7 najdôležitejších vyhlášok zákona o ZŠ

7 najdôležitejších vyhlášok zákona o ZŠ

Termín: 24. 1. 2023
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Ako aplikovať úpravy školského zákona a vyhlášku o základnej škole v praxi? Na seminári sa dozviete dôležité porovnania úprav jednotlivých ustanovení a ich použitie v dokumentoch vašej školy. Dôraz je kladený najmä na jednotlivé zmeny, ktoré postupne vstupujú do platnosti, či už v zákone alebo vo vykonávacích predpisoch. Obsah bude zameraný aj na spracovanie vyše 300 novelizačných bodov. Informatívnym seminárom vás bude sprevádzať špecialistka na vzdelávanie PaedDr. Ingrid Kováčová.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom praktické rady, informácie najmä prehľad o najaktuálnejšej verzii školského zákona a vykonávacích predpisov pre potreby vašej základnej školy. Súčasťou obsahu je taktiež zhrnutie noviniek vo vykonávacích  predpisoch. Seminárom vás bude sprevádzať dlhoročná špecialistka na vzdelávanie, ktorá vám sprostredkuje prehľad k najdôležitejším vykonávacím predpisom, ktoré sa týkajú organizácie ZŠ:

Upozornenia na legislatívne úpravy sa týkajú nasledovných vyhlášok:

 • VYHLÁŠKA č. 223/2022 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o základnej škole
 • VYHLÁŠKA č. 22/2022 Z. z. o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach
 • VYHLÁŠKA č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii
 • VYHLÁŠKA č. 527/2021 Z. z. o edukačných publikáciách
 • VYHLÁŠKA č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
 • VYHLÁŠKA, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v prof. rozvoji
 • VYHLÁŠKA č. 163/2022 Z. z., ktorá upravuje vyhlášku o organizovaní školského roka

 

Seminár je určený pre riaditeľov, ich zástupcov a učiteľov ZŠ, či vychovávateľov ŠKD.

Program seminára (09:00 - 12:00)

Odpovede na otázky:

 • Na akých princípoch je podľa novely založená výchova a vzdelávanie?
 • Ako sú definované ciele výchovy a vzdelávania ?
 • Čo prináša výchovný program?
 • Štátny vzdelávací program - čo vymedzuje a čo obsahuje po novom?
 • Rámcové učebné plány, vzdelávacie štandardy, učebné plány a učebné osnovy – ako sú upravené?
 • Ako je definovaný výchovno-vzdelávací jazyk – národnostný jazyk, jazyk v školách s medzinárodným programom?
 • Prečo sa zmenili didaktické pomôcky na edukačné publikácie?
 • Čo obsahuje Katalóg výsledkov experimentálneho overovania a inovácií vo výchove a vzdelávaní ?
 • Aké sú úpravy v plnení povinnej školskej dochádzky?
 • Čo prinesú novinky v plnenie školskej dochádzky v zahraničí?
 • Počty žiakov v triedach základnej školy - po novom.
 • Ako sa upravuje problematika cudzincov a testovania?
 • Kedy sú potrebné podpisy oboch rodičov ?

 

 

PaedDr. Ingrid Kováčová

Viac ako 25 rokov pôsobí v rezorte školstva, so zameraním na oblasť základného školstva, ktorom pôsobila šesťnásť rokov. Pedagogické vzdelanie získala na UK v Bratislave. Skúsenosti nadobudla v oblasti riadenia pracovného pedagogického kolektívu v základných školách. Viac ako desať rokov pôsobila v štátnej správe rovnako pre oblasť základného školstva, má prax v oblasti prípravy školských stratégií a všeobecne záväzných predpisov, koncepčných materiálov, v ústrednom orgáne štátnej správy, konkrétne na sekcii regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v odbore základných škôl. Toho času pôsobí ako špecialista pre základné školstvo a vzdelávanie v odborovom zväze pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout