Konferencia: Legislatívna nálož pre personalistov na rok 2024

Konferencia: Legislatívna nálož pre personalistov na rok 2024

Zmeny v zamestnávaní cudzincov – Whistleblowing aktuálne – Novinky pre kamerové systémy– EÚ smernica o odmeňovaní – Regulácia AI v HR

Termín: 30. 5. 2024
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Na personalistov sa valia ďalšie legislatívne zmeny! Viete, na aké nové pravidlá sa musíte v roku 2024 pripraviť? Poznáte zmeny v zamestnávaní cudzincov, ktoré budú platiť pre rok 2024? Čo musíte dodržiavať už od 1. 3. a aké ďalšie zmeny sa v Zákonníku práce chystajú? Aké povinnosti Vám pribudnú po novele zákona na ochranu oznamovateľov? Zúčastnite sa konferencie, kde Vás zoznámime so všetkými dôležitými zmenami a aktuálnymi témami.

Vo dvojici to ide lepšie! Prihláste sa so svojím kolegom a získajte zľavu 15 %.

249 EUR
bez DPH

Výhody konferencie:

 • získate komplexný prehľad o súčasnom aj pripravovanom legislatívnom stave v oblasti pracovného práva, 
 • dozviete sa o detailoch zmien, ktoré nastanú v roku 2024 v oblasti zamestnávania cudzincov, 
 • získate aktuálne informácie o novele zákona na ochranu oznamovateľov,  
 • predstavíme vám smernicu EÚ, ktorá rieši nerovnomerné platové podmienky mužov a žien a ako ju zaviesť do praxe,
 • dozviete sa o detailoch zmien, ktoré nastali od 1. 3. 2023 v Zákonníku práce
 • budeme sa venovať aj dôležitým oblastiam ako je inšpekcia práce tak, aby ste prešli postupom kontroly v súlade s predpismi,
 • oboznámime Vás s novou metodikou pre kamerové systémy na pracovisku a povinnosťami, ktoré z nej pre Vás vyplývajú,
 • oboznámime vás o zmenách, ktoré nastali v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia

 

 • budete mať príležitosť zdieľať skúsenosti a viesť odborné diskusie s lektormi aj kolegami z odvetvia,
 • dostanete možnosť konzultácie problémov z praxe s najskúsenejšími lektormi,
 • online podujatie je interaktívne, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC – pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania a budete môcť klásť lektorom aj svoje otázky.

 

Pre koho je konferencia určená:

Konferencia Legislatívna nálož pre personalistov na rok 2024 je určená pre personalistov, HR špecialistov, mzdových účtovníkov, firemných právnikov. Veľmi prínosná je predovšetkým pre riaditeľov, právnikov a personálne oddelenia, a to nielen z hľadiska jej odborného prínosu, ale aj vďaka možnosti nadviazania a budovania kontaktov, či možnosti riešenia svojich problémov s odborníkmi na problematiku. 

Ďalšie informácie:

Ako účastník odborného stretnutia získate CERTIFIKÁT o jej absolvovaní. V cene konferencie sú podkladové materiály a záznamy všetkých prednášok. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM konferencie (09:00 - 15:30):

1. Zmeny v zamestnávaní cudzincov pre rok 2024

 • Aké máte povinnosti ako zamestnávateľ, keď cudzinec žiada o prechodný pobyt na účel zamestnania?
 • Poznáte špecifické obmedzenia pri zrýchlenom procese pri zamestnaní príslušníka 3. krajiny?
 • Aké ďalšie zmeny Vás čakajú pri zamestnávaní príslušníkov tretích krajín?

 

2. Novinky v Zákonníku práce od 1. 3. 2024

 • Ako sa upravujú povinnosti zamestnávateľa?
 • Počuli ste už o zmenách v sociálnom a zdravotnom poistení?
 • Aké zmeny nastali v ustanoveniach rodičovského dôchodku?
 • Viete, ako sa menia sadzby odvodov na zdravotné poistenie pre zamestnávateľa?
 • Smernicu EÚ o rovnocennom odmeňovaní – Kedy bude musieť zamestnávateľ doplatiť nespravodlivo nízke vyplácanie mzdy?

 

3. Novela zákona na ochranu oznamovateľov

 • Aké sú Vaše práva a povinnosti voči whistleblowerovi?
 • Kedy bude môcť zamestnávateľ požiadať o preskúmanie rozhodnutia na udelenie ochrany?
 • Na čo nezabudnúť pri spracovaní údajov pri oznámení?

 

4. Nová metodika pre kamerové systémy na pracovisku

 • Aké nové pravidlá so sebou prinesie nová metodika?
 • Prečo sa kamery budú deliť do šiestich kategórií a aké POVINNOSTI z toho pre Vás vyplývajú?
 • Musíte dodržiavať zásady GDPR, aj keď sa osoba na zázname kvôli nízkemu rozlíšeniu nedá identifikovať?

 

5. Nové právomoci Inšpekcie práce 

 • Čo sa chystá v rámci pripravovanej novely zákona?
 

 

Dr. Jozef Sýkora, MBA

Dr. Jozef Sýkora, MBA pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od roku 2011 a interný kontrolór v niekoľkých štátnych organizáciách. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu pre finančnú kontrolu a Príručku pre rozpočtovanie a účtovanie v samospráve, publikácie k finančnej kontrole a k zverejňovaniu povinných údajov. Lektor je autorom komentára k zákonu o finančnej kontrole a audite. Rovnako spísal publikáciu o interných smerniciach vo verejnej správe. V praxi lektor metodicky usmerňuje viaceré subjekty verejnej správy. Lektor je prednášajúcim celoživotného vzdelávania kontrolórov a garantom viacerých modulov na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Ing. Peter Varga

oddelenie služieb pre občana a zamestnávateľa | odbor sprostredkovateľských služieb | sekcia služieb zamestnanosti

JUDr. Lucia Váryová, PhD.

JUDr. Lucia Váryová, PhD. vyštudovala právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V súčasnosti pôsobí ako podniková právnička / GDPR a AEO špecialistka v kuriérskej spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o., a tiež ako externá spolupracujúca na Právnickej fakulte, Trnavskej univerzity v Trnave, na katedre Pracovného práva a Práva sociálneho zabezpečenia. Vo svojej praxi sa zameriava na oblasť pracovného práva, BOZP, ochrany osobných údajov a poštového práva. Od roku 2019 je vedená ako sprostredkovateľka kolektívneho vyjednávania v zozname Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na roky 2022-2024. Od roku 2022 je aktívnou členkou Únie podnikových právnikov SR. V roku 2023 získala ocenenie Zodpovedná osoba („DPO“) z pohľadu GDPR za rok 2022. Je publikačne aktívna a zároveň je autorkou komentára k zákonu o poštových službách.

Mgr. Kamil Košík

Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od roku 2012 pôsobí na Národnom inšpektoráte práce na právnom odbore (2012 – 2015), odbore riadenia inšpekcie práce a odbore pracovnoprávnych vzťahov (2016 – 2024). Podieľa sa na koncepčných a metodických činnostiach, pričom odborne zastrešuje najmä agendu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, agendu administratívnej spolupráce v oblasti vysielania zamestnancov v členských štátoch Európskej únie a agendu pracovnoprávnych a štátnozamestnaneckých vzťahov. Podieľa sa tiež na medzinárodnej spolupráci v oblasti inšpekcie práce - zastupuje Slovenskú republiku v Európskej platforme na posilnenie spolupráce pri riešení problému nedeklarovanej práce ako stálej pracovnej skupine Európskeho orgánu práce (ELA).

Mgr. Marián Mészáros, PhD.

Mgr. Marián Mészáros, PhD. vyštudoval Trnavskú univerzitu v Trnave, Právnickú fakultu. Od roku 2014 pôsobí v advokátskej kancelárií FAIRSQUARE. V rámci profesijnej, odbornej a publikačnej činnosti sa zameriava na oblasti práva súvisiace s činnosťou korporácii podnikateľskej povahy, najmä na pracovné právo, obchodné právo, správne právo, medzinárodné právo súkromné (vrátane riešenia cezhraničných sporov a transakcií) a otázky digitalizácie a informatizácie. Je spoluautorom publikácií ako Organizačné zmeny zamestnávateľa a skončenie pracovného pomeru, Okamžité skončenie pracovného pomeru, Repetitórium z pracovného práva a Komentára k zákonu o združovaní občanov.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

249 EUR
bez DPH

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout