DROBNÉ STAVBY a ich ohlasovanie v roku 2023

DROBNÉ STAVBY a ich ohlasovanie v roku 2023

S prechodom kompetencií na nové stavebné úrady

Termín: 4. 4. 2023
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Starý stavebný zákon č. 50/1976 Zb. bude s účinnosťou od 1. apríla 2024 zrušený a nahradený novými predpismi, ktorými sú zákon č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní a zákon č. 201/2022 Z.z. o výstavbe. Obce ako stavebné úrady budú ešte do 31. marca 2024 postupovať podľa starého stavebného zákona resp. potom delimitujú nevybavené spisy vrátane ohlásení na nový stavebný úrad do 30. apríla 2026.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

V téme bude vysvetlený vzťah medzi štátnou správou a samosprávou a obce dostanú základné informácie o prechode kompetencií z obcí na nové stavebné úrady podľa novej legislatívy, a tiež odpovede na otázky: Kedy vzniknú nové stavebné úrady? Kde budú sídliť nové stavebné úrady? Prejdú zamestnanci obcí na nové stavebné úrady? Aké kompetencie zostanú obciam? Dokedy a ako budú obce fungovať ako stavebné úrady? 

Starý stavebný zákon v zmysle § 117 ods. 2 umožnil obciam zriaďovanie tzv. spoločných obecných úradov na účely vykonávania agendy na úseku územného konania a stavebného poriadku v rámci preneseného výkonu štátnej správy.  

Obce však na tieto spoločné stavebné úrady väčšinou preniesli len agendu týkajúcu sa takých stavieb, na ktorých realizáciu je potrebné územné rozhodnutie, stavebné povolenie a následne kolaudačné rozhodnutie. Obce si v týchto prípadoch ponechali agendu takých stavieb, na ktoré postačuje ohlásenie. 

Seminár podrobne objasňuje, ktoré drobné stavby,  stavebné úpravy a udržiavacie práce je možné uskutočniť na základe ohlásenia stavebnému úradu v zmysle § 55 ods. 2 stavebného zákona.  

Ďalej sa podrobne zaoberá aj tým, aké náležitosti sú k ohláseniu potrebné, a aké náležitosti má obsahovať písomné oznámenie stavebného úradu, že proti uskutočneniu drobnej stavby,  stavebných úprav alebo udržiavacích prác nemá námietky.  

Na konkrétnych prípadoch je vysvetlené, kedy je vhodné, aby stavebný úrad určil, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. 

V téme je vysvetlený aj postup obce ako stavebného úradu v prípadoch, kedy je chybné vybavenie ohlásenia napadnuté prokurátorom z dôvodu porušenia zákonnosti, pretože túto problematiku už neupravuje stavebný zákon, ale zákon o prokuratúre.  

S účinnosťou od 1.7.2016 je oznámenie obce napadnuteľné aj žalobou na správnom súde, a to podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku. 

Seminár sa zaoberá aj postupom obce v prípade zistenia, že drobná stavba sa uskutočnila bez ohlásenia alebo v rozpore s ním, a to s ohľadom na usmernenia Ministerstva dopravy a výstavby SR. 

Cieľ online seminára:

Ponúknuť starostom a zamestnancom obecných úradov, ktorí majú v náplni práce kompetencie obce na úseku stavebného poriadku, výklad príslušných ustanovení stavebného zákona a ďalších súvisiacich predpisov tak, aby postup obce pri ohlasovaných stavebných činnostiach bol v súlade so zásadami zákonnosti.   

Kliknite sem na detailný Program online seminára. 

Komu je online seminár určený:

 • zamestnanci obecných úradov, ktorí majú v náplni práce ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác 
 • zamestnanci spoločných stavebných úradov,  
 • starostovia obcí (najmä novozvolení)

Študijné materiály:

Účastníci seminára dostanú študijné materiály vypracované lektorom, a to: 

 • Vzťah štátna správa a samospráva a prechod kompetencií stavebných úradov podľa novej legislatívy, 
 • podrobné poznámky k téme Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci, 
 • VZORY správnych aktov vydávaných obcami ako stavebnými úradmi pri ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác a tiež v prípade protestu prokurátora (spolu 13 vzorov). 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu.

 

Program seminára od 9:00 do 15:00

 1. STAVBA (definícia stavby, členenie stavieb, požiadavky na stavby) 

1.1. Povoľovanie stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác 

1.2. Drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce podliehajúce ohláseniu 

 1. OHLÁSENIE drobnej stavby, stavebnej úpravy a udržiavacích prác  

2.1. Náležitosti ohlásenia 

2.2. Postup stavebného úradu pri ohlásení  

 1. Preskúmanie zákonnosti postupu stavebného úradu pri ohlásení  

3.1. Konanie o proteste prokurátora  

3.2. Upozornenie prokurátora 

3.3. Správna žaloba podľa Správneho súdneho poriadku  

 1. Zisťovanie neohlásených stavieb -  štátny stavebný dohľad  
 1. Postup stavebného úradu pri nelegálnych stavbách (uskutočnených bez povolenia alebo ohlásenia) 

5.1. Overenie pasportu drobnej stavby 

5.2. Konanie o dodatočnom povolení stavby 

5.3. Stavba na cudzom pozemku 

5.4. Konanie o odstránení nelegálnej stavby 

5.5. Odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb na základe ohlásenia 

 1. Sankcie za neohlásené stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce  

6.1. Priestupky 

6.2. Správne delikty 

JUDr. Helena Spišiaková

JUDr. Helena Spišiaková je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 1984 vykonala aj rigoróznu skúšku. V roku 1983 nastúpila ako referent na odbore výstavby a územného plánovania vtedajšieho Mestského národného výboru v Nitre.V rokoch 1991 až 2001 absolvovala viaceré vzdelávacie podujatia v zahraničí (Nemecko, Veľká Británia, Dánsko, USA, Holandsko), ktoré boli zamerané na samosprávu a získala certifikáty od rôznych inštitúcií (napr. Nadácia vzdelávania samosprávy SR v Bratislave, Local Self Government Assistace Center v Bratislave, International City/County Management Association Washington, The United States Agency for International Development, Schweizerischer Städteverband, Mundi Unternehmen Beratung). Bola odborným garantom a autorom učebných textov viacerých vzdelávacích projektov akreditovaných Ministerstvom školstva, vedy a výskumu SR (Základné legislatívne princípy fungovania miestnej samosprávy a jej orgánov, Základy správneho konania v podmienkach samosprávy, Prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov v podmienkach miestnej samosprávy).

Konanie v Bratislave

Konanie v Bratislave

 Upresníme   ,  Bratislava   

Miesto konanie ešte upresníme

Zmena programu, miesta a termínu konania vyhradená.

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout