Vzdelávací kurz: Špecialista na revízie technických zariadení

Vzdelávací kurz: Špecialista na revízie technických zariadení

Ako na kontroly technického stavu v súlade so zákonom

Termín: 26. 10. 2023 – 27. 10. 2023
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Získajte ucelený prehľad o nových zákonných povinnostiach, normách, povinných kontrolách a revíziách technických zariadení vo vašej budove. Vďaka praktickému kurzu sa detailne zoznámite s novými požiadavkami, odhalíte včas hroziace nebezpečenstvo a predídete problémom pri kontrolách zo strany inšpektorátov práce! Kurzom vás prevedú skúsení lektori, ktorí upozornia na najčastejšie chyby aj na to, ako sa ich vyvarovať.
 

490 EUR
bez DPH

Cieľ kurzu:

Uistite sa, že robíte maximum pre bezpečné pracovisko, či už ide o revíziu komínov, bleskozvodov, výťahov, elektrických spotrebičov či iných strojných zariadení. Ucelený vzdelávací kurz vás prevedie povinnosťami pri kontrolách technického stavu a revíziách technických zariadení. Vďaka kurzu získate detailnú orientáciu v problematike povinných kontrol a revízií a do hĺbky sa zoznámite s povinnosťami pri zaistení bezpečného stavu budov a pracovísk.

Podrobný obsah a program vzdelávacieho kurzu "Špecialista na revízie technických zariadení" nájdete pod týmto odkazom.

Komu je kurz určený:

Kurz "Špecialista na revízie technických zariadení" je určený všetkým, ktorí pri výkone svojej profesie zodpovedajú za bezpečný stav budov a pracovísk, teda bezpečnostným technikom, konateľom spoločností, majiteľom budov, majstrom, vedúcim prevádzok alebo pracovísk, stavbyvedúcim, správcom budov a pod.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu dostanete CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o odbornom vzdelávaní. V cene kurzu sú výučbové materiály k jednotlivým modulom, realizácia a vyhodnotenie záverečného testu. Na získanie osvedčenia je potrebné zodpovedať správne 70% otázok záverečného testu. Obchodné podmienky sú vám dispozícii tu.

Obsahová štruktúra kurzu:

 

Modul č. 1: Celodenný seminár (štvrtok 26. 10. 2023, 9:00 - 14:30 hod.)

Technický stav budov

 • Technický stav budov, požiadavky na vecné prostriedky požiarnej ochrany a požiarno-bezpečnostné zariadenia

 • Požiadavky platnej právnej úpravy na vykonávanie údržby, kontrol a revízií technických zariadení

 • Vedenie dokumentácie o údržbe, kontrolách a revíziách technických zariadení

 • Revízia a kontroly technických zariadení budovy v režime vlastník budovy/nájomcu

 • Požiadavky na pracovisko (priestorové usporiadanie, vetranie, osvetlenie a pod.)

 • Vecné prostriedky požiarnej ochrany a požiarno-bezpečnostné zariadenia

Kovové konštrukcie a údržba budov po výstavbe

 • Delenie kovových konštrukcií a početnosť ich kontrol

 • Spôsob vykonania kontroly technického stavu kovovej konštrukcie

 • Vedenie evidencie o kontrolách

 • Zabezpečenie údržby a technického stavu budov po výstavbe

Klimatizácie a rozvody pitnej vody

 • Sanitácia a údržba

 • Ochrana pred Legionellou a spôsob sanitácie pri zistení Legionelly v klimatizácii alebo rozvode pitnej vody

 • Sledovanie úniku chladív

 • Zabezpečenie údržby a kontrol technického stavu

Modul č. 2: Celodenný seminár (piatok 27. 10. 2023, 9:00 - 14:30 hod.)

Elektrické a zdvíhacie zariadenia

 • Revízia bleskozvodov a uzemnenia oceľových budov a objektov

 • Revízia elektrických zariadení

 • Revízia elektrického ručného náradia

 • Revízia elektrických spotrebičov

 • Predvolené, periodické a mimoriadne revízie elektrických zariadení

 • Revízia a kontroly vyhradených aj nevyhradených zdvíhacích zariadení

 • Schodiskové výťahy a šikmé zdvíhacie plošiny na dopravu osôb s obmedzenou pohyblivosťou

Tlakové a plynové zariadenia

 • Kontroly a revízie tlakových nádob stabilných

 • Kontroly a revízie plynových zariadení

 • Tlakové fľaše na prepravu plynov

 • Kotolne so zariadeniami na plynné palivá

 • Parné a kvapalinové kotly

 • Požiadavky na vybavenie kotolní, pravidelné kontroly kotolní

 

 

 

Ing. Katarína Firmentová, PhD.

Lektorka a odborníčka na BOZP

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

490 EUR
bez DPH

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout