BOZP v skladoch a v logistike - na čo si dať pozor v roku 2024!

BOZP v skladoch a v logistike - na čo si dať pozor v roku 2024!

Dôležité právne predpisy - Povinné dokumentácie - Kontrola z inšpektorátu práce

Termín: 14. 5. 2024
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Povinnosť zamestnávateľa dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vyplýva zo zákona a bezprostredne sa dotýka aj pracovnej činnosti v skladoch. Poznáte všetky predpisy, ktoré musíte dodržať? Viete ako správne vypracovať povinnú dokumentáciu BOZP? Tú si totiž inšpektor pri kontrole vyžaduje ako prvú! Predíďte sankciám – naučíme vás, aké sú práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca, ako identifikovať riziká v sklade, v skladovacích priestoroch a regáloch, aj ako vypracovať povinnú dokumentáciu.

Vo dvojici to ide lepšie! Prihláste sa so svojím kolegom a získajte zľavu 15 %.

219 EUR
bez DPH

Cieľ online seminára:

Cieľom online seminára je naučiť účastníkov, aké povinnosti majú zamestnávatelia pri povinnom oboznamovaní zamestnancov s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v skladoch.

Zistíte, aké sú zásady bezpečnej manipulácie pri použití skladovacích zariadení, najmä prepravných prostriedkov, regálov, regálových zakladačov, motorových vozíkov, dopravníkov a žeriavov.  

Naučíme vás, ako vypracovať „skladovací poriadok”, zistíte, ako vydávať vnútorné predpisy, pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a dávať pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Nevynecháme ani vypracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami v skladovacích priestoroch. Zamestnávatelia si často krát ani neuvedomujú, že je to jednou z dôležitých povinností.

Na seminári sa dozviete tiež aké podmienky určuje skladový poriadok na bezpečnú manipuláciu so skladovým zariadením, technickými prostriedkami a náradím pre skladovú manipuláciu. Prezradíme vám aj, aké všeobecné požiadavky skladový poriadok stanovuje a aké sú hlavné zásady bezpečnej manipulácii v sklade.

Oboznámime vás s postupmi pri kontrole z inšpektorátu práce. Zistíte, ako identifikovať riziká na pracovisku, dozviete sa o najčastejších nedostatkoch a závažných porušeniach zistených pri kontrolách inšpektorátu práce.

Povieme si ako postupovať počas krízovej situácie.

 

Komu je online seminár určený:

Online seminár „BOZP v skladoch – na čo si dať pozor v roku 2024!“ je určený najmä zamestnávateľom, živnostníkom, bezpečnostným technikom, školiteľom BOZP, manažérom, odborným pracovníkom, administratívnym pracovníkom, ale aj iným zamestnancom, ktorých daná problematika zaujíma.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu.

PROGRAM ONLINE SEMINÁRA (9.00 14.30 hod.):

 • Zákon o BOZP.
 • Povinnosti zamestnávateľa a práva a povinnosti zamestnanca.
 • Identifikácia rizík v sklade, v skladovacích priestoroch a regáloch.
 • Ako správne zaistiť prácu s bremenami a bezpečnosť pri nej?
 • Prečo potrebujeme riadiť ručnú manipuláciu?
 • Dopravné komunikácie a nebezpečný priestor - identifikácia rizík na pracovisku, únikové cesty, východy a schodiská.
 • Zákonná povinnosť zabezpečiť bezpečnostné značenie.
 • Osobné ochranné pracovné prostriedky – prideľovanie a oboznamovanie s nimi.
 • Bezpečnosť práce v skladoch, skladových priestorov, regáloch   – zakladanie a vyberanie materiálu z regálov, zásady bezpečnej manipulácie.
 • Bezpečnosť a zdravotné požiadavky na pracovisku - poriadok na pracovisku, voľné únikové cesty, značky na pracovisku.
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - novely
 • Vaše otázky a diskusia. 

 

 

 

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Jozef Mikula je dlhoročný pracovník (25 rokov) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Na Národnom inšpektoráte práce pracoval vo funkcii hlavného radcu a inšpektora práce viac ako 13 rokov, je lektorom BOZP a pre oblasť novej legislatívy EU (Brigita Melin PPA, Twinning project), ABT. Štyri roky prednášal BOZP na Fakulte BERG TU Košice, kde bol členom skúšobnej komisie pre štátne skúšky, ako aj členom skúšobnej komisie pre vykonávanie skúšok doktorandov.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

219 EUR
bez DPH

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout