Bezchybná tvorba vnútorných predpisov školy 2024

Bezchybná tvorba vnútorných predpisov školy 2024

Vypracovanie – Dokumentácia – Evidencia a aktualizácia – Kľúčové smernice

Termín: 9. 4. 2024
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Školy a školské zariadenia sú povinné vypracovať a viesť vnútorné predpisy, pri ktorých musí byť dodržaná najmä zásada aktuálnosti, zákonnosti, vecnej správnosti a úplnosti. Poznáte aktuálne zásady tvorby? Ako často musíte aktualizovať vnútorné predpisy a ktoré? Musíte evidovať aj tie, ktoré už nie sú platné? Ktoré oblasti a agendy sú nevyhnutné pre spracovanie – čo vám prikazuje zákon? Aké smernice platia pre výchovno-vzdelávaciu oblasť a aké pre pracovno-právne vzťahy v roku 2024?

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je upozorniť školy na aktuálne zásady, zákonnosti a správnosť vypracovania vnútorných predpisov v školách a v školských zariadeniach. Vnútorné predpisy školy sa dotýkajú podstatných súčastí života školy. Na seminári budú prezentované požiadavky na tvorbu vnútorných predpisov školy s dôrazom na oblasť výchovy a vzdelávania, personalistiky a úpravu pracovnoprávnych vzťahov (pracovný poriadok, kariérové pozície pedagogických/odborných zamestnancov, hodnotenie zamestnancov a pod.).

Podrobný program semináru.

Komu je seminár určený:

Seminár je určený najmä vedúcim pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom, uchádzačom o funkciu riaditeľa školy či školského zariadenia a zamestnancom zriaďovateľa, ktorí sa podieľajú na kontrole a metodickom usmerňovaní škôl a školských zariadení.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene sú zahrnuté podkladové materiály v elektronickej forme a nahrávka, ktorú si môžete opakovane pozrieť po dobu 1 mesiaca. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.  

Program online seminára (09:00–12:00)

 1. Čo rozumieme pod vnútornými predpismi školy, ktoré vydáva riaditeľ?
 2. Vnútorné predpisy 2024 ako súčasť ďalšej dokumentácie školy či školského zariadenia.
 3. Zásady tvorby a spracovania interných smerníc v súlade s osobitnými predpismi.
 4. Plán tvorby a formálne náležitosti vnútorných predpisov.
 5. Členenie textu a požiadavky na redakčnú úpravu.
 6. Pripomienkovanie vnútorného predpisu v procese prípravy.
 7. Jednotlivé agendy a oblasti, ktoré pokrývajú interné riadiace akty.
 8. Povinné interné smernice.
 9. Odporúčané a nepovinné interné smernice a predpisy.
 10. Evidencia a aktualizácia vnútorných predpisov.
 11. Zverejňovanie a sprítupňovanie vnútorných predpisov.
 12. Kľúčové smernice vzťahujúce sa na výchovu a vzdelávanie žiakov.
 13. Kľúčové smernice vzťahujúce sa na pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl.
 14. Ktoré interné predpisy je potrebné prerokovať v pedagogickej rade, so zástupcami zamestnancov a so zriaďovateľom? Kedy sa vyžaduje súhlas zástupcov zamestnancov?
 15. Príklady z praxe – na čo pamätať pri tvorbe smerníc a kontrolné zistenia.

 

PhDr. Marek Havrila, PhD.

PhDr. Marek Havrila, PhD.

Pracuje ako odborný radca na odbore metodiky Regionálneho úradu školskej správy v Prešove, kde koordinuje odbornú činnosť v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, podieľa sa na riadení a kontrole výchovy a vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením v školách rôzneho druhu a typu. Zároveň vykonáva odborné špecializované činnosti a metodicko-konzultačné činnosti pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie a ostatných pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Uvedeným oblastiam sa venuje aj lektorsky a publikačne.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout