KATASTRÁLNY ZÁKON 2024: Zápis nehnuteľností a práv do katastra

KATASTRÁLNY ZÁKON 2024: Zápis nehnuteľností a práv do katastra

aktuálna legislatíva - najväčšie chyby - súdna prax

Termín: 26. 4. 2024
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Potrebujete zápis do katastra alebo pracujete s nehnuteľnosťami? Čo musíte podľa katastrálneho zákona v roku 2024 dodržať? Aké nové požiadavky je potrebné splniť pri vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností? Ako na konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte? Kedy a ako zapísať práva k nehnuteľnostiam vkladom, poznámkou či záznamom? Skúsená lektorka a sudkyňa vám vďaka praktickému školeniu priblíži aktuálny katastrálny zákon, najväčšie chyby a súdnu prax. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes!

Prihláste aj svojho kolegu a získajte obaja zľavu 15 % !

209 EUR
bez DPH

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom pohľad na súčasnú právnu úpravu katastra nehnuteľností v roku 2024 a objasniť základné zásady, ktorými sa spravuje kataster nehnuteľností či konanie podľa katastrálneho zákona. Vďaka semináru so sudkyňou vniknete do právnej podstaty jednotlivých práv, ktoré sa zapisujú do katastra nehnuteľností a tiež jednotlivých zápisov k týmto právam. Zistíte, ktoré sú dôležité momenty pri konaní o oprave chyby v katastrálnom operáte a pri konaní o poznámke. Osvojíte si princípy zápisu stavieb do katastra nehnuteľností. Lektorka predostrie účastníkom základné poznatky zo súdnej praxe vo vzťahu k pochybeniam katastrálnych úradov.

Komu je seminár určený:

Seminár „KATASTRÁLNY ZÁKON 2024: Zápis nehnuteľností a práv do katastra“ je určený najmä zamestnancom miest a obcí, ktorí pracujú s nehnuteľnosťami alebo na stavebnom úseku. Seminár je užitočný tiež právnikom firiem a štátnych inštitúcií, právnikom bánk a zamestnancom bánk pracujúcim s nehnuteľnosťami, advokátom, advokátskym koncipientom, správcom konkurzných podstát, exekútorom, notárom a ich koncipientom, študentom právnických fakúlt, širokej právnickej verejnosti a verejnosti, ktorá má záujem zvyšovať si svoje právne povedomie.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM SEMINÁRA (9.00 – 12:00 hod.)

  • Kataster nehnuteľností – historický vývoj registrov, parcely „C“ a „E“, zásady spravovania registrov , vymedzenie katastra nehnuteľností, druhy práv ktoré sa zapisujú do katastra nehnuteľností a ich základná charakteristika
  • Druhy zápisov práv do katastra nehnuteľností -  vklad a záznam, účinky zápisov práv k nehnuteľnostiam
  • Katastrálne konanie – vzťah katastrálneho zákona a zákona o správnom konaní, druhy konaní podľa katastrálneho zákona, rozhodnutia vydávané v katastrálnom konaní
  • Zápis poznámky do katastra nehnuteľností
  • Zápis stavby do katastra nehnuteľností
  • Konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte
  • Najčastejšie pochybenia v katastrálnom konaní z pohľadu súdov

JUDr. Jana Raganová

V období 2013 – 2020 pôsobila ako sudkyňa na Okresnom súde Košice I., kde v rámci civilnoprávnej agendy pracovala aj s oblasťou správneho práva podľa Občianskeho súdneho poriadku a neskôr podľa zákona č. 162/2015 Z:z. Správneho súdneho poriadku a príslušných hmotnoprávnych predpisov správneho práva. Od roku 2020 je sudkyňou Krajského súdu v Košiciach na úseku správneho práva a členkou správneho kolégia. Venuje sa prejednávaniu a rozhodovaniu sporov v rámci správneho súdnictva.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

209 EUR
bez DPH

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout