Vzdelávací kurz: Legislatívne a právne minimum pre riaditeľov škôl

Vzdelávací kurz: Legislatívne a právne minimum pre riaditeľov škôl

2 praktické moduly o pracovnoprávnych vzťahoch v školstve a právnych kompetenciách riaditeľa školy

Termín: 24. 11. 2023 – 29. 11. 2023
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Vykonávate v rámci vašej rozhodovacej činnosti riaditeľa školy zložité právne procesy, pri ktorých sa chcete vyhnúť chybám? Viete aký druh pracovného pomeru je najvýhodnejší pre riaditeľa ako zamestnanca a aký pre školu ako zamestnávateľa? Ako prebieha ukončenie pracovného pomeru riaditeľa? Ako sa zmenili pracovné zmluvy iných pedagogických zamestnancov škôl pri zmenách úväzkov? Skúsený lektor vám poskytne prehľadný výklad právneho minima pre riaditeľa školy a objasní rôzne prípady z pracovného práva.
 

350 EUR
bez DPH

Cieľ 2-dňového vzdelávacieho online kurzu:

Cieľom 2-dňového kurzu je riaditeľom škôl a zamestnancom školských úradov predostrieť právne minimum pre prijímanie ich zákonných rozhodnutí a tiež priblížiť pozíciu riaditeľa a jeho povinností pri pracovnoprávnych záležitostiach, ktoré musí ako zamestnávateľ riešiť na dennom poriadku. Lektor, čerpá zo svojej dlhoročnej právnickej i kontrolórskej praxi. 

V rámci 2 modulov získate prehľad v témach o:

 • Rozhodovacej činnosti riaditeľov
 • Rozhodovanie riaditeľa školy je náročné. Riaditelia škôl sú pedagógovia a manažéri. Zákon však pred nich kladie neľahkú úlohu  - vykonať zložité správne konanie, čo vyžaduje právnické vedomosti. Prednáška poskytne riaditeľom potrebné právne minimum, ktoré im pomôže v ich rozhodovacej kompetencii. Lektor tiež poukáže na absolútne najčastejšie pochybenia riaditeľov škôl a školských úradov, ktoré im pomôžu vyvarovať sa chybám do budúcna. Osobitnú pozornosť venuje deťom z neúplných rodín, kde je správne konanie najnáročnejšie.

 

 • Vybraných pracovnoprávnych vzťahoch v školstve
 • S riaditeľom školy môžu byť uzatvárané rôzne druhy pracovných pomerov. Lektor vám poradí aký druh pracovného pomeru je najvýhodnejší pre riaditeľa školy ako zamestnanca a aký pre školu ako zamestnávateľa. Navyše prudký výpadok príjmov neobchádza ani obce, mestá a školy. Školy a školské zariadenia sú často nútené rozväzovať pracovné pomery aj z dôvodu neustáleho poklesu počtu žiakov. Ukončenie pracovného pomeru zákonným spôsobom je však veľmi náročný proces. Väčšina súdnych pracovnoprávnych sporov sa končí rozhodnutím o neplatnosti výpovede zamestnancovi. Organizácie tak namiesto toho aby, ušetrili doplácajú následne prepusteným zamestnancom náhrady mzdy v desaťtisícových sumách. Seminár na základe príkladov zo súdnej praxe má zamestnancov obcí a škôl informovať o najčistejších chybách, ktorých sa zamestnávatelia pri skončení pracovného pomeru dopúšťajú. 

 

Komu je kurz určený:

Vzdelávací kurz „Legislatívne a právne minimum pre riaditeľov škôl" je určený pre riaditeľov a zástupcov MŠ, ZŠ, SŠ a tiež aj zriaďovateľom škôl/obciam.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene sú zahrnuté podkladové materiály v elektronickej forme a nahrávka, ktorú si môžete opakovane pozrieť po dobu 1 mesiaca. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.  

Obsahová štruktúra 2-dňového online kurzu:

 

Modul č. 1: 3-hodinový online seminár (piatok 24.11. 2023, 9:00 - 12:00 hod.)

Rozhodovacia činnosť riaditeľov

 • Vzťah správneho poriadku, školského zákonazákona o štátnej správe v školstve
 • Doručovanie rozhodnutí riaditeľov
 • Rozhodovanie riaditeľa materskej školy vo veci predprimárneho vzdelávania
 • Rozhodovanie riaditeľa základnej školy a strednej školy – napr. vo veci výchovných opatrení, komisionálnych skúšok.
 • Rozhodovanie riaditeľov školských zariadení.
 • Rozhodovanie riaditeľa cirkevnej školy a súkromnej školy – nová úprava.
 • Postup riaditeľa školy po podaní odvolania,
 • Postup obce (školského úradu) po podaní odvolania.
 • Najčastejšie pochybenia riaditeľov pri rozhodovaní.
 • Rozhodovacia činnosť súdov voči rozhodnutiam riaditeľov.
 • Správne konanie v rozvrátených rodinách - aplikácia zákona o rodine v školskom konaní - súhlas rodičov o školských veciach, postup riaditeľa a obce v prípade rozvedených manželov a neúplných rodín.
 • Zmeny v rozhodovaní od 1. septembra 2023 (novela zákona č. 596/2003 Z. z. účinná 1.9.2023)

Modul č. 2: Celodenný online seminár (streda, 29.11. 2023, 9:00 - 14:00 hod.)

Vybrané pracovnoprávne vzťahy v školstve

 • Pracovnoprávny status riaditeľa školy a školského zariadenia.
 • Kontrolná právomoc hlavného kontrolóra a starostu vo vzťahu k škole a školskému zariadeniu.
 • Zásahy zriaďovateľa do pracovnoprávnych vzťahov v škole.
 • Pracovnoprávny status zástupcu riaditeľa školy
 • Organizačné zmeny v škole – ako výpovedný dôvod zamestnanca
 • Úloha odborov pri organizačných zmenách v škole

 

 

 Zmena programu vyhradená organizátorom

 

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

V oblasti právnej vedy pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Prednášal na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci a na Fakulte práva a verejnej správy Łazarski University vo Varšave. Významnými sú jeho príspevky na pôde Ústavu práva a verejnej správy Univerzity v Rzeszówe a Fakulty štátnych a právnych vied Reformovanej Univerzity Gáspára Károliho v Budapešti. V praxi je uznávaným lektorom Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Bratislavskej Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, Poradcu podnikateľa, C. H. Beck, Asociácie vzdelávania samosprávy i samostatných regionálnych vzdelávacích centier. Vo svojej advokátskej praxi i vedeckej práci sa zameriava najmä na inštitúty územnej samosprávy. Počet jeho domácich a zahraničných odborných a vedeckých diel prevyšuje dvesto. Počet domácich a zahraničných citácií jeho diel je vyše tristo.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

350 EUR
bez DPH

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout