Manažérske zručnosti majstrov, teamleadrov a predákov vo výrobe

Manažérske zručnosti majstrov, teamleadrov a predákov vo výrobe

Cielený a dlhodobý rozvoj zručností, šitý na mieru Vašej spoločnosti

Na manažérov vo výrobných firmách sa často zabúda. Akoby vo výrobe nebolo potrebné komunikovať so zamestnancami a riešiť ich každodenné problémy, zvládať riadenie ľudí v nepretržitej prevádzke, ukorigovať partiu drsných chlapov bez toho, aby došlo ku konfliktom.

Objednaním sa automaticky zaradíte do letnej súťaže o tablet a ďalšie hodnotné ceny!

Autor:

Od líniových manažérov sa očakáva, že firemné ciele pretransformujú do konkrétnych úloh, zreteľne odkomunikujú a hlavne zabezpečia ich splnenie prostredníctvom svojich ľudí. To si vyžaduje, efektívnu komunikáciu, poznanie rôznych techník vedenia a hlavne správne jednanie s ľuďmi, ako nevyhnutné zručnosti úspešných manažérov. Na našom seminári sa dozviete, ako motivovať a aktívne zapojiť ľudí do diania vo firme.

Naše tri praktické témy Vám poskytnú námety, ako komunikovať s podriadenými, viesť ich úspešne k očakávaným výsledkom a podporovať ich motiváciu a spokojnosť.

 

Téma 1: Ako úspešne viesť a riadiť ľudí vo výrobe k očakávaným výsledkom

Vedúci pracovníci pracujú pod stále väčším tlakom. Musia plniť náročné úlohy a ciele svojich firiem prostredníctvom svojich ľudí. Poznanie rôznych techník vedenia a hlavne jednanie s ľuďmi patrí k nevyhnutným zručnostiam úspešných manažérov. Ako zapojiť ľudí do diania vo firme? Ako zabezpečiť, aby každý jeden zamestnanec poznal a rozumel vízii, hodnotám a cieľom spoločnosti? Úspešnosť práce manažéra je daná kombináciou troch faktorov –

1) poznať overené techniky vedenia ľudí,

2) poznať svojich ľudí, ich motívy, potreby a potenciál a samozrejme

3) používať sedliacky rozum a prirodzene komunikovať. 

1. Vedenie ľudí

   • Vízia a hodnoty firmy - jednoducho a zrozumiteľne pre všetkých ľudí a ich transformácia do denno-denného pracovného života
   • Rola manažéra – z jednej strany očakávania vedenia a z druhej tlak zamestnancov...- čo s tým?
   • Aké schopnosti musí mať vedúci pracovník. Manažér, leader, kouč, mentor,...?
   • Štýly riadenia, autorita a jej uplatňovanie
   • Preferencie vlastného štýlu riadenia
   • Situačné riadenie 

2. Techniky vedenia ľudí

   • Riadenie času – organizačný manažment
   • Ako sa rozhodovať (rýchle a správne)
   • 5 krokov k rozhodnutiu
   • Plánovanie a organizovanie práce
   • Výber ľudí
   • Zadávanie úloh, kontrola a hodnotenie výkonu

 

Téma 2: Ako úspešne komunikovať a motivovať ľudí v tíme

Zefektívnime komunikáciu vedúcich pracovníkov vo firme. Účastníci si osvoja techniky a nástroje účinnej komunikácie, ktoré si aj pretrénujú na rôznych modelových situáciách. Cieľom kurzu je získať istotu a sebadôveru pri komunikácii. Naučíme vás, ako povedať aj nepopulárne správy. Pretrénujeme si dávanie spätnej väzby. Ponúkneme pohľad, ako manažér môže efektívne a cielene pracovať so svojimi podriadenými, ak dokáže využiť vhodné motivačné nástroje.

 

1. Komunikačné zručnosti

   • Ako komunikovať s nadriadenými i podriadenými
   • Efektívna komunikácia
   • Asertívna komunikácia
   • Aktívne počúvanie
   • Používanie otázok
   • Prezentovanie a presviedčanie
   • Ako byť presvedčivý a schopnosť argumentovať
   • Spätná väzba - dávanie i prijímanie
   • Oznámenie nepopulárnej a nepríjemnej správy
   • Vedieť povedať NIE
   • Komunikačné chyby a ako sa im vyhnúť 

2. Motivácia zamestnancov

   • Princípy motivácie
   • Motivačný kalkulus
   • Ako zvoliť efektívny spôsob vedenia ľudí
   • Každý na niečo počuje
   • Koučing a motivácia podriadených
   • Zvládanie stresu

 

Téma 3: Rozhovory v práci manažéra - Ako viesť hodnotiace a iné rozhovory

Cieľom kurzu je získať istotu a sebadôveru pri vedení rôznych typov rozhovorov. Účastníci si osvoja zásady úspešného rozhovoru. Riadenie výkonu vyžaduje neustálu kontrolu a spätnú väzbu. Účastníci spoznajú a naučia sa správne používať rôzne typy rozhovorov (motivačný, hodnotiaci, disciplinárny, vytýkací,...).  Pochopia súvislosti a dôležitosť jednotlivých krokov v praxi a získajú väčšiu istotu v prejave. Zistia, prečo je kladenie otázok v rozhovore kľúčové. Pochopia rozdiel medzi hodnotiacim rozhovorom a operatívnou spätnou väzbou, resp. kritikou. Upozorníme, ako sa vyhnúť najčastejším chybám.

 

 

Ing. Iveta Uhrová

Ing. Iveta Uhrová

Iveta Uhrová je profesionálnym konzultantom, lektorom a koučom - odborníkom v oblasti efektívneho riadenia firiem a ľudí.
Má dlhoročnú prax v oblasti personálneho manažmentu, z toho viac ako 10 rokov pôsobila na manažérskych pozíciách. Zodpovedala za personálnu stratégiu a politiku, plány personálnych nákladov, systémy a nástroje personálneho riadenia, rozvoj a vzdelávanie manažérov i zamestnancov a spracovanie zamestnaneckých záležitostí.

Od roku 2007 pôsobí ako lektor a konzultant. Zameriava sa na projekty, ktoré podporujú budovanie výkonovo orientovanej firemnej kultúry, optimalizáciu procesov a výkonnosť personálnych systémov a nástrojov. Po úspešnom absolvovaní kurzov získala certifikáty a osvedčenia kouč Systemického manažmentu a koučovania (2007), konzultant Lean Six Sigma Green Belt (2012) a konzultant Lumina Spark (2017).

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout