Dotácie vo firmách 2024: Nové povinnosti, aktuálne limity, najčastejšie chyby

Dotácie vo firmách 2024: Nové povinnosti, aktuálne limity, najčastejšie chyby

Ako správne nakladať s verejnými prostriedkami?

Termín: 26. 4. 2024
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Poberá vaša firma verejné prostriedky? Ako s nimi správne nakladať? Viete, aké všetky orgány môžu vaše nakladanie s dotáciámi kontrolovať? Ako správne vyúčtovať dotácie z verejných zdrojov? Aké sankcie vám hrozia pri porušení finančnej disciplíny? Čo nesmie chýbať vo vašich interných smerniciach pre účely nakladania s verejnými prostriedkami? Odpovede na otázky prezradíme na našom seminári.

Vo dvojici to ide lepšie! Prihláste sa so svojím kolegom a získajte zľavu 15 %.

199 EUR
bez DPH

Cieľ seminára:

Zámerom seminára je objasniť verejné prostriedky, ich charakter a spôsob ich kontroly. Seminár sa venuje právam a povinnostiam pri nakladaní s verejnými prostriedkami a ich vedenie v rámci právnickej osoby. Seminár je zameraný najmä na občianske združenia, právnické osoby, firmy, zamestnávateľom mimo verejný sektor, neziskové organizácie a iné spoločnosti, ktoré nakladajú, či plánujú disponovať s verejnými prostriedkami v roku 2024.

 

Rovnako je šitý priamo pre vás, ktorý idete vyúčtovávať dotácie z verejných zdrojov. Lektor prezentuje praktické skúsenosti z oblasti kontroly verejných prostriedkom mimo sektora verejnej správy a ich spôsob kontroly a zapracovania do interného prostredia subjektu. Bližšie sa pozrieme na rozpočtové pravidlá pri disponovaní s verejnými prostriedkami a orgány kontrol, ktoré u vás vykonať kontrolu alebo audit vo veci nakladania:

 • s dotáciami,

 • s finančnými prostriedkami formou grantu (účelového) alebo

 • s preddavkom (zálohou) pri jej poskytnutí dodávateľovi.

Bonus pre účastníkov:

Účastníkom je ponúknutá možnosť zasielania svojich otázok a interných smerníc z praxe právnických osôb mimo verejnej správy pred konaním seminára. Rovnako je pre vás pripravená aj časť interných aktov ako bonus do aplikačnej praxe za účelom vlastného spracovania/aktualizovania.

 

Komu je seminár určený:

Seminár je určený zamestnancom a štatutárom občianskych združení, neziskových organizácií, obchodných spoločností, samostatne hospodáriacim roľníkom a iným právnickým osobám, neziskovým organizáciám.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. Súčasťou je aj nahrávka školenia, ktorá je dostupná po dobu 1 mesiaca.

Program seminára (09:00 – 12:00 hod.):

 1. Objasnenie verejných prostriedkov
 2. Disponovanie s verejnými prostriedkami
 3. Odporúčania lektora z vlastnej praxe kontrolóra
 4. Kto vám môže prísť na kontrolu?
 5. Verejné prostriedky a porušenie finančnej disciplíny
 6. Interné smernice subjektov pre účely nakladania s verejnými prostriedkami
 7. Diskusia s lektorom a zhrnutie
 8. Záver

Dr. Jozef Sýkora, MBA

Dr. Jozef Sýkora, MBA pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od roku 2011 a interný kontrolór v niekoľkých štátnych organizáciách. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu pre finančnú kontrolu a Príručku pre rozpočtovanie a účtovanie v samospráve, publikácie k finančnej kontrole a k zverejňovaniu povinných údajov. Lektor je autorom komentára k zákonu o finančnej kontrole a audite. Rovnako spísal publikáciu o interných smerniciach vo verejnej správe. V praxi lektor metodicky usmerňuje viaceré subjekty verejnej správy. Lektor je prednášajúcim celoživotného vzdelávania kontrolórov a garantom viacerých modulov na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

199 EUR
bez DPH

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout