Kontrolná zložka pre revíziu technických zariadení

Kontrolná zložka pre revíziu technických zariadení

Praktické návody, vzory a formuláre pre vykonávanie údržby, kontrol a revízií

Povinnosťou majiteľa či správcu budovy je mať dokonalý prehľad o zákonných povinnostiach v oblasti pravidelných kontrol a revízií technických zariadení v budovách, a starať sa jej o dobrý technický stav. Revíziu technických zariadení je nutné vykonávať v pravidelných intervaloch a vykazovať ich dokumentáciou, ktorej vedenie je povinné. Práve kontrolná zložka umožní splniť všetky legislatívne povinnosti jednoducho a bez rizika sankcií.

169 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Popis produktu:

Cieľom kontrolnej zložky je poskytnúť nevyhnutnú orientáciu v problematike zaistenia povinných kontrol a revízií technických zariadení a oboznámiť s povinnosťami pri zaistení bezpečného stavu budov a pracovísk.

Kontrolná zložka pre revíziu technických zariadení je úplne unikátny produkt na slovenskom trhu, ktorý  vám pomôže splniť legislatívne nároky pri zaistení pravidelných kontrol a revízií.

S podrobným obsahom zložky sa môžete zoznámiť tu.


Výhody produktu:

Vďaka odborným návodom, šablónam, formulárom a kontrolným zoznamom získajú zamestnávatelia podklady, ktoré im umožnia:

 • Oboznámiť sa s pravidelnými a mimoriadnymi kontrolami technického stavu zariadenia
 • Dôsledne plniť povinnosti vyplývajúce z legislatívnych predpisov
 • Získať informácie o bezpečnostných rizikách a predovšetkým možnostiach zabezpečenia jednotlivých zariadení
 • Viesť a vykazovať povinnú dokumentáciu
 • Predísť prípadným sankciám a vyvarovať sa vysokých pokút.

Kontrolná zložka vám poslúži ako:

 • Pomocník pri pravidelných aj mimoriadnych kontrolách technických zariadení
 • Sprievodca vašimi povinnosťami
 • Spoločník každého bezpečnostného technika


Komu je produkt určený

Produkt Kontrolná zložka pre revíziu technických zariadení je určený všetkým firmám a organizáciám. Ocenia ju nielen bezpečnostní technici, ale aj všetci tí, ktorí majú na starosti bezpečné pracovisko a ktorí zodpovedajú za zdravie zamestnancov


Špecifikácia

Multimediálny produkt Kontrolná zložka pre revíziu technických zariadení zahŕňa šanón (formátu A4) a privátnu stránku so šablónami, vzormi dokladov, formulármi aj aktuálnou legislatívou a ďalšími užitočnými materiálmi, ktoré využijete vo svojej praxi.

Kontrolná zložka pre revíziu technických zariadení

   • multimediálny produkt
   • praktický šanón formátu A4
   • Privátna stránka so vzorovými formulármi, dokumentmi, legislatívou a užitočnými nástrojmi
   • celý obsah aj v elektronickej podobe s ľahkým vyhľadávaním a prístupom odkiaľkoľvek

Obsah tlačenej publikácie:

V zložke (šanóne) nájdete nasledujúce kapitoly:

1.         Právna úprava bezpečnosti technických zariadení a pracovísk u prevádzkovateľa

1.1. Povinnosť kontrolovať stav bezpečnosti technických zariadení, povinnosti v prevádzke

1.1.1.   Povinnosť pre projektantov, konštruktérov a tvorcov pracovných postupov.

1.1.2.   Povinnosť pre zamestnávateľa

1.1.3.   Povinnosti zamestnancov

1.2. Vedenie a požiadavky na technickú dokumentáciu technických zariadení (sprievodná dokumentácia vyhradeného technického zariadenia)

1.3. Druhy kontrol na technických zariadeniach uvedených v osobitnom predpise

1.4.  Osoby vykonávajúce kontroly technických zariadení

2.    Technické zariadenia tlakové a plynové

2.1. Rozdelenie technických zariadení tlakových

2.1.1.   Požiadavky na nízkotlakové kotolne

2.2. Rozdelenie technických zariadení plynových

2.3. Kontroly (odborné prehliadky a odborné skúšky a iné skúšky) vyhradených technických zariadení tlakových a plynových

2.4. Požiadavky na bezpečnú prevádzku

2.5. Druhy kontrol

2.6. Lehoty vykonávania kontrol

2.7. Odborná spôsobilosť osôb

3.    Technické zariadenia elektrické

3.1. Rozdelenie technických zariadení elektrických

3.2. Kontroly (odborné prehliadky a odborné skúšky a iné skúšky) vyhradených technických zariadení elektrických

3.2.1.   Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas ich používania

3.2.1.1.      Rozsah revízií a kontrol náradia

3.2.2.   Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania

3.2.2.1 Rozsah revízií a kontrol elektrických spotrebičov

3.3.       Lehoty vykonávania kontrol
3.4 Bleskozvody

4.    Technické zariadenia zdvíhacie

4.1. Rozdelenie technických zariadení zdvíhacích

4.2. Kontrola stavu bezpečnosti

4.2.1.   Kontroly výťahov

4.2.1.1.      Novela nariadenia vlády SR č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní   bezpečnostných častí do výťahov na trhu

4.3. Lehoty vykonávania kontrol

4.4. Odborná spôsobilosť osôb

5.    Ďalšie povinnosti a kontroly v rámci objektu

5.1. Rozvody pitnej vody

5.2. Vykurovacie a klimatizačné systémy

5.3. Komíny

 

Obsah privátnej stránky:

1. Aktuálna legislatíva

2. Prehliadky, skúšky a lehoty kontrol technických zariadení

Lehoty pravidelných kontrol a revízií elektrických spotrebičov

Lehoty pravidelných revízií elektrického ručného náradia

Prehliadky a skúšky technických zariadení elektrických počas prevádzky

Prehliadky a skúšky technických zariadení plynových počas prevádzky

Prehliadky a skúšky technických zariadení plynových pred uvedením do prevádzky

Prehliadky a skúšky technických zariadení tlakových

Prehliadky a skúšky technických zariadení zdvíhacích počas prevádzky

Prehliadky a skúšky technických zariadení zdvíhacích pred uvedením do prevádzky

3. Správy o odborných prehliadkach a skúškach technických zariadení

Správa o odbornej prehliadke zdvíhacieho zariadenia

Správa o odbornej prehliadke elektrického zariadenia pracovného stroja

Správa o skúške teplovodného kotla

Správa o vnútornej prehliadke tlakovej nádoby stabilnej

Správa o odbornej prehliadke nízkotlakovej kotolne

Správa o opakovanej vonkajšej prehliadke parného kotla

Správa o tlakovej skúške parného kotla

Správa o tlakovej skúške tlakovej nádoby stabilnej

Preskúšavanie poistného ventilu nízkotlakovej kotolne

Správa o vnútornej prehliadke parného kotla

Správa o východiskovej odbornej prehliadke lokálneho plynového spotrebiča

Správa o opakovanej vonkajšej prehliadke tlakovej nádoby stabilnej

Správa z odbornej skúšky výťahu

Správa o revízii elektrického ručného náradia

Správa o revízii jednofázového spotrebiča

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrickej inštalácie

Správa o východiskovej odbornej prehliadke elektrickej inštalácie

v rodinnom dome

Správa o odbornej prehliadke a skúške - priemyselný plynovod

Správa o odbornej prehliadke a skúške - regulačná stanica plynu

Správa o odbornej prehliadke elektrického ťažného vrátka

4. Oprávnenia v oblasti bezpečnosti technických zariadení a odborná spôsobilosť osôb

Oprávnenia Národného inšpektorátu práce v oblasti bezpečnosti technických zariadení

Oprávnenia inšpektorátu práce v oblasti bezpečnosti technických zariadení

Oprávnená právnická osoba na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení

Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie

Odborná spôsobilosť na vyhradených technických zariadeniach elektrických

Odborná spôsobilosť na vyhradených technických zariadeniach plynových

Odborná spôsobilosť na vyhradených technických zariadeniach tlakových

Odborná spôsobilosť na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích

5. Bezpečná údržba pracovných prostriedkov

Nebezpečenstvá a riziká spojené s nedostatočne udržiavanými prenosnými nástrojmi

Odporúčania, ako predchádzať nebezpečenstvám spojeným s používaním ručných a motorových nástrojov

Osobitné riziká ohrozujúce zamestnancov vykonávajúcich údržbu prenosných nástrojov

Niektoré otázky, ktoré pomôžu pri zabezpečovaní bezpečnej údržby prenosných nástrojov

6. Iné dokumenty

Vzor celoročnej objednávky servisných služieb

Vzor zmluvy pre dodávateľský spôsob výkonu revízneho technika

Evidenčná karta vyhradeného technického zariadenia tlakového

Príklady nebezpečenstiev

Vzor na posúdenie rizika

Vzor revíznej správy kotolňa 

 

169 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout