Žiak s psychickými problémami: Ako s ním pracovať v škole

Žiak s psychickými problémami: Ako s ním pracovať v škole

Praktický radca pre učiteľov, vedenie školy a školských psychológov

Máte skúsenosť s porezaným žiakom, žiačkou kolabujúcou kvôli nezmyselnej diéte či so žiakom s nutkavým správaním? Viete, ako učiť dieťa sužované úzkosťami či fóbiou? Na takéto situácie nie sú pedagógovia pripravení. Pritom počet žiakov, ktorí potrebujú odbornú psychologickú starostlivosť, strmo rastie a na pomoc čakajú aj pol roka! Nezostáva nič iné, len sa ich ťažkostiam postaviť priamo v škole. Pomôžte im zvládnuť akútne prejavy, nastavte účinnú podporu a staňte sa plnohodnotným článkom v ich liečbe.

139 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Popis produktu:

Cieľom publikácie je zvýšiť povedomie o psychických ťažkostiach žiakov. Vyučujúci je často tým, kto problém zaznamená ako prvý a mal by žiakovi zaistiť pomoc. Ako nepresiahnuť kompetencie pedagóga či školského psychológa, ale pomôcť dieťaťu situáciu zvládnuť natoľko, aby mohlo ďalej fungovať v triednom kolektíve a zúčastniť sa výučby. Vďaka tomuto prehľadu sa jednotliví pedagógovia, školskí psychológovia a vedenie školy stane plnohodnotným spolupracujúcim členom v celom procese liečby. Vyvarujú sa predsudkov a mýtov, ktoré žiakovu situáciu zhoršujú. Žiakovi sa včas dostane potrebná pomoc a zamedzí sa prehlbovaniu ťažkostí, ktoré môže spôsobiť v dobrej viere laický prístup zo strany pedagógov.

S podrobným obsahom publikácie sa môžete zoznámiť tu.

 

Táto príručka vám pomôže:

   • vyznať sa v spleti prejavov najrôznejších psychických ťažkostí žiakov, udržať si vďaka týmto znalostiam kritický odstup, akcieschopnosť a ochotu žiakom pomôcť.
   • nezľaknúť sa situácie pri zistení vážneho problému žiaka, postupovať presne podľa pripravených krokov a oprieť sa o osvedčené postupy.
   • viesť so žiakom rozhovor bez predsudkov či mýtov a nezapliesť sa do kontroverzných prísľubov, postupov v rozpore so zákonom a pod.
   • nastaviť vhodnú pomoc žiakovi pri pobyte v škole a pri vyučovaní (v spolupráci s ďalšími odborníkmi).
   • spolupracovať s rodičmi žiakov s problémami, najmä im pomôcť premostiť dobu, než žiak začne s liečbou, a následne pokračovať v účinnej podpore.

 

Komu je produkt určený:

Publikácia Žiak s psychickými problémami: Ako s ním pracovať v škole je určená predovšetkým učiteľom a vedeniu škôl a školských zariadení a školským psychológom. Užitočné informácie a rady na doplnenie svojej pracovnej agendy v nej nájdu aj výchovní poradcovia, metodici prevencie, asistenti pedagóga, špeciálni pedagógovia a ďalší členovia školského poradenského pracoviska.


Špecifikácia:

Produkt Žiak s psychickými problémami: Ako s ním pracovať v škole zahŕňa tlačenú publikáciu a prístup na špeciálnu webovú stránku s užitočnými materiálmi a online poradňou.

Obsah publikácie:

 • Úzkostné poruchy a panický atak
  Čo je úzkostná porucha a ako sa prejavuje
  Čo je panický atak a ako sa prejavuje
  Prečo vzniká úzkostná porucha a aké vonkajšie príčiny ju môžu ovplyvniť
  Ako nastaviť žiakovi s úzkostnou poruchou účinnú podporu v škole
  Akému konaniu sa v škole naopak vyhnúť
  Ako spolupracovať s rodinou a ako sa premieta terapia žiaka do školského života
  Rad príkladov z praxe, odporúčania, tipy

 

 • Sebapoškodzovanie
  Čo je sebapoškodzovanie
  Prečo sa žiaci sebapoškodzujú as čím môže sebapoškodzovanie súvisieť
  Ako nastaviť žiakovi so sklonmi k sebapoškodzovaniu účinnú podporu v škole
  Akému konaniu sa v škole naopak vyhnúť
  Ako spolupracovať s rodinou a ako sa premieta terapia žiaka do školského života
  Rad príkladov z praxe, odporúčania, tipy

 

 • Nutkavé stavy
  Čo sú obsedantno-kompulzívne poruchy
  Ako sa nutkavé stavy prejavujú a prečo počet detí s týmito ťažkosťami narastá
  Ako nastaviť v škole účinnú podporu žiakovi s obsedantno-kompulzívnou poruchou
  Akému konaniu sa v škole naopak vyhnúť
  Ako spolupracovať s rodinou a ako sa premieta terapia žiaka do školského života
  Rad príkladov z praxe, odporúčania, tipy

 

 • Poruchy príjmu potravy
  Čo sú poruchy príjmu potravy a ako sa prejavujú
  Aké sú poruchy príjmu potravy sú aktuálne medzi žiakmi rozšírené: užívanie energy drinkov, ortorexia...
  Ako nastaviť v škole účinnú podporu žiakovi s poruchou príjmu potravy
  Akému konaniu sa v škole naopak vyhnúť
  Ako spolupracovať s rodinou a ako sa premieta terapia žiaka do školského života
  Rad príkladov z praxe, odporúčania, tipy

 

 • Žiak týraný, zanedbávaný a zneužívaný
  Čo je syndróm CAN
  Aké príznaky môžu učiteľa varovať, že je žiak týraný, zanedbávaný či zneužívaný
  Ako splniť ohlasovaciu povinnosť
  Ako nastaviť v škole účinnú podporu žiakovi týranému, zanedbávanému či zneužívanému
  Akému konaniu sa v škole naopak vyhnúť
  Ako spolupracovať s rodinou a ako sa riešenie situácie premieta do školského života
  Rad príkladov z praxe, odporúčania, tipy

 

 • Sexuálna identita a problematika transgenderu
  Prečo majú niektorí žiaci zmätok vo svojej sexuálnej orientácii či pohlavnej identite
  Aké vonkajšie príčiny môžu tieto stavy ovplyvniť
  Ako nastaviť žiakovi účinnú podporu v škole
  Akému konaniu sa v škole naopak vyhnúť
  Aké sú možnosti terapie
  Ako spolupracovať s rodinou a ako sa premieta terapia žiaka do školského života
  Rad príkladov z praxe, odporúčania, tipy

 

 • Závislosti
  Čo je závislosť a aké druhy závislostí (látkové aj nelátkové)
  Moderné návykové látky v škole: Kratom, nikotínové vrecká, lieky, energy drinky...
  Závislosť na sociálnych sieťach a kybernetickom
  Ako nastaviť žiakovi v škole účinnú podporu žiakovi, ktorý sa lieči so závislosťou
  Akému konaniu sa v škole naopak vyhnúť
  Ako spolupracovať s rodinou a ako sa premieta terapia žiaka do školského života
  Rad príkladov z praxe, odporúčania, tipy

 

 • Fóbia
  Čo sú fóbie a ako sa prejavujú
  Aké fóbie sú aktuálne najrozšírenejšie u detí a mladistvých a prečo
  Ako nastaviť v škole účinnú podporu žiakovi s fóbiou
  Akému konaniu sa v škole naopak vyhnúť
  Ako spolupracovať s rodinou a ako sa premieta terapia žiaka do školského života
  Rad príkladov z praxe, odporúčania, tipy

 

 • Depresívne stavy
  Čo je depresia
  Ako sa depresie prejavujú a aké vonkajšie príčiny majú vplyv na depresívne stavy
  Ako nastaviť žiakovi s neurotickými stavmi účinnú podporu v škole
  Akému konaniu sa v škole naopak vyhnúť
  Aké sú možnosti terapie
  Ako spolupracovať s rodinou a ako sa premieta terapia žiaka do školského života
  Rad príkladov z praxe, odporúčania, tipy

 

 • Posttraumatická stresová porucha
  Čo je posttraumatická stresová porucha
  Ako sa prejavuje a kto je najviac ohrozený jej vznikom
  Ako nastaviť žiakovi s posttraumatickou stresovou poruchou účinnú podporu v škole
  Akému konaniu sa v škole naopak vyhnúť
  Aké sú možnosti terapie
  Ako spolupracovať s rodinou a ako sa premieta terapia žiaka do školského života
  Rad príkladov z praxe, odporúčania, tipy

 

 • Legislatívne mantinely a podpora pre vedenie školy a riaditeľa
  Kedy má škola oznamovaciu povinnosť
  Kedy volať rýchlu záchrannú službu a kedy políciu
  Ako sa zachovať, pokiaľ je žiak nebezpečný sebe a svojmu okoliu
  Čo mať v školskom poriadku ohľadom návykových látok a bezpečnosti v škole

+ Privátna stránka s doplňujúcimi a rozširujúcimi materiálmi (prehľady, checklisty, schémy, krízovými plánmi, vzorovým minimálnym preventívnym programom apod.) a online poradňou.

139 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout