Žiak s psychickými problémami: Ako s ním pracovať v škole

Žiak s psychickými problémami: Ako s ním pracovať v škole

Praktický radca pre učiteľov, vedenie školy a školských psychológov

Máte skúsenosť s porezaným žiakom, žiačkou kolabujúcou kvôli nezmyselnej diéte či so žiakom s nutkavým správaním? Viete, ako učiť dieťa sužované úzkosťami či fóbiou? Na takéto situácie nie sú pedagógovia pripravení. Pritom počet žiakov, ktorí potrebujú odbornú psychologickú starostlivosť, strmo rastie a na pomoc čakajú aj pol roka! Nezostáva nič iné, len sa ich ťažkostiam postaviť priamo v škole. Pomôžte im zvládnuť akútne prejavy, nastavte účinnú podporu a staňte sa plnohodnotným článkom v ich liečbe.

139 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Popis produktu:

Cieľom publikácie je zvýšiť povedomie o psychických ťažkostiach žiakov. Vyučujúci je často tým, kto problém zaznamená ako prvý a mal by žiakovi zaistiť pomoc. Ako nepresiahnuť kompetencie pedagóga či školského psychológa, ale pomôcť dieťaťu situáciu zvládnuť natoľko, aby mohlo ďalej fungovať v triednom kolektíve a zúčastniť sa výučby. Vďaka tomuto prehľadu sa jednotliví pedagógovia, školskí psychológovia a vedenie školy stane plnohodnotným spolupracujúcim členom v celom procese liečby. Vyvarujú sa predsudkov a mýtov, ktoré žiakovu situáciu zhoršujú. Žiakovi sa včas dostane potrebná pomoc a zamedzí sa prehlbovaniu ťažkostí, ktoré môže spôsobiť v dobrej viere laický prístup zo strany pedagógov.

Publikácia má 222 strán v tlačenej aj v elektronickej verzii.

S podrobným obsahom publikácie sa môžete zoznámiť tu.

 

Táto príručka vám pomôže:

   • vyznať sa v spleti prejavov najrôznejších psychických ťažkostí žiakov, udržať si vďaka týmto znalostiam kritický odstup, akcieschopnosť a ochotu žiakom pomôcť.
   • nezľaknúť sa situácie pri zistení vážneho problému žiaka, postupovať presne podľa pripravených krokov a oprieť sa o osvedčené postupy.
   • viesť so žiakom rozhovor bez predsudkov či mýtov a nezapliesť sa do kontroverzných prísľubov, postupov v rozpore so zákonom a pod.
   • nastaviť vhodnú pomoc žiakovi pri pobyte v škole a pri vyučovaní (v spolupráci s ďalšími odborníkmi).
   • spolupracovať s rodičmi žiakov s problémami, najmä im pomôcť premostiť dobu, než žiak začne s liečbou, a následne pokračovať v účinnej podpore.

 

Komu je produkt určený:

Publikácia Žiak s psychickými problémami: Ako s ním pracovať v škole je určená predovšetkým učiteľom a vedeniu škôl a školských zariadení a školským psychológom. Užitočné informácie a rady na doplnenie svojej pracovnej agendy v nej nájdu aj výchovní poradcovia, metodici prevencie, asistenti pedagóga, špeciálni pedagógovia a ďalší členovia školského poradenského pracoviska.


Špecifikácia:

Produkt Žiak s psychickými problémami: Ako s ním pracovať v škole zahŕňa tlačenú publikáciu a prístup na špeciálnu webovú stránku s užitočnými materiálmi a online poradňou.

Obsah publikácie:

Úzkostné poruchy a panický záchvat

 • Čo je úzkostná porucha a panický záchvat?
 • Panický záchvat
 • Čo si všímať v škole?
 • Príčiny a diagnostika úzkostných porúch
 • Ako nadstaviť žiakovi účinnú podporu v škole?
 • Čo robiť a čo nerobiť v prípade žiaka s úzkostnou poruchou?
 • Ako reagovať na panický záchvat u žiaka?
 • Ako pracovať s úzkosťou?
 • Možnosti liečby úzkostných porúch

Sebapoškodzovanie žiakov a študentov

 • Aká je situácia?
 • Čo je sebapoškodzovanie?
 • Čo si všímať v škole?
 • Príčiny sebapoškodzovania
 • Ako pomôcť žiakovi priamo v škole?
 • Ako viesť so žiakom rozhovor?
 • Odporučania pre školy
 • Tipy na praktickú a poradenskú činnosť
 • Spolupráca s rodičmi

Obsesívno-kompulzívna porucha

 • Čo je obsesia a kompulzia?
 • Príčiny OCD
 • Možnosti liečby OCD
 • Čo si všímať v škole?
 • Vplyv OCD na fungovanie v škole
 • Ako pomôcť žiakovi v škole?
 • Ako nastaviť žiakovi účinnú podporu v škole?

Poruchy príjmu potravy

 • Čo sú poruchy príjmu potravy?
 • Čo si všímať v škole?
 • Príčiny a rizikové faktory
 • Ako pomôcť žiakovi v škole
 • Spolupráca s rodinou
 • Odporučanie pre školy

Týraný, zneužívaný a zanedbávaný žiak

 • Čím sa vyznačuje syndróm CAN
 • Formy syndrómu CAN
 • 1. Fyzické týranie
 • 2. Psychické týranie
 • 3. Sexuálne zneužívanie
 • 4. Zanedbávanie
 • Špecifické formy syndrómu CAN
 • Informovanoť a postoje pedagógov
 • Návod pre pedagógov

Sexuálna identita a transrodová problematika

 • Čo je pohlavie, rod a sexuálna identita?
 • Základné rozdelenie transrodových osôb
 • Kritériá rodovej inkongruencie u detí
 • Príčiny nárastu prevalencie
 • Sociálna a medicínska tranzícia
 • Ako zaobchádzať so študentom, ktorý je transrodovou osobou?
 • Spolupráca s rodinou

Závislosti

 • Čo je závislosť?
 • Vonkajšie príčiny vzniku závislosti
 • Možnosti liečby závislosti
 • Žiak liečiaci sa zo závislosti v škole
 • Akú podporu môžeme poskytnúť v škole?
 • Ako poskytnúť prvú pomoc intoxikovanému žiakovi?
 • Spolupráca školy a rodiny
 • Najväčšie hity, ktoré vytvárajú závislosť medzi študentmi

Fóbie

 • Čo je fóbia?
 • Delenie fóbií
 • Ako sa fóbie prejavujú?
 • Príčiny fóbií
 • Ako nastaviť žiakovi účinnú podporu v škole?
 • Ako viesť so žiakom rozhovor?
 • Aké sú možnosti terapie?
 • Spolupráca s rodinou

Depresia a depresívne stavy

 • Čo je depresia?
 • Čo si všímať v škole?
 • Príčiny a diagnostika depresie
 • Ako nadstaviť žiakovi účinnú podporu v škole?
 • Ako viesť rozhovor so žiakom, ktorý pomýšľa na samovraždu?
 • Možnosti liečby depresií

Posttraumatická stresová porucha

 • Čo je posttraumatická stresová porucha?
 • Čo si všímať v škole?
 • Aké príčiny majú vplyv na rozvoj PTSD?
 • Ako nadstaviť žiakovi účinnú podporu v škole?
 • Ako viesť rozhovor s dieťaťom s PTSD?
 • Odporúčania pre učiteľov v súvislosti so žiakmi a študentmi prichádzajúcimi z vojnovej zóny
 • Akému konaniu sa v škole, naopak, vyhnúť?
 • Odporúčania a tipy pre učiteľov
 • Dôležité programy pre školy

Legislatívne mantinely a podpora pre vedenie školy

 • Rizikové formy správanie a povinnosti škôl pri neštandardných situáciách
 • Povinnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • Povinnosti  zákonných zástupcov, spracovanie osobných údajov a zachovávanie mlčanlivosti
 • Postupy pri obdorných činnostiach realizovaných školou a zariadením poradenstva a prevencie v súlade so schválenými štandardmi
 • Spolupráca školy a zariadenia poradenstva a prevencie
 • Spolupráca školy s orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • Hodnotenie správania žiaka
 • Zodpovednosť školy
 • Úprava riešenia rôznych foriem rizikového správania v školskom poriadku a krízovom intervenčnom pláne školy

+ Privátna stránka s doplňujúcimi a rozširujúcimi materiálmi (prehľady, checklisty, schémy s krízovými plánmi, vzory preventívnych programov apod.) a online poradňou.

139 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout