Vzdelávacie kurzy

Nakladatelství Forum s.r.o., organizačná zložka

Nakladatelství Forum s.r.o., organizačná zložka sa špecializuje aj na organizáciu dlhodobých vzdelávacích kurzov, ktoré sú zostavené z niekoľkých rôznorodých blokov. Poskytujú komplexné vzdelávanie, a to v najrôznejších odvetviach, ako je management, ekológia, školstvo, HR, ICT, dane a účtovníctvo, výroba, logistika, stavebníctvo, verejné obstarávanie, dotácie a ďalšie.