Odpadové hospodárstvo výrobných firiem v praxi a podľa zákona

Odpadové hospodárstvo výrobných firiem v praxi a podľa zákona

Zákonné povinnosti a novinky pre výrobné firmy v roku 2023

Termín: 13. 6. 2023
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Výrobné firmy sú najčastejším terčom kontrol Ministerstva životného prostredia, čo sa týka dodržiavania povinností odpadového hospodárstva! Na čo je potrebné si dávať pozor v roku 2023? Aké sú požiadavky na evidenciu odpadov či podávanie ohlásení? Čo musí obsahovať dokumentácia? Na tieto, ako aj iné otázky dostanete odpovede priamo z aplikačnej praxe. Predstavíme vám tiež najnovšie predpisy a novely zákonov v oblasti odpadového hospodárstva.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom praktické informácie o aktuálnom stave  platnej právnej úpravy v oblasti odpadového hospodárstva pre firmy pôsobiace v priemysle. Lektor pripomenúť požiadavky kladené jednotlivými predpismi na firmu a ukázať, ako sa s týmito požiadavkami vysporiadať, aby ste predišli možným sankciám zo strany kontrolných orgánov a štátnej správy.

Seminár zahŕňa požiadavky praxe a to prioritne zamerané na evidenciu odpadov a vyhradených prúdov odpadov a spracovanie jednotlivých ohlásení požadovaných ustanoveniami zákona a vyhlášky.

Dozviete sa o aj povinnostiach, ktoré sa týkajú pôvodcu odpadov alebo firiem, ktorých predmetom podnikania je nakladanie s odpadmi, ale aj takých, ktoré prichádzajú do styku s obalmi, ako výrobkom alebo odpadom. Ide o povinnosti, ktoré zahŕňajú okrem už spomínaného  vedenie evidencie, podávanie ohlásení, aj plnenie technických podmienok pri nakladaní s odpadmi a vyhradenými a osobitnými prúdmi odpadov, vybavenie rôznych súhlasov a prípadne autorizácie a pod.

V rámci seminára budú podané aj informácie o aktuálnych novelách zákona o odpadoch a novele vyhlášok, ktoré s ním súvisia.

Počas diskusie budete mať možnosť konzultácie konkrétnych problémov z Vašej praxe.

Kliknite sem na detailný Program seminára.

 

Komu je online seminár určený:

Online seminár je určený všetkým firmám a podnikateľom, ktorí pri svojej výrobnej či inej priemyselnej činnosti produkujú odpady, balia výrobky, dovážajú výrobky v obaloch, firmám, ktoré v rámci svojej podnikateľskej činnosti nakladajú s odpadmi a odpadmi z obalov, ako aj širokej odbornej verejnosti.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté aj podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

Program online seminára (9.00 – 15.00 hod.):

 

Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve - prijaté a pripravované zmeny

Povinnosti právnických a fyzických osôb

Rozšírená zodpovednosť výrobcov – prehľad základných povinností výrobcov

Osobitné prúdy odpadov – odpadové oleje a stavebné odpady, odpady s demolácií

Komunálny odpad – zmeny a úpravy povinností

Administratívne nástroje –povolenia na jednotlivé činnosti, registrácie

Informačný systém odpadového hospodárstva ISOH - aktualizácia stavu 2023

Správne delikty – prehľad, pokuty, riziká

Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – novely jednotlivých vyhlášok

Diskusia - konzultácie o konkrétnych problémoch podľa potreby účastníkov

Ing. Peter Gallovič

Peter Gallovič je odborníkom v oblasti odpadového hospodárstva. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole technickej v Košiciach. Pracoval ako banský geológ a od roku 1991 sa venuje problematike odpadového hospodárstva. Najprv na Okresnom úrade životného prostredia Košice - okolie, neskôr v súkromnej sfére.

V rokoch 2002 – 2007 bol riaditeľom odboru odpadového hospodárstva na Ministerstve životného prostredia SR. Od roku 2007 pôsobil v rôznych manažérskych pozíciách. V súčasnosti pracuje v poradensko-konzultačnej firme, pôsobiacej v oblasti životného prostredia. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti. Je spoluautorom viacerých odborných publikácii z oblasti legislatívy v odpadovom hospodárstve. Je odborne spôsobilou osobou oprávnenou na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo a interným audítorom podľa normy ISO 14001:2004.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout