Povinnosti škôl podľa vyhlášok k novele školského zákona

Povinnosti škôl podľa vyhlášok k novele školského zákona

Prenesenie legislatívnych zmien do dennej praxe školy

Termín: 26. 9. 2022
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Po takmer dvoch rokoch zmien a zapracovávania pripomienok vstúpili v januári 2022 do platnosti novely viacerých školských zákonov. K nim sa až dodatočne začali vytvárať vykonávacie predpisy. Mnohé školy doteraz nevedia, ako postupovať. Potrebujete sa aj Vy zorientovať v zmenách a nových postupoch? Ako sa mení ŠVP, profesijné vzdelávanie či kvalifikačné predpoklady? Nezanedbali ste žiadnu novelu?

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom praktické a komplexné informácie o legislatívnych ustanoveniach, ktoré upravujú výchovno-vzdelávací proces žiakov, profesijný rozvoj pedagógov aj ostatné oblasti prevádzky škôl a školských zariadení. 

Seminár je zameraný na tie zmeny školského zákona, ktoré viedli k vyhláseniu nových vykonávacích prepisov – vyhlášok ako všeobecne záväzných právnych predpisov, prípadne novelizácii vyhlášok, a to s nadobudnutou účinnosťou v priebehu roka 2022. Ide o vykonávacie predpisy, ktoré vyplývajú a nadväzujú na príslušné ustanovenia zákona č. 415/2021 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony; zákon nadobudol účinnosť od 1. januára 2022 a jeho jednotlivé ustanovenia aj neskôr. Prezentované vyhlášky sú určujúce pre aplikáciu školského zákona v praxi v jednotlivých podrobnostiach, ktoré upravujú.

Získate praktické rady a tipy, ako zmeny preniesť do procesov vo Vašej škole, na čo si dať pozor a čo nezabudnúť upraviť nie len procesne, ale aj administratívne. Lektor upozorní aj na časté kontrolné zistenia z praxe.

Detailný program seminára nájdete TU.

Komu je seminár určený:

Seminár je určený riaditeľov škôl a školských zariadení, zástupcov, či iných pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorí sa potrebujú zorientovať v aktuálne platnej školskej legislatíve.

Program seminára (09:00 - 12:00)

1. Zmeny týkajúce sa materských škôl.

2. Nové požiadavky na obsah a vypracovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

3. Aké sú náležitosti školskej dokumentácie a ďalšej dokumentácie, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?

4. Zmeny týkajúce sa školských výchovno-vzdelávacích zariadení (školský klub detí, centrum voľného času a školský internát)

5. Činnosť zariadení poradenstva a prevencie po novom – transformácia poradenského systému.

6. Nová vyhláška o edukačných publikáciách.

7. Zmeny vzťahujúce sa na základné umelecké školy a špeciálne školy.

8. Pripravované zmeny týkajúce sa základných škôl a stredných škôl.

9. Novela vyhlášky o špeciálnych výchovných zariadeniach. 

PhDr. Marek Havrila, PhD.

Pracuje ako odborný radca na odbore metodiky Regionálneho úradu školskej správy v Prešove, kde koordinuje odbornú činnosť v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, podieľa sa na riadení a kontrole výchovy a vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením v školách rôzneho druhu a typu. Zároveň vykonáva odborné špecializované činnosti a metodicko-konzultačné činnosti pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie a ostatných pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Uvedeným oblastiam sa venuje aj lektorsky a publikačne.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout