Konferencia pre riaditeľov ZŠ: Revolučné zmeny v legislatíve 2023

Konferencia pre riaditeľov ZŠ: Revolučné zmeny v legislatíve 2023

Legislatívne novinky • Odmeňovanie • Financovanie

Termín: 10. 5. 2023
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Jarná konferencia pre riaditeľky a riaditeľov základných škôl Vám prinesie dôležité informácie, bez ktorých sa vo Vašej praxi nezaobídete. Ktoré legislatívne zmeny pomôžu školám a ktoré, naopak môžu spôsobiť komplikácie? Aké budgety sú pre základné školy pripravené v roku 2023 a čo robiť, aby si Vaša škola nemusela uťahovať opasok? Aké príplatky sú schválené pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov a na čo všetko majú nárok? Prihláste sa na konferenciu, bez ktorej sa žiadna ZŠ nezaobíde.

139 EUR
bez DPH

Oboznámte sa so všetkými novými právnymi predpismi a vyhláškami, ktoré súvisia s riadením ZŠ na najlepšej slovenskej konferencii. Ktoré dôležité informácie Vám v roku 2023 nesmú ujsť?

 • Spoznajte dôležité legislatívne zmeny školského zákona a vyhlášky o ZŠ.
 • Aké štedré bude v roku 2023 financovanie škôl?
 • Viete, na aké príplatky majú nárok Vaši pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci?
 • Ako na efektívnu prevenciu pred školskými neúspechmi Vašich žiakov?
 • Aké sú odporúčané interné smernice pre potreby Vašej školy?
 • Ako uplatňovať školský zákon a vykonávacie predpisy v praxi ZŠ?
 • Poznáte možnosti profesijného rozvoja pedagógov pre rok 2023?

 Naši odborní lektori sa tešia na Vaše otázky z praxe.

Cieľ konferencie:

Cieľom konferencie je poskytnúť aktuálne a tipy a rady na riadenie ZŠ tak, aby toto bolo v súlade nielen so zákonom a aktuálnymi vyhláškami, ale aj s praxou. Súčasťou konferencie sú odborné prednášky od renomovaných odborníkov z praxe. Máte sa na čo tešiť!

Prečo si objednať konferenciu?

 • Všetky dôležité informácie, nové zákony, vyhlášky a postupy v práci sa dozviete za jeden deň,
 • komplexný prehľad o tom, ako uviesť do praxe povinnosti dané legislatívou a vykonávacími predpismi,
 • získate cenné informácie z oblasti riadenia ZŠ od odborníkov,
 • budete mať možnosť sa stretnúť s ostatnými riaditeľmi a zdieľať vaše skúsenosti v rámci odbornej rozpravy, 
 • možnosť získať odpovede na problémy, ktoré vás dlhodobo trápia. 

Kliknite sem pre detailný program konferencie.

Pre koho je konferencia určená?

 • riaditelia ZŠ bez ohľadu na formu zriadenia
 • zástupcovia riaditeľa ZŠ
 • majitelia alebo zriaďovatelia ZŠ

 

Ďalšie informácie:

V cene konferencie sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávky odborníkov, ktoré si môžete pozrieť aj opakovane na vašej privátnej stránke. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu.

Program odbornej konferencie (9,00 – 16,00)

 

 1. Revolučné zmeny v legislatíve

Nové legislatívne možnosti v kontexte školského zákona a ďalších predpisov: Ako postupovať pri priebežnom a súhrnnom hodnotení žiakov vo vyučovacích predmetoch a v správaní

Ako bude vyzerať Katalóg podporných opatrení pre ZŠ ?

Možnosti úpravy foriem vzdelávania žiakov ZŠ v nadväznosti na proces rozhodovania riaditeľa ZŠ

 

 1. Ako na financovanie ZŠ v roku 2023
 2. Odmeňovanie a platové tarify pre ZŠ
 3. Školský zákon a vykonávacie predpisy pre ZŠ

 4. Profesijný rozvoj pedagógov 2023

 

 

Zmena programu, miesta a termínu konania vyhradená.

Ing. Jarmila Belešová

Absolventka VŠE , fakulty riadenia a postgraduálneho štúdia pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Celý život pracuje v oblasti pracovného práva a odmeňovania. 17 rokov pôsobila na Univerzite Komenského, prírodovedeckej fakulte ako personalista a vedúca personálneho útvaru. 20 rokov pôsobila na MŠVVaŠ SR na personálnom odbore z toho cca 15 rokov ako jeho riaditeľka. Podieľala sa na príprave právnych predpisov najmä z oblasti odmeňovania zamestnancov rezortu a súvisiacich predpisov. Je autorkou viacerých odborných článkov v uvedenej oblasti a odpovedí na otázky v právnych poradniach niekoľkých vydavateľstiev. Je dlhoročnou lektorkou v oblasti pracovného práva a odmeňovania zamestnancov regionálneho školstva. V súčasnosti pracuje ako riaditeľka osobného úradu Štátnej školskej inšpekcie.

JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Špecialista na pracovné právo s dlhoročnou praxou v tejto oblasti, lektorka. Vyštudovala Právnickú fakultu UK, Bratislava – právo. Absolvovala postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Karlova, Praha, ČR – pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, personálna práca a postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Komenského Bratislava – pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR Manager a následne pracovala ako expert v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, niekoľko období bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.

PaedDr. Ingrid Kováčová

Viac ako 25 rokov pôsobí v rezorte školstva, so zameraním na oblasť základného školstva, ktorom pôsobila šesťnásť rokov. Pedagogické vzdelanie získala na UK v Bratislave. Skúsenosti nadobudla v oblasti riadenia pracovného pedagogického kolektívu v základných školách. Viac ako desať rokov pôsobila v štátnej správe rovnako pre oblasť základného školstva, má prax v oblasti prípravy školských stratégií a všeobecne záväzných predpisov, koncepčných materiálov, v ústrednom orgáne štátnej správy, konkrétne na sekcii regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v odbore základných škôl. Toho času pôsobí ako špecialista pre základné školstvo a vzdelávanie v odborovom zväze pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.

PaedDr. Jarmila Javorková

garant inovačného vzdelávania, mediátorka Slovenskej komory učiteľov a učiteľka ZŠ z praxe

PhDr. Marek Havrila, PhD.

Pracuje ako odborný radca na odbore metodiky Regionálneho úradu školskej správy v Prešove, kde koordinuje odbornú činnosť v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, podieľa sa na riadení a kontrole výchovy a vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením v školách rôzneho druhu a typu. Zároveň vykonáva odborné špecializované činnosti a metodicko-konzultačné činnosti pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie a ostatných pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Uvedeným oblastiam sa venuje aj lektorsky a publikačne.

Bratislava

Bratislava

Bratislava 0, Bratislava 0

139 EUR
bez DPH

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout