Aktuálne požiadavky na tepelnú ochranu budov

Aktuálne požiadavky na tepelnú ochranu budov

Termín: 18. 12. 2023
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Emisie CO2 by mali do roku 2050 poklesnúť o 80 až 95 %. Cestou na zabezpečenie dlhodobých cieľov je zavedenie opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov (EHB), pričom má významný vplyv efektívna tepelná ochrana obalových konštrukcií budovy. Požiadavky na súčiniteľ prechodu tepla stavebných konštrukcií sú minimálnou požiadavkou na EHB. Preukázanie splnenia požiadaviek na tepelnú ochranu je súčasťou projektového a normalizovaného hodnotenia nových a obnovovaných budov.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ online seminára:

Vykurovanie a chladenie budov v členských štátoch EÚ využíva takmer 40 % konečnej spotreby energie a zodpovedá tým za takmer 36 % emisií CO2. Cieľom je dosiahnuť vysoko energeticky efektívny a dekarbonizovaný fond budov. Postupnosť zabezpečovania a zavádzania opatrení zameraných na energetickú efektívnosť sa má uskutočniť s cieľom dosiahnuť krátkodobé (do roku 2030), strednodobé (do roku 2040) a dlhodobé ciele (do roku 2050).

Cieľom školenia je upozorniť na správne postupy navrhovania a zhotovovania budov, samostatných častí budov a jednotlivých konštrukčných prvkov z hľadiska tepelnej ochrany. Poukázať na správne použitie stavebných výrobkov, správne zabudovanie, povinnosti autorizovaných inžinierov a odborne spôsobilých osôb pri spracovaní projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a spracovaní energetických certifikátov.

Kliknite sem na detailný Program online seminára. 

Komu je online seminár určený:

Cieľovú skupinu tvoria projektanti, autorizovaní inžinieri, architekti, odborne spôsobilé osoby na energetickú certifikáciu budov, súdni znalci, zástupcovia stavebných úradov, bytových družstiev, zástupcovia správcov a vlastníkov bytových a nebytových budov, zástupcovia realitných kancelárií, výrobcovia stavebných materiálov a konštrukcií, zhotovitelia stavieb. Teda všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom môžu ovplyvniť proces výstavby alebo obnovy budov a tým zabezpečenie znižovania potreby a spotreby energie, zlepšenie kvality vnútorného prostredia, ale aj znižovanie emisií skleníkových plynov.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu. !--

 

Program online seminára (9.00 – 12.00)

 • Právne predpisy a technické normy
 • Základné pojmy a definície
 • Vývoj technických noriem tepelnej ochrany a požiadaviek na tepelnú ochranu
 • Vývoj požiadaviek na vnútornú povrchovú teplotu
 • Klimatické podmienky, vonkajšie prostredie
 • Vnútorné prostredie
 • Parametre stavebných výrobkov, tepelných izolácií, súčiniteľ tepelnej vodivosti
 • Nákladovo optimálne minimálne požiadavky na EHB, výsledky 3. fázy výpočtového odvodenia
 • STN 73 0540-2+Z1+Z2: 2019 a technické normy 2. generácie na EHB
 • Požiadavky na hodnotu súčiniteľa prechodu tepla v závislosti od povrchovej teploty a v závislosti na úrovni výstavby
 • Najnižšia povrchová teplota konštrukcie, hygienické kritérium
 • Priemerná výmena vzduchu v miestnostiach budovy
 • Merná potreba tepla, energetické kritérium podľa úrovní výstavby
 • Postup výpočtu a rozsah dokumentácie energetického hodnotenia budov
 • Zhrnutie a diskusia

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.

Od roku 2008 pôsobí ako riaditeľka Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. Je autorizovaným stavebným inžinierom, odborne spôsobilou osobou na energetickú certifikáciu a znalcom. Od roku 1971 sa odborne sa zameriava na tepelnú ochranu budov, od roku 1986 zatepľovaniu, znižovaniu potreby a spotreby energie, energetickej hospodárnosti a obnove budov. Počas celého obdobia svojej odbornej činnosti sa venovala výskumu a vývoju v uvedených oblastiach, ale aj normotvornej, publikačnej, prednáškovej činnosti a vzdelávaniu. Od začiatku implementácie smernice o EHB sa zúčastnila prípravy legislatívnych predpisov (zákona a vyhlášky o EHB). Pôsobila ako vedúca autorských kolektívov riešenia výskumných projektov na národnej a medzinárodnej úrovni a takmer 30 pilotných a demonštračných projektov zatepľovania, odstraňovania systémových porúch bytových domov a obnovy budov.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout