Zmeny v správe registratúry a archívu 2024 po novelách právnych predpisov

Zmeny v správe registratúry a archívu 2024 po novelách právnych predpisov

Evidencia, hodnotenie a vyraďovanie záznamov – Registratúrny poriadok a plán v roku 2024

Termín: 6. 6. 2024
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Viete, že správa registratúry je obohatená rovno o dve novely zákona? Jedna je už účinná a druhá bude platiť už od 1. 1. 2024. Máte nastavené pravidlá manipulácie so záznamami správne, efektívne a v súlade s aktuálnou legislatívou? Viete, že vaše povinnosti sa odvíjajú aj od právnej formy a predmetu činnosti? Poznáte nové potupy pri vyraďovaní registratúrnych záznamov? Urobte si prehľad po novelách a postupujte bezchybne. Chyťte si svoje miesto na seminári v BRATISLAVE už teraz.

PREDPREDAJ: Získajte obmedzenú zľavu 10 % na tento produkt!

219 EUR 198 EUR
bez DPH

Posledné novely právnych predpisov priniesli viaceré zmeny týkajúce sa aj základných úkonov správy registratúry ako vyraďovanie registratúrnych záznamov či vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu. Odborníčka zo Štátneho archívu v Bratislave poskytne podrobný návod na manipuláciu s listinnými a elektronickými registratúrnymi záznamami.

Získate komplexný pohľad na správu registratúry od prijatia záznamov, cez ich evidenciu, vybavovanie a uchovávanie až po ich vyradenie a skartovanie alebo odovzdanie do archívu. Dozviete sa aké povinnosti v oblasti správy registratúry majú orgány štátnej správy a samosprávy, školy, zdravotnícke a sociálne zariadenia, kultúrne inštitúcie, ale aj podnikateľské subjekty.

 

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s právami a povinnosťami na úseku správy registratúry a archívu organizácie, ktoré im vyplývajú z platných právnych predpisov. Účastníci získajú informácie o právnych predpisoch upravujúcich správu registratúry a činnosť archívov a o zásadách manipulácie s listinnými a elektronickými registratúrnymi záznamami od ich vzniku až po ich vyradenie.

Vysvetlíme si, ako správne evidovať záznamy, vypracovať registratúrny poriadok a plán a pripraviť registratúrne záznamy na vyradenie. To všetko prakticky a vecne, s možnosťou konzultácie podoby záznamov a registratúrneho poriadku účastníkov. 

Kliknite sem na detailný program seminára. 

 

Komu je seminár určený:

Seminár Zmeny v správe registratúry a archívu 2024 po novelách zákona je určený všetkým kategóriám pôvodcov registratúr a najmä správcom registratúr, zamestnancom podateľní a sekretariátov a ostatným zamestnancom prichádzajúcim do styku s registratúrou:
• v orgánoch štátnej správy a samosprávy, v justičných orgánoch,
• na školách, v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach či kultúrnych inštitúciách,
• v podnikateľskej sfére.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály, občerstvenie a teplý obed v priebehu kurzu.

PROGRAM CELODENNÉHO SEMINÁRA (9:0016:00 hod.)

 

1. Prehľad právnych predpisov upravujúcich správu registratúry v aktuálnom znení

  • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov – NOVELA č. 403/2023 Z. z. účinná od 01. 01. 2024
  • Vyhláška č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu – NOVELA č. 336/2023 Z. z. účinná od 01. 09. 2023

2. Osobitné právne predpisy v kontexte správy registratúry (zákon o účtovníctve, zákon o DPH, zákon o ochrane OÚ...)

3. Zásady tvorby registratúrneho poriadku a plánu a jeho využitie – registratúrny poriadok a plán ako v praxi použiteľný návod na správu registratúry

4. Evidencia prijatých a odoslaných záznamov, tvorba a vybavovanie spisov – prehľadné a systematické spracovanie a vybavenie listinných a elektronických zásielok

5. Ukladanie a ochrana registratúrnych záznamov, prístup k registratúre – zmysel uchovávania registratúry a ochrana registratúrnych záznamov ako potenciálnych archívnych dokumentov

6. Vyraďovanie registratúrnych záznamov a odovzdávanie archívnych dokumentov – vyraďovacie konanie a skartácia registratúrnych záznamov v súlade s právnymi predpismi a dopĺňanie archívneho dedičstva SR

 

Mgr. Jana Bauerová, PhD.

Lektorka je zamestnankyňa MV SR Štátneho archívu v Bratislave, kde pracuje na úseku predarchívnej starostlivosti. Koordinuje vyraďovanie registratúrnych záznamov z registratúr orgánov štátnej správy, samosprávy a iných právnických osôb a rozhoduje o ich trvalej dokumentárnej hodnote, posudzuje a schvaľuje interné smernice na správu registratúry, organizuje preberanie archívnych dokumentov do trvalej archívnej úschovy, vykonáva štátny odborný dozor nad správou registratúry a venuje sa konzultačnej a školiacej činnosti v oblastiach: legislatívne zabezpečenie správy registratúry a archívnej činnosti, správa registratúry, hodnotenie a vyraďovanie spisov a špeciálnych druhov registratúrnych záznamov a archívna činnosť. Absolvovala študijný odbor história a slovenské dejiny na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

Bratislava, Aircraft Building

Bratislava, Aircraft Building

‍Ivanská cesta 30, Bratislava 82104

Administratívne centrum AIRCRAFT Building sa nachádza v rýchlo sa rozvíjajúcej časti hlavného mesta Bratislava, 5 minút od letiska M.R. Štefánika, 10 minút od obchodného centra AVION. Výhodou je rýchle napojenie na diaľničný obchvat pre rýchly prístup do centra hlavného mesta, ako aj na diaľnice D1 a D2.

Budova ponúka na prenájom kancelárske priestory, ako aj zasadacie a konferenčné miestnosti v A štandarde.  Naše podujatia sa konajú vo veľkej zasadacej miestnosti.

Stravovanie je zabezpečené priamo v budove na prízemí spol. Gurman servis s.r.o.

Adresa:

Ivanská cesta 30, 821 04 Ružinov
821 04 Bratislava

 

MHD:

96, 69 – zastávka MHD Fafruny

Parkovanie:

Parkovanie je možné hneď vedľa budovy na bezplatnom parkovisku. 

219 EUR 198 EUR
bez DPH

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout