Financovanie originálnych školských kompetencií obcí a miest v roku 2021

Financovanie originálnych školských kompetencií obcí a miest v roku 2021

Termín: 7. 4. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Aké sú po novom zdroje financovania originálnych školských kompetencii pre obce a mestá? Ako sa budú v tomto roku počítať podielové dane pre v prípade obce a ako v prípade mesta? Čo všetko spadá do podielových daní obce, mesta na krytie mzdových, odvodových a prevádzkových nákladov v materských školách, jazykových školách, základných umeleckých školách a školských zariadeniach na území obce, mesta.
Odborníčka a vedúca spoločného školského úradu vám všetko objasní na praktických príkladoch!

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ webinára:

Cieľom webinára je ukázať a ozrejmiť rozdiel medzi financovaním preneseného výkonu štátu na samosprávy na úseku školstva a originálnymi školskými kompetenciami obcí a miest.

Na webinári sa dozviete, ako identifikovať najdôležitejšie všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa problematiky financovania originálnych školských kompetencií obcí a miest a zároveň vám ukážeme ako napočítať finančné prostriedky na rok 2021 na krytie mzdových a prevádzkových výdavkov v materských školách, jazykových školách, základných umeleckých školách (ďalej len MŠ, JŠ ZUŠ) a školských zariadeniach zriadených obcou, mestom.

Venovať sa budeme aj podstate fiškálnej decentralizácie v oblasti financovania školských kompetencií samospráv. Nevynecháme ani postup pri tvorbe VZN obce, mesta podľa § 6 z. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien o určení výšky ročnej dotácie, a podrobnostiach financovania na jedno dieťa, žiaka MŠ, JŠ, ZUŠ a školského zariadenia na krytie mzdových a prevádzkových výdavkov na rok 2021 v školách a školských zariadeniach na území obce, mesta.

Lektorkou bude skúsená odborníčka na oblasť školstva zo Spoločného školského úradu.

Kliknite sem pre detailný Program webinára.

 

Komu je webinár určený:

Webinár „Financovanie originálnych školských kompetencií obcí a miest v roku 2021“ je určený je určený predovšetkým pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení (obce a mestá), odbory školstva a zamestnancov spoločných školských úradov, ale tiež aj pre riaditeľky, zástupkyne MŠ, ZŠ a SŠ, ktorých zriaďovateľom je mesto a obec.

Ďalšie informácie:

Ako účastník tohto webinára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene webinára sú zahrnuté podkladové materiály a odpovede na otázky účastníkov. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu.

PROGRAM WEBINÁRA (8,30 - 10,00 hod.)

1. Zdroje financovania originálnych školských kompetencií obcí a miest.

  • Aký je rozdiel (vo výkone aj vo financovaní) medzi preneseným výkonom štátu na samosprávy v oblasti školstva a originálnymi školskými kompetenciami obcí, miest.
  • Ktoré najdôležitejšie všeobecne záväzné právne predpisy upravujú problematiku financovania originálnych školských kompetencií samospráv.
  • Z akých zdrojov a akým spôsobom obce, mestá financujú školské originálne kompetencie.

2. Výpočet podielových daní obce, mesta na rok 2021 na originálne školské kompetencie (nariadenie vlády č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmu fyzických osôb územnej samospráve).

  • Mechanizmus nápočtu podielových daní obce, mesta na školské originálne kompetencie.
  • Výšku „jednotkového koeficientu“ na rok 2021 potrebnú na nápočet podielových daní na „školské originálky“.
  • Aktuálne koeficienty pre jednotlivé druhy škôl a školských zariadení z Nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmu fyzických osôb územnej samospráve v znení neskorších zmien.

3. Prerozdelenie (financovanie originálnych školských kompetencií) podielových daní obce, mesta na krytie mzdových, odvodových a prevádzkových nákladov v materských školách, jazykových školách, základných umeleckých školách a školských zariadeniach na území obce, mesta.

  • Čo je podstata fiškálnej decentralizácie v oblasti školských kompetencií samospráv.
  • Ako postupovať pri tvorbe VZN obce, mesta podľa § 6 z. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien o určení výšky a podrobnostiach financovania na rok 2021 na jedno dieťa MŠ, JŠ, ZUŠ a školských zariadení na území obce.
  • Možné komplikácie pri určení výšky dotácie na rok 2021 vo VZN podľa § 6 z. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien.

4. Príklady z praxe 

5. Diskusia (odpovede na otázky)

PaedDr. Alica Fecková

Absolventka Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove v odbore učiteľstvo všeobecne vzdelávacích predmetov. Od roku 2005 pracujem ako vedúca spoločného školského úradu a súčasne som členkou odbornej sekcie Rady ZMOS pre školstvo, kultúru a šport. Som lektorkou v oblasti regionálneho školstva.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout