Veľká novela zákona o majetku obcí od 1.11.2023

Veľká novela zákona o majetku obcí od 1.11.2023

Riešenie konkrétnych prípadov z aplikačnej praxe

Termín: 9. 10. 2023
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Novela zákona o majetku obcí prinesie významné zmeny, a to už od 1.11.2023! Chcete sa pripraviť včas? Od legislatívnej úpravy a správy majetku štátu po prevody, nadobúdanie, nájom a ukončenie zmluvných vzťahov. Získať odborné vedomosti je rozhodujúce pre efektívne nakladanie s majetkom obce. Nezmeškajte túto jedinečnú príležitosť!

Prihláste 2 účastníkov z jednej organizácie a získajte obaja zľavu 15 %!

189 EUR
bez DPH

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je detailne a prakticky riešiť správu majetku obce či mesta vo vzťahu k rôznych právnych vzťahom a kompetenciám jednotlivých zúčastnených strán. 

V dobe, kedy je potrebné nákladovo optimalizovať správu majetku štátu, je dôležité poznať možnosti, ktoré má obec pri prevode, nadobudnutí či odovzdaní správy k majetku. Dozviete sa, ako je legislatívne spracovaná táto téma, na čo si dať pozor pri interných smerniciach, zmluvách, či iných úradných dokumentoch, s ktorými obec pracujete. 

Budeme sa venovať konkrétnym procesom jednotlivých právnych vzťahov, od ich vzniku až po ich zánik, a povinnostiam, ktoré často obce zanedbávajú. 

 

 

Kliknite sem na detailný program online seminára.

Komu je seminár určený:

Seminár  je určený pre všetkých zamestnancov samosprávy, ktorí prichádzajú do styku so správou majetku, a to tak z praktického pohľadu (správca budov, hospodár), z finančného pohľadu (ekonóm, rozpočtár), z právneho pohľadu (právnik, referent) alebo z pohľadu konečnej zodpovednosti za podpísané dokumenty (prednosta, primátor, starosta).  

Ďalšie informácie:

Ako účastník seminár získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene sú zahrnuté podkladové materiály v elektronickej forme a nahrávku, ktorú si môžete opakovane pozrieť po dobu 1 mesiaca. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu

Program seminára (09:00-13:00)

  1. Legislatívna úprava správy a vykazovania majetku štátu.
  2. Prevody majetku obce – predaj, zámena, darovanie.
  3. Nadobúdanie majetku obce – kúpa.
  4. Nájom a výpožička majetku obce.
  5. Predĺženie a ukončenie zmluvných vzťahov pri nakladaní s majetkom obce.
  6. Čo má a čo nemá byť obsahom zásad nakladania s majetkom obce.

 

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

V oblasti právnej vedy pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Prednášal na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci a na Fakulte práva a verejnej správy Łazarski University vo Varšave. Významnými sú jeho príspevky na pôde Ústavu práva a verejnej správy Univerzity v Rzeszówe a Fakulty štátnych a právnych vied Reformovanej Univerzity Gáspára Károliho v Budapešti. V praxi je uznávaným lektorom Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Bratislavskej Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, Poradcu podnikateľa, C. H. Beck, Asociácie vzdelávania samosprávy i samostatných regionálnych vzdelávacích centier. Vo svojej advokátskej praxi i vedeckej práci sa zameriava najmä na inštitúty územnej samosprávy. Počet jeho domácich a zahraničných odborných a vedeckých diel prevyšuje dvesto. Počet domácich a zahraničných citácií jeho diel je vyše tristo.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

189 EUR
bez DPH

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout