Semináre a webináre

Nakladatelství Forum s.r.o., organizačná zložka

Nakladatelství Forum s.r.o., organizačná zložka ponúka širokú škálu seminárov z najrôznejších oblastí a pre rôzne cieľové skupiny. Čerpajú z know-how lektorov - odborníkov v danej oblasti. Zaručia tak, že účastníci získajú kvalitné informácie využiteľné vo svojej praxi, zorientujú sa v legislatívnych zmenách a zoznámia sa s novými trendami, odporúčaniami a osvedčenými tipmi.
On-line semináre alebo webináre prinášajú podobné výhody, zameriavajú sa však na užšie témy a môžete ich sledovať z pohodlia svojho počítača. V rámci webinára tiež lektor odpovie na všetky otázky prostredníctvom interaktívneho chatu.