevyhnutnú teóriua, rady, tipy, návody a pomôcky
 • USB kľúč s editovateľnými vzormi, dokladmi a formulármi a súvisiacou legislatívou

JUDr. Lucia Sabová Danková

Na Národnom inšpektoráte práce pôsobí od januára 2016. Odborne zastrešuje administratívnu spoluprácu s kontaktnými orgánmi v členských štátoch Európskej únie prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu ako aj oblasť vysielania zamestnancov. Venuje sa poradenstvu pri dodržiavaní právnych predpisov v pracovnoprávnej oblasti pre širokú oblasť fyzických a právnických osôb pôsobiacich v Slovenskej republike ako aj v zahraničí v pozícii zamestnancov alebo zamestnávateľov.

Má bohaté skúsenosti v rôznych oblastiach súkromného práva. Po ukončení štúdia pôsobila v advokátskej kancelárii so špecializáciu na občianske, obchodné a správne právo. Na exekútorskom úrade pracovala v pozícii exekútorského koncipienta so zameraním predovšetkým na exekúcie nehnuteľností a obchodných podielov. Následne zamerala profesijné pôsobenie na oblasť developerských činností, kde v pozícii právnika zabezpečovala právne zastupovanie developerských a realitných spoločností pred orgánmi štátnej správy ako aj v zmluvných vzťahoch.

Získajte z produktu maximálny úžitok

Prémiový variant kombinuje výhody elektronickej a papierovej formy tak, aby Vám priniesol maximálny možný úžitok z daného produktu. S prémiovým predplatným získate okrem iného tieto výhody:

 

  prémiová štandardná
tlačená publikácia R R
online zložka so vzormi a legislatívou R R
on-line prístup z akéhokoľvek zariadenia R S
fulltextové vyhľadávanie R S
lupa a interaktívne odkazy R S
cena 179 EUR
119 EUR
 
 • okamžitý prístup z akéhokoľvek počítača alebo mobilného zariadenia so systémom iOS či Android
 • vždy najaktuálnejší produkt, pohotové aktualizácie bez nutnosti čakať na ich fyzické dodanie
 • rýchle fulltextové vyhľadávanie v celej publikácii
 • interaktívne odkazy na iné miesta v publikácii či na webe
 • ľahkú orientáciu a možnosť lupy v prostredí optimalizovanom na danú platformu

Prémiové predplatné si môžete bezplatne vyskúšať tu: https://www.forum-media.sk/premium/afos-demo/

 

149 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

219 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout