Vodný zákon 2024: Čo sa mení pri nakladaní s vodami?

Vodný zákon 2024: Čo sa mení pri nakladaní s vodami?

Zmeny - Kľúčové povinnosti - Časté chyby

Termín: 23. 1. 2024
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Kedy ste povinní platiť za odbery alebo vypúšťania vôd? Kedy nie je potrebné povolenie na odber vôd? Oboznámte sa s Vodným zákonom a získajte prehľad o právach a povinnostiach z neho vyplývajúcich, vrátane súvisiacich legislatívnych predpisov. Dozviete sa všetky informácie potrebné pri nakladaní s vodami či pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami. Priamo od odborníčky z praxe!

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ online seminára:

Cieľom online seminára je získať poznatky z aplikácie vodného zákona a súvisiacich predpisov v praxi. Účastníci sa oboznámia so základnou legislatívou v oblasti ochrany vôd  a súvisiacimi predpismi.

Naučíte sa orientovať v právach a povinnostiach nielen pri nakladaní s vodami, ale aj pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami. Zistíte, aký je postup hodnotenia nových infraštrukturálnych projektov a či sú v súlade  s rámcovou smernicou o vodách.

Prezradíme vám tiež, na aké činnosti je potrebný súhlas,  povolenie alebo vyjadrenie, čo sú vodné stavby a ako a kde vybavíte potrebné povolenia.

Dozviete sa tiež, aké máte povinnosti, ak zaobchádzate  s rôznymi chemickými látkami, čo je to havarijný plán, aké povinnosti má vodohospodár, ako máte riešiť havarijné stavy, aby sme predišli zhoršeniu kvality vôd, skúšky tesnosti a pod.

Oboznámite sa tiež s orgánmi štátnej vodnej správy a zistíte, aké majú kompetencie.

Venovať sa budeme tiež nasledujúcim otázkam:

 • Ako štát monitoruje množstvo a kvalitu podzemných a povrchových vôd, kde tieto údaje nájdete a v čom vám môžu byť nápomocné?
 • Kedy ste povinní platiť za odbery alebo vypúšťania vôd?
 • Kedy nie je potrebné povolenie na odber vôd?

Zameriame sa tiež  na postup v konaní orgánov štátnej vodnej správy, aké právomoci a povinnosti má napr. obec v prenesenom výkone štátnej vodnej správy.

Ukážeme si na aké administratívne povinnosti vyplývajúce z legislatívy ochrany vôd nemožno zabúdať, ale aj na čo si musíte dať pozor, ak vám bude vydané rozhodnutie na nakladanie s vodami.

Kliknite sem na detailný program seminára.

 Komu je seminár určený:

Online seminár „Vodný zákon 2024: Čo sa mení pri nakladaní s vodami? “ je určený pracovníkom verejnej správy v oblasti vodného hospodárstva, prevádzkovateľom, ktorí nakladajú s vodami alebo používajú chemické látky, technikom životného prostredia či ľuďom, ktorí sa zaoberajú inžinierskou činnosťou.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté aj podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu.

Program online seminára (9.00 – 14.30 hod.):

 1. Vodný zákon prakticky a prehľadne, súvisiace predpisy.
 2. Rozdelenie vôd a dobrý stav vôd.
 3. Požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
 4. Vodné plánovanie, orgány štátnej vodnej správy.
 5. Nakladanie s vodami – povolenia, súhlasy a vyjadrenia, zmena a zánik povolenia, prechod práv.
 6. Vodné stavby – ich povoľovanie a prevádzka, technicko – bezpečnostný dozor.
 7. Vodné toky a ich správa.
 8. Spoplatňovanie vôd.
 9. Limitné hodnoty pri vypúšťaní, zmiešavacia rovnica.
 10. Havarijný plán a skúšky tesnosti.

Ing. Tatiana Herchlová

Tatiana Herchlová má dlhoročnú prax v oblasti ochrany životného prostredia v súkromnej sfére aj vo verejnej správe. Má praktické skúsenosti z prevádzky ČOV (čistiareň odpadových vôd), je odborne spôsobilou osobou pre prevádzkovanie verejných kanalizácií I. kategórie.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout