Vzdelávací kurz: Certifikovaný personalista - špecialista pracovnoprávnych vzťahov

Vzdelávací kurz: Certifikovaný personalista - špecialista pracovnoprávnych vzťahov

3 praktické moduly, v rámci ktorých prejdete zákutia pracovnoprávnych vzťahov

Termín: 11. 4. 2023 – 24. 4. 2023
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Potrebujete mať prehľad v pracovnoprávnych vzťahoch a vyznať sa v zákonných povinnostiach personalistu? Potrebujete vedieť, čo je pre vás ako personalistu najrizikovejšie, kde si dávať pozor a ako sa vyhnúť súdnym sporom so zamestnancami? Prinášame vám overený a ucelený vzdelávací program, ktorý vám poskytne aktuálne a správne informácie, okamžite aplikovateľné v personalistickej praxi.
 

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu "Certifikovaný personalista - špecialista pracovnoprávnych vzťahov" je poskytnúť účastníkom ucelený vzdelávací program, ktorý ich prevedie cez všetky povinnosti, vymedzené pracovnoprávnou legislatívou od Zákonníka práce, zákona o službách zamestnanosti, zákona o inšpekcii práce, zákona o ochrane osobných údajov, až po zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.

Predmetom vzdelávania budú situácie, ktoré sú z pozície zamestnávateľa najrizikovejšie a to z hľadiska neustálych zmien zákonných predpisov, stále častejších kontrol zo strany inšpektorátu práce, ako aj rizík spojených so súdnymi spormi so zamestnancami.

Kurz je rozdelený do troch, na seba nadväzujúcich modulov tak, aby zastrešil celú problematiku zamestnávania od vzniku pracovného pomeru, cez jeho zmeny, až po pracovnoprávne riziká spojené so zamestnávaním živnostníka. Kurz je zameraný výhradne na praktické návody, rady a tipy v pracovnoprávnej agende, ktoré sú ihneď aplikovateľné v praxi a zároveň prináša ihneď aplikovateľné návody a riešenia, použiteľné v praxi už počas samotného trvania kurzu.

Podrobný obsah a program vzdelávacieho kurzu "Certifikovaný personalista - špecialista pracovnoprávnych vzťahov" nájdete pod týmto odkazom.

Komu je kurz určený:

Kurz „Certifikovaný personalista - špecialista pracovnoprávnych vzťahov" je určený personalistom vo veľkých firmách a pracovníkom, ktorí v malých a stredných firmách zastrešujú personálnu agendu. Ide predovšetkým o personalistov, mzdových účtovníkov s kumulovanou pracovnou náplňou, ale napríklad aj riaditeľov či konateľov, ktorí musia dbať na legálne a zákonné zamestnávanie svojich podriadených. 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene sú zahrnuté podkladové materiály v elektronickej forme a nahrávka, ktorú si môžete opakovane pozrieť po dobu 1 mesiaca. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.  

Obsahová štruktúra online kurzu:

 

Modul č. 1: Celodenný online seminár (utorok 11. 04. 2023, 9:00 - 15:00 hod.)

Praktický prehľad povinností vyplývajúcich zo záväznej legislatívy, ktorú musí personalista pri svojej práci dodržiavať

 • Povinnosti personalistu v oblasti Zákonníka práce (vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru, vedenie pracovnoprávnej agendy a dokumentácie)
 • Pracovná disciplína
 • Povinnosti personalistu v oblasti miezd a platov (dojednania o mzde, zadržiavanie mzdy a mzdových náhrad, nepreplácanie nadčasových hodín, mzdových príplatkov, neoprávnené krátenie miezd a pod.)
 • Ako postaviť a koho chránia interné predpisy zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch
 • Kolektívne pracovné právo

Modul č. 2:  3 hodinový online seminár (utorok, 18. 04. 2023, 9:00 - 12:00 hod.)

Potrebná dokumentácia, ktorú musí personalista poznať

Evidencia pracovného času 

 • Informovanie o pracovnom čase
 • Evidencia pracovného času a evidencia dochádzky
 • Evidencia a osobné údaje
 • Pracovný čas, prestávky, pracovná cesta
 • Rozvrhnutie pracovného času, pružný pracovný čas
 • Nadčas, pracovná pohotovosť a ďalšie

 

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 • Druhy dohôd, výnimočnosť ich použitia
 • Minimálna predvídateľnosť práce
 • Splatnosť odmeny, evidencia dohôd
 • Povinnosti zamestnancov, zamestnávateľa
 • Zásada nezvýhodnenia a ďalšie
 • Súdne rozhodnutia

 

Modul č. 3: 3 hodinový online seminár (pondelok 24. 04. 2023, 9:00 - 12:00 hod.)

Pracovnoprávne riziká zamestnávania živnostníkov 

 • Čo je nelegálne zamestnávanie  a aké sú jeho riziká
 • Čo je nelegálna práca
 • Pracovnoprávny vzťah verzus obchodnoprávny vzťah
 • Platná právna úprava v praxi a najnovšie novely
 • Vymedzenie znakov závislej práce v zmysle platného Zákonníka práce
 • Vymedzenie znakov podnikania
 • Rozlíšenie sankcií a orgánov, ktoré ich môžu ukladať
 • Súdne rozhodnutia

 

 

JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Špecialista na pracovné právo s dlhoročnou praxou v tejto oblasti, lektorka. Vyštudovala Právnickú fakultu UK, Bratislava – právo. Absolvovala postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Karlova, Praha, ČR – pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, personálna práca a postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Komenského Bratislava – pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR Manager a následne pracovala ako expert v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, niekoľko období bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout