Integrovaný systém manažérstva kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre organizácie v sektore priemyslu a služieb

Integrovaný systém manažérstva kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre organizácie v sektore priemyslu a služieb

Cieľom každej organizácie, ktorá ponúka zákazníkom svoje produkty alebo služby, by malo byť úsilie produkovať ich kvalitne a spoľahlivo, neohrozovať pritom životné prostredie na pracovisku a v okolí a zabezpečiť ochranu zdravia a bezpečnosti svojich zamestnancov a iných osôb spätých s jej činnosťou.

Autor:

149 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Cieľ publikácie:

Cieľom publikácie je, aby čitateľ získal:

 • ucelený súbor informácií potrebných na správne vykonávanie integrovaného systému manažérstva kvality
 • kompletné systémy manažérstva na jednom mieste
 • potrebné informácie z legislatívy, požiadavky noriem, dôležité fakty
 • zrozumiteľné spracovanie, doplnené praktickými prílohami
 • printová verzia i nosič

Podrobný obsah publikácie nájdete v záložke s označením Obsah.

Komu je produkt určený:

Publikácia "Integrovaný systém manažérstva kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre organizácie v sektore priemyslu a služieb" je určená pre ľubovoľnú organizáciu v sektore priemyslu a služieb a pre ľubovoľnú veľkosť organizácie z hľadiska počtu zamestnancov od jednočlennej firmy až po veľké organizácie.

Špecifikácia:

Multimediálny produkt zahŕňa šanón (formát A4) a USB disk s praktickými informáciami pre okamžitú aplikáciu.

Obsah publikácie:

 

1 Úvod

2 Prehľad pojmov a skratiek

3 Organizačná štruktúra a určenie kompetencií (zodpovednosti) pracovníkov   

 • Určenie kompetencií pracovníkov organizácie pri aplikácii ISM
 • Štruktúra ISM

4  Súvislosti organizácie

 • Pochopenie organizácie a jej súvislostí
 • Pochopenie potrieb a očakávaní zainteresovaných strán
 • Určenie predmetu ISM
 • ISM a jeho procesy

5  Vodcovstvo

 • Vodcovstvo a záväzok
 • Politika kvality, environmentu a BOZP
 • Roly, zodpovednosť a právomoci v organizácii

6  Plánovanie

 • Opatrenia na zvládanie rizík a príležitostí
 • Ciele kvality, environmentu a BOZP a plánovanie ich dosiahnutia
 • Plánovanie zmien

7  Podpora

 • Zdroje
 • Kompetentnosť
 • Povedomie
 • Komunikácia
 • Zdokumentované informácie

8  Prevádzka

 • Plánovanie a riadenie prevádzky
 • Požiadavky na produkty a služby
 • Návrh produktov a služieb
 • Riadenie externe poskytovaných procesov, produktov a služieb
 • Výroba a poskytovanie služby
 • Uvoľňovanie produktov a služieb
 • Riadenie nezhodných výstupov
 • Prevádzkovanie v oblasti environmentu
 • Prevádzkovanie v oblasti BOZP

9  Hodnotenie výkonnosti

 • Monitorovanie, meranie, analýza a hodnotenie
 • Interný audit
 • Preskúmanie manažmentom

10  Zlepšovanie

 • Nezhoda a nápravné opatrenie
 • Trvalé zlepšovanie

11  Certifikácia ISM

12  Vyššie formy manažérstva kvality

 • Komplexné manažérstvo kvality
 • Kaizen - charakteristika a princípy
 • Reinžinierstvo
 • Model EFQM

Obsah USB:

 • Súvislosti organizácie
 • Potreby a očakávania zainteresovaných strán
 • Register rizík v oblasti kvality
 • Register environmentálnych rizík
 • Register rizík BOZP
 • Plán vzdelávacích aktivít 
 • Časový plán auditov ISM
 • Správa z interného auditu ISM
 • Preskúmanie ISM manažmentom
 • Kontrolný a skúšobný plán OŽP
 • Kontrolný a skúšobný plán BOZP
 • Analýza a hodnotenie ISM
 • Opatrenia na minimalizáciu rizík

Špecifikácie:

 • ISM je v zmysle požiadaviek STN EN 9001 : 2016, STN EN ISO 14001 : 2016, STN ISO 45001 : 2019
 • 174  tlačených strán formátu A4, elektronických 48 strán
 • USB kľúč 

Jozef Gašparík

Kolektív autorov

Publikáciu pre Vás pripravil tím renomovaných autorov a odborníkov priamo z praxe.

149 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout