Cenotvorba a kalkulácie vo výrobnej firme

Cenotvorba a kalkulácie vo výrobnej firme

Postupy - Metódy - Návody – Praktické príklady

Kalkulácie a tvorba cien sú v dnešnej dobe prirodzenou súčasťou každého podnikateľského subjektu. Umožňujú vyčíslenie reálnych nákladov na jednotlivé výkony firmy a následné stanovenie optimálnej ceny pre trh, ktorá zabezpečí návratnosť vynaložených prostriedkov a materiálov v očakávanej miere. Tieto princípy sú významnejšie s narastajúcou konkurenciou na trhu a meniacim sa podnikateľským prostredím. Zjednodušte si vďaka našej multimediálnej publikácii nastavenie a výpočet cien Vašej výrobnej firmy.
 

149 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Popis publikácie:

Poznanie podmienok trhu si vyžaduje znalosti z oblasti pôsobenia zákonov, ktoré trh ovplyvňujú. Ich akceptovanie by malo vyústiť do cenovej stratégie firmy. Jej praktická aplikácia by sa mala prejaviť v nastaveniach cenovej politiky firmy tak, aby nastavené ceny pokryli náklady, vytvorili priestor pre zisk a boli zároveň akceptovateľné zo strany klientov. Zaobstarajte si sprievodcu cenami a aplikujte správne metódy kalkulácií v praxi výrobnej firmy.

 

Publikácia ponúka:

Prehľad rôznych kalkulačných metód v závislosti od výrobných postupov, napr.:

1. metódy deliace

    • jednoduchá deliaca metóda,
    • deliaca metóda pri stupňovitej výrobe,
    • metóda kvantitatívneho výťažku,
    • zostatková metóda;

2. metódy ekvivalentné;

3. metódy prirážkové

    • prirážky k materiálovej spotrebe,
    • prirážky k jednicovým mzdám,
    • prirážky k súčtu spotrebovaných surovín a jednicových miezd,
    • metóda skupinových prirážok,
    • metóda strediskových prirážok,
    • metóda strojových prirážok;

4. kalkulácie v závislosti od veľkosti objednávok (analýza nulového bodu)

 

Cieľ publikácie:

Cieľom publikácie je, aby čitateľ na základe vyššie uvedeného:

 - pochopil úlohu rôznych faktorov, ktoré ovplyvňujú cenu – náklady, konkurencia, dobré meno, cieľová skupina zákazníkov a pod.,

 - porozumel a vedel aplikovať správne metódy kalkulácie v praxi výrobnej firmy,

 - získal praktické zručnosti pri zostavovaní kalkulácii firemných nákladov,

 - bol schopný nastaviť také ceny, ktoré pokryjú náklady, vytvoria priestor pre zisk a budú

   akceptované zo strany klientov,

 - prevzal kontrolu nad nákladmi firmy a a vedel ich premietnuť do ceny.

 

Podrobný obsah publikácie nájdete v záložke s označením Obsah.

 

Publikácia Vám poslúži ako:

   • sprievodca prácou s cenami, ktorý napomôže pochopiť ich rolu v podnikaní
   • pomocník pri výbere správnej metódy kalkulácii cien


Komu je produkt určený:

Publikácia "Cenotvorba a kalkulácie vo výrobnej firme" je určená všetkým finančným a obchodným riaditeľom, ďalej majiteľom a konateľom firiem či vedúcim marketingových oddelení. Taktiež by nemala chýbať ďalším osobám, ktoré sú zodpovedné za oblasť cien a kalkulácií.


Špecifikácia:

Multimediálny produkt zahŕňa šanón (formát A4) a USB disk s praktickými kalkulačnými vzorcami pre okamžitú aplikáciu.

Obsah publikácie:

 

 A. Cena

   1. Určovanie ceny

   2. Cenová stratégia firmy

   3. Optimálna cena

   4. Cena ako súčasť marketingového mixu

   5. Základné metódy cenotvorby

   6. Transferové oceňovanie

 

B. Kalkulácie

   1. Vzťah kalkulácií a cenotvorby

   2. Kalkulačné členenie nákladov

   3. Alokácia nákladov

   4. Presnosť kalkulácií

   5. Základné rozdelenie kalkulačných metód

   6. Tradičné úplné kalkulačné metódy

   7. Tradičné kalkulačné metódy vo výrobe - príklady a postupy

       7.1 Kalkulačné metódy vo výrobe v závislosti od výrobných postupov

       7.2 Kalkulácia nákladov z hľadiska veľkosti objednávok

       7.3 Kalkulácia nákladov v obchodných organizáciách

       7.4 Kalkulácia nákladov v službách

       7.5 Kalkulácia cien zváracích prác

       7.6 Univerzálny kalkulačný model

   8. Moderné kalkulačné metódy

   9. Tvorba kalkulačnej smernice

  

Obsah USB:

 • Kalkulačné vzorce pre okamžitú aplikáciu
 •  

  Špecifikácie:

  • Cca 90 tlačených strán formátu A4 v šanónu - nevyhnutná teória, rady, tipy, návody k cenotvorbe a kalkuláciám + príklady z praxe
  • USB kľúč s kalkulačnými vzorcami

149 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout