Základná finančná kontrola v roku 2024 od A po Z

Základná finančná kontrola v roku 2024 od A po Z

Základná finančná kontrola v roku 2024 od A po Z

Termín: 8. 12. 2023
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Viete ako správne vykonať základnú finančnú kontrolu? Čo sa zmenilo od februára 2022? Ako máte ošetrené zastupovanie? Čo treba overovať v účtovnej agende a ako pri overení správne uplatniť zásadu kontroly "štyroch očí"? Na našom seminári sa všetko dozviete detailne, prakticky a na množstve príkladov! Lektor sa bližšie venuje pravidlám overovania finančných operácií s uvedením frekventovaných otázok z vlastnej praxe.

Prihláste aj svojho kolegu a získajte obaja zľavu 15 %

199 EUR
bez DPH

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je detailne riešiť praktický výkon praktický výkon základnej finančnej kontroly z pohľadu príjmov, výdavkov, právnych úkonov a iných úkonov majetkovej povahy v oblasti škôl a zariadení. Preto je potrebný pre účtovníkov, ekonómov, riaditeľov škôl, zástupcov a tiež hospodárov a "majetkárov" v samospráve a štátnej správe.  

Účastníkom je prezentovaný výkon finančnej kontroly na vzorových príkladoch z praxe kontrolóra pre rozpočtový rok 2023. Lektor sa v rámci seminára zaoberá formálnymi a vecnými náležitosťami základnej finančnej kontroly a najmä otázkam z kontrolnej praxe a to:

 1. Ako overiť prichádzajúci príjem finančnou kontrolou?
 2. Čo všetko musí byť overované základnou finančnou kontrolou?
 3. Aké vyjadrenie treba uviesť pri výkone základnej finančnej kontroly?
 4. Čo musí obsahovať výkon základnej finančnej kontroly?
 5. Ako overiť vystavené rozhodnutia?
 6. Ako overiť majetkové prevody?
 7. Overíme aj výpis z účtu?
 8. Treba overiť aj predkontácie, preúčtovania, interné predpisy a účtovné zápisy?
 9. Musíme overiť aj interné smernice, dodatky k zmluvám alebo výzvy nájomcom?
 10. Čo najviac kontroluje Najvyšší kontrolný úrad SR a ako predísť nedostatkom?
 11. Načo si dať v roku 2022 vo Vašej organizácii pozor?

 Téma seminára sa venuje okrem vysvetlenia spôsobov vykonávania finančnej kontroly i kontrolnej vzorke výkonov finančnej kontroly z praxe za uplynulé obdobie. V rámci jednotlivých finančných operácií lektor prezentuje i zistenia Najvyššieho kontrolného úradu SR a vlastné zistenia z kontrolnej činnosti vo veci správneho a úplného výkonu základnej finančnej kontroly a dodržanie zásady „kontroly štyroch očí“.

Na seminári sa dozviete ako sa vyhnúť rôznym sankciám a pokutám pri výkone finančnej kontroly a poinformujeme Vás, kto môže túto kontrolu môže podpisovať. Venovať sa budeme aj finančným operáciám ako napríklad: overovaniu príjmov, používaniu a poskytovaniu jednotlivých prostriedkov, uzatvoreniu zmlúv a dohôd a majetkovým prevodom. 

Účastníkom budú prezentované najčastejšie tri spôsoby overenia poskytovania verejných prostriedkov. Lektor v rámci administratívnej finančnej kontroly zhromaždil výnimky, pre ktoré sa nevzťahuje výkon administratívnej finančnej kontroly spolu so základnou finančnou kontrolou.

Pre účastníkov pripravil lektor sériu bonusov do praxe a to:

- internú smernicu,
- spracované odpovede na otázky,
- referát z prednášky,
- definovanie novelizovaných ustanovení,
- smernicu o obehu účtovných dokladov a podobne.

Kliknite sem na detailný program online seminára.

Komu je seminár určený:

Seminár  je určený pre rozpočtárov, zamestnancov finančných oddelení, účtovníkov, ekonómov, riaditeľov, ako aj "majetkárov" v územnej samospráve obcí a miest, či vyšších územných celkov.

Ďalšie informácie:

Ako účastník seminár získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene sú zahrnuté podkladové materiály v elektronickej forme a nahrávku, ktorú si môžete opakovane pozrieť po dobu troch mesiacov. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu

Program seminára (09:00-15:00):

 1. Finančné operácie– kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly v roku 2023
  • Overenie a kontrola príjmov v hotovosti a bezhotovostne
  • Overenie a kontrole výdavkov v hotovosti a bezhotovostne
  • Overenie a kontrola poskytovania prostriedkov
  • Overenie právnych úkonov (zmlúv, rozhodnutí a výziev)
  • Overenie iných úkonov majetkovej povahy (pohybov majetku, škodové udalosti, odpisy, rezervy a podobne)
 2. Náležitosti výkonu základnej finančnej kontroly, ktoré podliehajú kontrole
 3. Spoločná kontrola vzorov ZFK z praxe, pečiatky a interné smernice
 4. Diskusia a konzultácie
 5. Predstavenie bonusov pre účastníkov 

Dr. Jozef Sýkora, MBA

Dr. Jozef Sýkora, MBA pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od roku 2011 a interný kontrolór v niekoľkých štátnych organizáciách. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu pre finančnú kontrolu a Príručku pre rozpočtovanie a účtovanie v samospráve, publikácie k finančnej kontrole a k zverejňovaniu povinných údajov. Lektor je autorom komentára k zákonu o finančnej kontrole a audite. Rovnako spísal publikáciu o interných smerniciach vo verejnej správe. V praxi lektor metodicky usmerňuje viaceré subjekty verejnej správy. Lektor je prednášajúcim celoživotného vzdelávania kontrolórov a garantom viacerých modulov na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

199 EUR
bez DPH

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout