SÚHLAS - odborný e-magazín pre stavebné úrady

SÚHLAS - odborný e-magazín pre stavebné úrady

Odborný e-magazín SÚHLAS je určený všetkým stavebným úradom - ich zamestnancom, vedúcim i štatutárom. Zameriava sa na aktuálne legislatívne zmeny, zákonné novinky a zvyšovanie informovanosti zamestnancov SÚ v oblastiach, ktoré priamo ovplyvňujú ich odbornú činnosť. Cieľom e-magazínu je v neposlednom rade zdieľanie praxe a správnych postupov naprieč stavebnými úradmi na Slovensku.

Úplne prvé číslo elektronického časopisu si môžete prelistovať TU.

Autor:

117 EUR
bez DPH

Popis e-magazínu:

Všetci tí, ktorí zabezpečujú chod stavebných úradov sa neraz ocitnú v roli právnikov,  facilitátorov, sudcov a sami občas potrebujú odborné usmernenie i rady kolegov.  Odborný e-magazín SÚHLAS je určený pre pracovníkov stavebných úradov a jeho hlavným cieľom je pravidelné prinášanie aktuálnych informácii a vzdelávanie v oblasti legislatívy, zákonných noviniek / vyhlášok či iných odborných tém, ktoré priamo i nepriamo ovplyvňujú pracovnú činnosť zamestnancov SÚ a ich často nezvratné rozhodnutia. 

Výhody elektronického časopisu:

  • Získate istotu postupov v súlade s aktuálne platnou legislatívou, a to vďaka včasným informáciám o všetkých zmenách a ich vplyve na chod stavebných úradov. 

  • Dostanete odpovede na otázky, ktoré vás zaujímajú. Zašlite nám svoje otázky a my v ďalších číslach časopisu vydáme názor odborníka na danú problematiku a správne riešenie.

  • Minimalizujete riziká vyplývajúce z vašich povinností a zodpovedností pri výkone Vašej pracovnej činnosti, a to vďaka odporúčaným postupom a riešeniam konkrétnych situácií z praxe.

  • Rýchla dostupnosť elektronického časopisu vo vašom mobile, tablete či počítači. 

Kliknite sem pre podrobnosti Obsahu e-magazínu! 

 

Komu je e-magazín určený:

Elektronický magazín je určený stavebným úradom pod správou obce, t.j. všetkým zamestnancom úradov: štatutárom, vedúcim, referentom a administratívnym pracovníkov, špecializovaným odborným pracovníkom. 

 

Špecifikácie:

Plnofarebný odborný elektronický časopis, formát A4, 15-20strán.

Vychádza ako mesačník a je možné ho odoberať formou celoročného predplatného.

 

Prvé číslo zdarma

Úplne prvé číslo elektronického časopisu si môžete ZDARMA prelistovať TU.

 

Výber z tém aktuálneho vydania:

  • Posledné novinky a legislatívne zmeny dôležité pre Vašu prax 
  • Teoretický a praktický rozmer fenoménu čiernych stavieb
  • Rozhovor so starostom Bratislava - Ružinov nie len o pripravovanom stavebnom zákone
  • Môže SŮ participovať na príprave odvolania proti vlastnému rozhodnutiu?
  • Vplyv pandemickej situácie na slovenské stavebné úrady 

 

Pravidelné rubriky:

Aktuálne dianie v kocke: aktuálne zmeny a čerstvé novinky týkajúce sa verejnej správy a agendy stavebných úradov

Hlas mesiaca: rozhovor o súčasnom dianí a problematických fenoménoch so zástupcom stavebného úradu alebo s odborníkom z oblasti verejnej správy

Vedeli ste, že...?: špecifické informácie dôležite pre prax ako sú napríklad výnimky zo zákona, štatistické fakty, predpisy týkajúce sa vynímočných resp. sporných situácií a pod.

Každodenná legislatíva: teoretický i praktický rámec legislatívy využívanej v praxi zamestnancov stavebných úradov

Spoločná porada: priestor pre zdieľanie skúseností, rád, postupov i názorov jednotlivých stavebných úradov

Zákon v praxi: odborná poradňa v otázke správnych postupov v praxi stavebných úradov

Architektúra a urbanizmus: rozširovanie povedomia a informovanosti o architektonických a urbanistických témach dôležitých pre výkon činností SÚ

 

Prvé číslo e-magazínu ZDARMA

Úplne prvé číslo e-Magazínu si môžete zdarma prelistovať TU!

 

Redaktorský kolektív: 

Šéfredaktorka Mgr. Alexandra Pačutová a kolektív autorov 

 

Autorský kolektív

117 EUR
bez DPH