Práva a povinnosti konateľa v roku 2024

Práva a povinnosti konateľa v roku 2024

Termín: 13. 10. 2023
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Chcete sa stať expertom v právach a povinnostiach konateľa vašej organizácie? Akým zákonom podlieha štatutárny orgán vašej firmy? Viete ako správne postupovať pri obchodnom vedení či informovaní vašich spoločníkov? Kedy ste povinný nahradiť škodu za porušenie povinností konateľa voči vašej spoločnosti? Oboznámime vás s najpodstatnejšími a najdiskutovanejším aspektmi konateľskej funkcie vo vzťahu k vašej spoločnosti, postaveniu konateľa a vymedzeniu jeho zodpovedností voči firme ktorú spravujete.

199 EUR
bez DPH

Cieľ online seminára:

Cieľom online seminára je predniesť vám zásadné práva a povinnosti konateľa v aktuálnom i v nasledujúcom roku. Vzhľadom na to, že spoločnosť s ručením obmedzeným je najrozšírenejšou formou podnikania na Slovensku, cieľom toho online seminára je vymedziť tie najpodstatnejšie a najdiskutovanejšie aspekty konateľskej funkcie vo vzťahu k spoločnosti. 

Spoznáte úlohy konateľa, ktoré zahŕňajú riadenie účtovníctva, informovanie spoločníkov o záležitostiach spoločnosti, ale aj obchodné vedenie spoločnosti. Všetky svoje kompetencie však musí konateľ vykonávať s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti. Konateľ je zodpovedný za porušenie týchto povinností, pričom je povinný nahradiť škodu, ktorú svojim neopatrným konaním spôsobí.

Dozviete sa aké sú možné obmedzenia konateľského oprávnenia, či je možný súbeh výkonu funkcie konateľa s pracovnoprávnym vzťahom.

Prejdete si znenia potrebných zákonov:

 • Zákon č. 111/2022 o riešení hroziaceho úpadku, a práva a povinnosti konateľa spojené s hroziacim úpadkom spoločnosti.
 • Zodpovednosť konateľa a ďalších osôb podľa zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii.

Kliknite sem pre detailný Program online seminára.

Komu je online seminár určený:

Online seminár "Práva a povinnosti konateľa v roku 2024" je určený konateľom a štatutárom spoločností, zamestnávateľom súkromnej a verejnej sféry, riaditeľov, vedúcich a riadiacich zamestnancov. 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene online seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 1 mesiaca, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu.

 

Program online seminára (9.00 - 12.00 hod.):

 

 • Štatutárny orgán obchodnej spoločnosti, a jeho konanie navonok.
 • Základné práva a povinnosti konateľa.
 • Zmluva o výkone funkcie konateľa alebo mandátna zmluva, právo na odmenu.
 • Obmedzenia konateľského oprávnenia smerom dovnútra spoločnosti.
 • Čo znamená obchodné vedenie spoločnosti.
 • Je možný súbeh výkonu funkcie konateľa s pracovnoprávnym vzťahom?
 • Zodpovednosť konateľa za výkon funkcie vo vzťahu k spoločnosti.
 • Verejnoprávna zodpovednosť konateľa.
 • Zákon č. 111/2022 o riešení hroziaceho úpadku, a práva a povinnosti konateľa spojené s hroziacim úpadkom spoločnosti.
 • Zodpovednosť konateľa a ďalších osôb podľa zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii.
JUDr. Gabriel Havrilla

JUDr. Gabriel Havrilla

Pôsobí ako advokát a konateľ advokátskej kancelárie HAVRILLA & Co. s.r.o. Vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave a od roku 2003 je členom Slovenskej advokátskej komory. Rozsiahle skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva pre rôznych domácich a zahraničných klientov, najmä pri významných zahraničných investíciách na Slovensku. Jeho skúsenosti ho predurčujú poskytovať právne služby aj s aspektom na rôzne špecifické právne situácie a medzinárodné transakcie.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

199 EUR
bez DPH

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout