MOBBING, BOSSING - praktické postupy vo firme

MOBBING, BOSSING - praktické postupy vo firme

Ako sa vysporiadať s týmito javmi na pracovisku?

Cieľom školenia - interaktívneho tréningu v kombinácii s metódou workshopu, je oboznámiť účastníkov so základnými informáciami o nežiadúcich javoch, ktoré môžu postihnúť ich tím. Účastníci budú schopní identifikovať tieto javy vo firme a v tíme, spoznajú osobnostné predpoklady, najčastejšie vedúce k nežiadúcim javom a zároveň sa oboznámia s možnosťami a cestami vedúcimi k efektívnemu zvládaniu nežiadúcich javov v tíme.

Objednaním sa automaticky zaradíte do letnej súťaže o tablet a ďalšie hodnotné ceny!

Odporúčaný obsah školenia:

1. Mobbing, bossing a iné nežiadúce javy vo firmách a tímoch

  • Mobbing a bossing – definícia pojmov a správania
  • Sme ohrození? čo hovorí štatistika
  • Formy násilia na pracovisku
  • Negatívne vplyvy mobbingu a bossingu
   • prípadové štúdie
  • Výkonnosť a lojalita s firmou
  • Zdravie ľudí a dlhodobé následky

2. Vonkajšie a vnútorné činitele podporujúce mobbing a bossing

  • Dôležité prvky kultúry našej firmy (skupinová práca)
  • Pracovná klíma a stres
  • Kto je mobber? (typické charakteristiky)
  • Kto môže byť mobbovaný? (typické charakteristiky)
   • predpoklady z hľadiska Transakčnej analýzy
  • Príčiny vzniku nežiadúcich javov
  • Firemné prvky podporujúce rozvoj mobbingu a bossingu
  • S čím sa stretávame? Modelové situácie z praxe účastníkov

3. Ako z toho von? – zvládanie nežiadúcich javov

  • Stresory na pracovisku – kto je zodpovedný?
  • Sebadôvera a komunikácia
  • Riešenie konfliktov – aká je moja stratégia?
   • auto diagnostika prostredníctvom dotazníka
  • Kritika a negatívna spätná väzba
  • Asertívne zvládanie ťažkých situácií
  • Tréning modelových situácií

4. Možnosti v oblasti prevencie a legislatíva

  • Firemná kultúra a hodnoty firmy
  • Komunikačné kanály a cesty riešenia – ako ich definovať?
  • Úlohy vedúcich tímov a prieskumy spokojnosti zamestnancov
  • Kto môže byť firemný ombudsman?
  • Základné legislatívne normy upravujúce mobbing a bossing

5. Plán osobného rozvoja s orientáciou na zvládanie nežiadúcich javov

 

Program je postavený tak, že vo svojej štruktúre má zastúpené hlavné zložky témy, ktoré navzájom úzko súvisia: porozumenie nežiadúcim javom a ich identifikácia vo firme a tíme, zvládanie napätia a základné prvky asertívneho správania a  psychologické aspekty vyrovnávania sa so zložitými situáciami. Výstup z programu je zameraný na optimálne výkony v pracovných pozíciách.

  

Komu je interaktívne školenie určené:

Na mieru šitý kurz „Mobbing, bossing a iné nežiadúce javy na pracovisku" je určený všetkým či už vedúcim pracovníkom alebo zamestnancom firiem je určený všetkým zamestnancov na rôznych pozíciách a na rôznych stupňoch manažmentu.

 

Čo znamená kurz šitý na mieru: 

Na mieru šité semináre organizujeme buď priamo v priestoroch klienta, alebo Vám priestor podľa Vašich požiadaviek zabezpečíme. Na firemných kurzoch máte možnosť priamej konfrontácie s lektorom, možnosť klásť otázky, na ktoré dostanete konkrétnu odpoveď a vyriešiť si svoje praktické problémy. Okrem toho máte možnosť upravovať obsah kurzu ešte pred jeho realizáciou, podľa potrieb Vašej firmy alebo organizácie. Lektori našich seminárov sú starostlivo vyberaní odborníci z praxe a predstavujú špičky vo svojich oboroch.

 

Poznámka: 

Cena Inhouse kurzu je vytváraná jedinečne, v spolupráci s klientom, zohľadňujúc jeho požiadavky, finančné a časové možnosti.

  

Ďalšie informácie:

Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu. 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout