Pre stavebné firmy: Nový zákon o výstavbe

Pre stavebné firmy: Nový zákon o výstavbe

Presun kompetencií - nové pravidlá povoľovania - rozšírenie pôsobnosti projektantov

Termín: 27. 6. 2023
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Nový zákon o výstavbe prináša radikálne zmeny v povoľovaní stavieb. Poznáte ako stavebná firma svoje práva a povinnosti v povoľovacom procese. Viete, ako sa bude podávať elektronický návrh a s akými kompetenciami musíte počítať pri projektantoch? naša skúsená odborníčka vás prevedie všetkými zmenami stavebného procesu, ktoré ako stavebná firma musíte ovládať.

Vo dvojici to ide lepšie! Prihláste sa so svojím kolegom a získajte zľavu 15 %.

219 EUR
bez DPH

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so všetkými zmenami, ktoré prináša nový zákon o výstavbe. Účastníci sa dozvedia, ako sa menia kompetencie stavebných úradov v rámci prenosu kompetencií na centrálny orgán. Povieme si, ako bude prebiehať povoľovacie konanie, v čom sa konanie zjednoduší a ako sa nahradí doteraz platné dvojstupňové konanie na vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere. Rovnako dôjde k zjednodušeniu povoľovania stavieb vďaka elektronizácii, zavedeniu informačného systému a nárastu významu projektantov. Všetky zmeny, ktoré budú účinné od 1. apríla 2024 môžete zistiť teraz na jednom mieste v rámci nášho živého vysielania od skúsenej lektorky.

Komu je online seminár určený:

Śtavebníkom, projektantom, investorom či developerom, ale ja predstaviteľom stavebných úradov v obciach.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté aj podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

Program online seminára (9.00 – 13.00 hod.)

PRÍPRAVA STAVBY A ZHOTOVOVANIE STAVBY

Osobitné požiadavky na zhotovovanie stavieb

Všeobecné požiadavky na výstavbu

Osobitné podmienky uskutočňovania stavebných prác

Práva a povinnosti osôb pri príprave a zhotovovaní stavieb

POSTUP PRI POVOĽOVANÍ STAVBY

Návrh stavebného zámeru a jeho prerokovanie, konanie o stavebnom zámere

Rozhodnutie o povolení stavby, zmena a zrušenie rozhodnutia o povolení stavby

Projekt stavby a jeho overenie

Povolenie skúšobnej prevádzky, povolenie predčasného užívania stavby

Kolaudácia stavby, priebeh a kolaudačné osvedčenie

ŠTÁTNY STAVEBNÝ DOHĽAD

Výkon štátneho stavebného dohľadu

Oprávnenia inšpektora 

Poriadkové opatrenia a priestupky 

Iné správne delikty 

JUDr. Alena Gallo

V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka právneho oddelenia spoločnosti podnikajúcej na národnom ako aj medzinárodnom trhu, je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika Košice. Špecializuje sa na poradenstvo v oblasti obchodného práva, bankového práva, fúzií a akvizícií a v oblasti developingu. Pracuje ako konzultant pri výstavbe developerských projektov, v rámci ktorých má na starosti poradenstvo v oblasti povoľovacích procesov, zmluvné vzťahy a štruktúrovanie transakcií. Vo svojej praxi sa zameriava na problematiku vecných práv, developerskej výstavby a záväzkových vzťahov v stavebníctve.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

219 EUR
bez DPH

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout