Konferencia pre riaditeľov ZŠ: Revolučné zmeny v legislatíve 2023

Konferencia pre riaditeľov ZŠ: Revolučné zmeny v legislatíve 2023

Legislatívne novinky • Odmeňovanie • Financovanie

Termín: 10. 5. 2023
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Jarná konferencia pre riaditeľky a riaditeľov základných škôl vám prinesie dôležité informácie, bez ktorých sa vo vašej praxi nezaobídete. Ktoré legislatívne zmeny pomôžu školám a ktoré, naopak môžu spôsobiť komplikácie? Aké budgety sú pre základné školy pripravené v roku 2023 a čo robiť, aby si vaša škola nemusela uťahovať opasok? Aké príplatky sú schválené pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov a na čo všetko majú nárok? Prihláste sa na konferenciu, bez ktorej sa žiadna ZŠ nezaobíde.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Oboznámte sa so všetkými novými právnymi predpismi a vyhláškami, ktoré súvisia s riadením ZŠ na najlepšej slovenskej konferencii. Ktoré dôležité informácie vám v roku 2023 nesmú ujsť?

Cieľ konferencie:

Cieľom konferencie je poskytnúť aktuálne a tipy a rady na riadenie ZŠ tak, aby toto bolo v súlade nielen so zákonom a aktuálnymi vyhláškami, ale aj s praxou. Súčasťou konferencie sú odborné prednášky od renomovaných odborníkov z praxe. Máte sa na čo tešiť!

 • Spoznajte dôležité legislatívne zmeny školského zákona a vyhlášky o ZŠ.
 • Aké štedré bude v roku 2023 financovanie škôl?
 • Viete, na aké príplatky majú nárok Vaši pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci?
 • Aké sú odporúčané interné smernice pre potreby Vašej školy?
 • Ako uplatňovať školský zákon a vykonávacie predpisy v praxi ZŠ?
 • Poznáte možnosti profesijného rozvoja pedagógov pre rok 2023?
 • Aké novely Zákonníka práce sa vás ako zamestnávateľa týkajú?

 Naši odborní lektori sa tešia na vaše otázky z praxe.

 

Prečo si objednať konferenciu?

 • Všetky dôležité informácie, nové zákony, vyhlášky a postupy v práci sa dozviete za jeden deň,
 • komplexný prehľad o tom, ako uviesť do praxe povinnosti dané legislatívou a vykonávacími predpismi,
 • získate cenné informácie z oblasti riadenia ZŠ od odborníkov,
 • budete mať možnosť sa stretnúť s ostatnými riaditeľmi a zdieľať vaše skúsenosti v rámci odbornej rozpravy, 
 • možnosť získať odpovede na problémy, ktoré vás dlhodobo trápia. 

 

Pre koho je konferencia určená?

 • riaditelia ZŠ bez ohľadu na formu zriadenia
 • zástupcovia riaditeľa ZŠ
 • majitelia alebo zriaďovatelia ZŠ

 

Kliknite sem pre detailný program konferencie.

 

Ďalšie informácie:

V cene konferencie sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávky odborníkov, ktoré si môžete pozrieť aj opakovane na vašej privátnej stránke. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu.

Program odbornej konferencie (9,00 – 16,00)

 

 1. Revolučné zmeny v legislatíve

-Nové legislatívne možnosti v kontexte školského zákona a ďalších predpisov: Ako postupovať pri priebežnom a súhrnnom hodnotení žiakov vo vyučovacích predmetoch a v správaní

-Ako bude vyzerať Katalóg podporných opatrení pre ZŠ?

-Možnosti úpravy foriem vzdelávania žiakov ZŠ v nadväznosti na proces rozhodovania riaditeľa ZŠ

2. Ako na financovanie ZŠ v roku 2023

3. Odmeňovanie a platové tarify pre ZŠ

4. Profesijný rozvoj pedagógov 2023

-Profesijný rozvoj  - právo a povinnosť pedagógov

-Plán profesijného rozvoja po novom

-Pôsobnosť zamestnávateľa v profesijnom rozvoji

5. Veľká pracovná novela Zákonníka práce a pracovné zmluvy pre ZŠ

- Sťažnosť zamestnanca, šikana

- Nové podmienky pri zamestnávaní dohodárov

- Novinky v pracovných zmluvách, informačnej povinnosti a v doručovaní písomností

 

 

Zmena programu, miesta a termínu konania vyhradená.

Ing. Jana Sládečková, PhD.

Jana Sládečková je generálnou riaditeľkou Sekcie financovania regionálneho školstva na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Absolvovala Vysokú školu ekonomickú v Bratislave a doktorandské štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od roku 1991 pôsobila postupne na Školskej správe v Trnave ako vedúca oddelenia, na Krajskom úrade v Trnave a na Úrade Trnavského samosprávneho kraja ako vedúca odboru financovania školstva.

Ing. Jarmila Belešová

Absolventka VŠE , fakulty riadenia a postgraduálneho štúdia pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Celý život pracuje v oblasti pracovného práva a odmeňovania. 17 rokov pôsobila na Univerzite Komenského, prírodovedeckej fakulte ako personalista a vedúca personálneho útvaru. 20 rokov pôsobila na MŠVVaŠ SR na personálnom odbore z toho cca 15 rokov ako jeho riaditeľka. Podieľala sa na príprave právnych predpisov najmä z oblasti odmeňovania zamestnancov rezortu a súvisiacich predpisov. Je autorkou viacerých odborných článkov v uvedenej oblasti a odpovedí na otázky v právnych poradniach niekoľkých vydavateľstiev. Je dlhoročnou lektorkou v oblasti pracovného práva a odmeňovania zamestnancov regionálneho školstva. V súčasnosti pracuje ako riaditeľka osobného úradu Štátnej školskej inšpekcie.

JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Špecialista na pracovné právo s dlhoročnou praxou v tejto oblasti, lektorka. Vyštudovala Právnickú fakultu UK, Bratislava – právo. Absolvovala postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Karlova, Praha, ČR – pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, personálna práca a postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Komenského Bratislava – pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR Manager a následne pracovala ako expert v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, niekoľko období bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.

PaedDr. Jarmila Javorková

garant inovačného vzdelávania, mediátorka Slovenskej komory učiteľov a učiteľka ZŠ z praxe

PhDr. Marek Havrila, PhD.

PhDr. Marek Havrila, PhD.

Pracuje ako odborný radca na odbore metodiky Regionálneho úradu školskej správy v Prešove, kde koordinuje odbornú činnosť v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, podieľa sa na riadení a kontrole výchovy a vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením v školách rôzneho druhu a typu. Zároveň vykonáva odborné špecializované činnosti a metodicko-konzultačné činnosti pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie a ostatných pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Uvedeným oblastiam sa venuje aj lektorsky a publikačne.

Hotel NIVY, Bratislava

Hotel NIVY, Bratislava

Líščie nivy 442, Bratislava 82108

Hlavná železničná stanica
autobusy č. 74 a 61
Železničná stanica Nové mesto
autobusy č. 50 a 185
Železničná stanica Petržalka
autobus č. 86
Letisko
autobus č. 61
PARKOVANIE:
Parkovisko BILLA
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout