10 najčastejších účtovných chýb v stavebnej firme

10 najčastejších účtovných chýb v stavebnej firme

Termín: 27. 10. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Teraz naozaj nie čas na účtovné chyby! Stavebné firmy majú rôzne účtovne špecifiká, ako sú zákazková výroba, zádržné, či tvorba rezerv na záručné opravy, na ktorých sa môžete ľahko popáliť. Ktoré chyby robia stavebné firmy najčastejšie? Aké daňové pokuty Vám hrozia? Chráňte sa včas vďaka praktickému školeniu!

Vo dvojici to ide lepšie! Prihláste sa so svojím kolegom a získajte zľavu 15 %.

169 EUR
bez DPH

Cieľ online seminára:

Účtovanie v stavebnej firme má svoje špecifiká: zákazková výroba, rozdiely medzi účtovaním  nehnuteľnosti na predaj a tvorbou vlastného majetku, zádržné, tvorba rezerv na záručné opravy a iné. Často so stavebnou činnosťou súvisia aj cestovné náhrady pre zamestnancov a preplatenie nákladov subdodávateľov. Z daňového pohľadu vznikajú otázky správneho stanovenia miesta dodania služby podľa § 16 ods. 1 ZDPH, dňa dodania tovaru/služby v prípade stavby, a povinnosti odviesť zrážkovú daň pri prenájme stavebných mechanizmov z inej krajiny EU. Následkom účtovných chýb súvisiacich s týmito špecifikami je nesprávne zostavenie účtovnej závierky a chybný výpočet dane.

Cieľom školenia je preto zoznámiť účastníkov so špecifikami účtovania v stavebníctve, zohľadniť najčastejšie účtovné chyby a ich dopad na uzávierku a daň z príjmov. V diskusii odpovieme na otázky súvisiace s touto problematikou v praxi - budeme sa venovať nastaveniu účtovných procesov a praktickým otázkam účastníkov.     

Kliknite sem na detailný Program online seminára. 

Komu je online seminár určený:

Školenie je určené pre účtovníkov a manažérov stavebných firiem. 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu

 

Program online seminára (9.00 – 13.00)

  • Zákazková výroba, poskytovanie služieb (výkon stavebných prác), nehnuteľnosť na predaj – príznaky, správne rozlíšenie a účtovanie na strane zhotoviteľa.
  • Kalkulácia výnosov a nákladov zákazkovej výroby.
  • Posúdenie stavu zákazkovej výroby, metódy určenia stupňa dokončenia.
  • Zádržné a tvorba rezerv na záručné opravy, zmarené investície – účtovanie v praxi, daňový dopad.
  • Subdodávatelia a zamestnanci v stavebnej firme – cestovné, stravne, preplatenie nákladov.
  • Evidencia drobného majetku v praxi.
  • DPH a zrážková daň pri prenájme v stavebníctve.
  • Diskusia. 

Mgr. Anna Borets

Účtovníctvu a podnikateľskému poradenstvu sa venuje 15 rokov. Ako účtovník, finančný a rozvojový manažér, asistent audítora má dlhoročnú prax v rôznych firmách, z ktorých získala veľký prehľad o praktickej problematike účtovníctva v stavebných firmách. Pomáha účtovníkom lepšie zvládať svoju prácu, vidieť účtovné a právne súvislosti i daňový dopad účtovania. Účtovníctvo považuje za hlavný zdroj pre správne manažérske rozhodnutia.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

169 EUR
bez DPH