Nový školský zákon: Nové povinnosti pre riaditeľov od 30.5. a 1.9.

Nový školský zákon: Nové povinnosti pre riaditeľov od 30.5. a 1.9.

Najčerstvejšie informácie o novele a jej ustanoveniach s platnosťou od 1. 9. 2023

Termín: 28. 6. 2023
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Novela školského zákona, schválená v NR SR 9. mája 2023 s účinnosťou od 1. septembra 2023 a v prípade niektorých ustanovení aj neskôr, resp. od dátumu vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, prinesie viaceré podstatné zmeny týkajúce sa materských, základných a stredných škôl ako aj školských zariadení. Spoznajte potrebné detaily všetkých zákonov v školskej oblasti, ktoré sa vás týkajú.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom najaktuálnejšie informácie o novele školského zákona, schválenej NR SR 9. mája 2023 s platnosťou od 1. septembra 2023. Školský zákon zavádza nárok rodičov na miesto v škôlke od 3 rokov dieťaťa. Takisto zaväzuje štát, aby od roku 2026 povinne zaplatil podporu každému dieťaťu, ktoré to potrebuje. Novela školského zákona prinesie zmeny aj iných zákonov v školskej oblasti (zákon č. 596/2003 Z. z., zákon č. 597/2003 Z. z., zákon č. 138/2019 Z. z., zákon č. 553/2003 Z. z.). Zistite aké sú detailné nariadenia a povinnosti riaditeľov škôl.

Čo všetko vás na našom celodennom online seminári čaká si môžete pozrieť v detailnom programe.

Komu je seminár určený:

Seminár je určený pre pedagogických zamestnancov MŠ, ZŠ, SŠ, odborných zamestnancov a vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene sú zahrnuté podkladové materiály v elektronickej forme a nahrávka, ktorú si môžete opakovane pozrieť po dobu 1 mesiaca. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.  

Program celodenného seminára (09:00 - 14:00)

 1. Redefinícia ŠVVP v nadväznosti na výchovno-vzdelávací proces.
 2. Segregácia a zákaz segregácie v praxi škôl a školských zariadení.
 3. Zmeny vo vzdelávaní podľa individuálneho vzdelávacieho programu.
 4. Úpravy na jednotlivých stupňoch podporných úrovní v rámci systému poradenstva a prevencie.
 5. Zmeny v predprimárnom vzdelávaní a v prijímaní žiakov na základné a stredné školy.
 6. Právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie v materskej škole.
 7. Nárokovateľné podporné opatrenia pre deti a žiakov – vyjadrenia k ich zavedeniu, poskytovanie, informovaný súhlas.
 8. Postup pri nemožnosti poskytnúť podporné opatrenie zo strany školy.
 9. Financovanie podporných opatrení.
 10. Zavedenie úvodného ročníka v základnej škole a jeho charakteristika.
 11. Zmeny týkajúce sa hodnotenia žiakov.
 12. Ospravedlňovanie neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole.
 13. Kariérová pozícia supervízor – pracovná činnosť, úväzok a odmeňovanie.
 14. Nová kategória odborného zamestnanca – sociálny pracovník v škole a v školskom zariadení.
 15. Zmeny v pracovných činnostiach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a v zaraďovaní do kariérových stupňov.
 16. Zamestnávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov po dosiahnutí 65. roku veku.
 17. Nové povinnosti a kompetencie ministerstva školstva, regionálnych úradov školskej správy, zriaďovateľov škôl a školských zariadení.
 18. Ďalšie úpravy v novelizovaných zákonoch prostredníctvom novely školského zákona.
PhDr. Marek Havrila, PhD.

PhDr. Marek Havrila, PhD.

Pracuje ako odborný radca na odbore metodiky Regionálneho úradu školskej správy v Prešove, kde koordinuje odbornú činnosť v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, podieľa sa na riadení a kontrole výchovy a vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením v školách rôzneho druhu a typu. Zároveň vykonáva odborné špecializované činnosti a metodicko-konzultačné činnosti pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie a ostatných pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Uvedeným oblastiam sa venuje aj lektorsky a publikačne.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout