Spolupráca školy a zariadenia PaP pri výchove a vzdelávaní detí so ŠVVP

Spolupráca školy a zariadenia PaP pri výchove a vzdelávaní detí so ŠVVP

Postupy, formy a príklady spolupráce školy a zariadení poradenstva a prevencie

Termín: 27. 4. 2023
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Od 1.1.2023 evidujeme nové zariadenia poradenstva a prevencie. Viete ako zabezpečiť efektívne fungovanie súčinnosti systému poradenstva a prevencie s vašou školou? Aké procesy a dokumentáciu si budete potrebovať osvojiť? Na našom seminári zistíte, čo všetko súvisí so vznikom nových zariadení PaP a ako sa na zmenu čo najlepšie pripraviť. Spoznáte všetky legislatívne úpravy vzdelávacích procesov ale aj praktické rady na zlepšenie práce s deťmi so ŠVVP a SZP.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom najaktuálnejšie informácie, možnosti a formy spolupráce medzi školou a zariadením poradenstva a prevencie pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (Ďalej ako "ŠVVP") v materských školách, základných školách a stredných školách. Skúsený lektor objasní najaktuálnejšie informácie o prípravných zmenách, ktoré nastanú od 1.1. 2023 a zároveň odpovie na najpálčivejšie otázky z praxe.

Dozviete sa aké legislatívne východiská a dokumentáciu musí podľa zákona spĺňať nové zariadenie poradenstva a prevencie (ďalej ako "ZPP"). Zároveň zistíte ako má Vaša škola postupovať pri integrácii a vzdelávaní dieťaťa/žiaka so ŠVVP a SZP a čo má obsahovať správa z diagnostického vyšetrenia. Lektor sa zameria na dôležitosť súčinnosti školy a centier poradenstva a prevencie, resp. špecializovaných centier poradenstva a prevencie, ktoré vzniknú od budúceho roka.

 

Komu je seminár určený:

Seminár je určený pre pedagogických zamestnancov MŠ, ZŠ, SŠ, odborných zamestnancov CŠPP a CPPPaP a vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení a odborných zamestnancov, ktorí sú na úrovni školy súčasťou systému poradenstva a prevencie a poskytujú podpornú činnosť prostredníctvom podporných úrovní prvého stupňa a druhého stupňa i stredoškolskej úrovne – riaditeľ a zástupca riaditeľa, školský špeciálny pedagóg a odborní zamestnanci (školský psychológ, sociálny pedagóg, školský logopéd, liečebný pedagóg), výchovný poradca, kariérny poradca, školský poradca, triedny učiteľ, pedagogický asistent.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene sú zahrnuté podkladové materiály v elektronickej forme a nahrávka, ktorú si môžete opakovane pozrieť po dobu 1 mesiaca. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.  

Program seminára (09:00 - 12:00)

  1. Vznik nových zariadení poradenstva a prevencie ("ZPP") v rámci transformačného procesu poradenských zariadení v kontexte vyhlášky č. 24/2022 Z. z.
  2. ZPP a ich odporúčania pre školy
  3. Postup školy pri integrácii a vzdelávaní dieťaťa/žiaka so ŠVVP a zo sociálne znevýhodneného prostredia ("SZP")
  4. Konkrétne formy a príklady spolupráce školy a ZPP.
  5. Špecifiká diagnostiky a zaraďovania žiakov do SZP.
  6. V ktorých prípadoch je potrebné súhlasné vyjadrenie ZPP?
  7. Kedy sa vyžaduje odporúčanie alebo vyjadrenie ZPP?
  8. Čo má obsahovať správa z diagnostického vyšetrenia?
  9. Aké úpravy a modifikácie vzdelávacieho procesu z hľadiska legislatívy je možné aplikovať pri žiakoch so ŠVVP?
  10. Potrebná dokumentácia a rozhodovacie procesy

PhDr. Marek Havrila, PhD.

Pracuje ako odborný radca na odbore metodiky Regionálneho úradu školskej správy v Prešove, kde koordinuje odbornú činnosť v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, podieľa sa na riadení a kontrole výchovy a vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením v školách rôzneho druhu a typu. Zároveň vykonáva odborné špecializované činnosti a metodicko-konzultačné činnosti pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie a ostatných pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Uvedeným oblastiam sa venuje aj lektorsky a publikačne.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout