Ako viesť správne pokladničnú agendu firiem a úradov v roku 2023/2024

Ako viesť správne pokladničnú agendu firiem a úradov v roku 2023/2024

Zákonné a praktické informácie o kontrole pokladničnej agendy pre rok 2023/2024

Termín: 21. 11. 2023
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Na seminári sa budeme venovať pokladničnej hotovosti v aktuálnom období. Dozviete sa aké máte povinnosti pri jej realizovaní v roku 2023 a v budúcom roku 2024. Bližšie sa dozviete, ako overiť správnosť a ktoré lehoty treba dodržiavať. Nevynecháme ani pohľad Zákonníka práce a hovoriť budeme aj o tom, ktoré doklady sú potrebné na vykonanie inventarizácie. Lektorka je skúsený odborník z praxe, ktorý vám všetko vysvetlí na konkrétnych príkladoch!

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

 

Cieľ online seminára:

Cieľom online seminára je poskytnúť vám všetky potrebné zákonné aj praktické informácie o vykonaní a kontrole pokladničnej agendy pre rok 2023. Online seminár sa venuje pohľadu pokladničnej hotovosti a bezhotovostného platobného styk pre rok 2023/2024.

Na online seminári preberieme aj zákon o finančnej kontrole a zákon o slobodnom prístupe k informáciám a výnos MF SR pre denný limit zostatku štátnej pokladnice pre klientov. Účastníkom budú poskytnutý vzor smernice na vedenie pokladničnej agendy, presný postup preskúmania pokladničných dokladov či ich oprava.

Súčasťou seminára sú aj aktuálne pracovné materiály

 

Kliknite sem pre detailný Program online seminára.

 

Komu je online seminár určený:

Online seminár Ako kontrolovať a viesť pokladňu v roku 2023/2024? je určený zamestnancom účtovných jednotiek právnických osôb, združení, nadácií, verejnej správy, štátnej správy, miest a obcí, zamestnancom škôl a zariadení, kultúrnych inštitúcií, verejnoprospešných organizácií, obchodných spoločností mimo verejnej správy.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom vzdelávaní. V cene seminára je nahrávka  dostupná počas 1 mesiaca, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane.

S obchodnými podmienkami sa oboznámite tu.

Program online seminára (9.00 - 14.00 hod.)

 

 1. Hotovostný a bezhotovostný platobný styk v roku 2023
-Systém predprípravy pokladničných dokladov v súčinnosti s internými predpismi
-Sstatné súvisiace evidencie s pokladničnými dokladmi, opakované hotovostné platby, možnosť zberných pokladničných dokladov, sčítacie pásky, správne vyplnenie náležitosti pokladničného dokladu
-Zoznamy číselných symbolov a skratiek, zjednodušené účtovné daňové doklady, vyúčtovanie pokladničných operácii systémom interných dokladov
-Kritéria pri vytváraní analytických účtov Pokladnica., podpisy pokladníkov na
pokladničných dokladoch, kópie a originály dokladov, digitalizácia v účtovníctve, prepojenosť systémov v rámci kontrolného mechanizmu firmy, úradu


2. Zákon o finančnej kontrole (Vzor - Základná finančná kontrola v súlade s § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.). Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, Výnos MF SR ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku pre klientov štátnej pokladne
- Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly MF SR č. MF/006646/2022-1411 k FK ( finančná operácia, rozdelenie finančnej operácie, delenie na jednotlivé čiastkové sumy, preddavky)
- Zákon o slobodnom prístupe k informáciám 211/2000 Z.z.( zverejňovanie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv, prierezové info k uvedenej prednášanej problematike)


3. Kontrola a správnosť vedenia pokladničnej evidencie firmy
-Zásady pre vedenie pokladničnej agendy v súčinnosti s finančným účtovníctvom
-Označovanie a číslovanie PD, TERMINALOVÉ PLATBY cez pokladňu (správna evidencia a účtovanie terminálových platieb)
-Prísne zúčtovateľné tlačivá a ich evidencie v účtovných jednotkách-poskytnuté zálohy a ich interné zúčtovanie a evidencia, originály a kópie PD
-Systém vrátenia hotovosti do pokladnice, preukázanie skutkovej podstaty pokladničného pohybu-evidencia prísne zúčtovateľných cenín, poskytovanie záloh, preddavkov, žiadosť o poskytnutie preddavku, evidencia stravných lístkov
-Výplata miezd cez pokladňu a všetky potrebné náležitosti k doloženiu pokladničných operácii, inventarizácia pokladne


4.Žiadanka na poskytnutie preddavku z pokladne, vzor smernice na vedenie pokladničnej agendy, preskúmanie pokladničných dokladov, oprava pokladničných dokladov, inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti


5.Správna väzba hotovostnej úhrady na záväzkový či pohľadávkový režim, pokladničná kniha ako zrkadlo hotovostných platieb , vzory smerníc, poukázanie na možné chyby pri vedení pokladničnej agendy firiem a úradov...


6. Zmena limitu na platby v hotovosti od 01.07. 2023, novelizovaný zákon 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti – dopad na hotovostné platby firiem, úradov v SR
-Výnimky zo zákona o obmedzení platieb
-Posudzovanie platby vyplývajúcej z jedného právneho vzťahu ( viaceré právne vzťahy)
-Špecifické situácie pri obmedzení platieb v hotovosti
-Pokyn FR SR k uplatňovaniu zákona o obmedzení hotovostných platieb od 01.07. 2023

 

Ing. Miriam Matisová

BENEFIT CONSULT s.r.o. Nitra. Lektorka je majiteľkou uvedenej účtovnej firmy. Lektorovaniu sa venuje už dlhodobo. Problematiku účtovníctva prednáša aj na vysokej škole.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout