Ako na finančnú kontrolu miezd vo Vašej škole?

Ako na finančnú kontrolu miezd vo Vašej škole?

Časté chyby overovania v mzdovej a personálnej agende

Termín: 6. 10. 2023
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Viete, kto všetko môže prísť skontrolovať personalistiku vašej školy? Mzdy a pracovné zmluvy nie sú len agendou Inšpektorátu práce, ale aj hlavného kontrolóra, audítora či Ministerstva financií. Viete, čo všetko podlieha v personalistike finančnej kontrole? Ako na overovanie pracovných zmlúv alebo dohody o hmotnej zodpovednosti? Prechádza mzdová rekapitulácia základnou finančnou kontrolou? Kto je za ňu zodpovedný - mzdár, hospodár školy či ekonóm?

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ online seminára:

 

Seminár prevedie účastníkov detailným rozborom toho, ako má správne vyzerať základná finančná kontrola a čo má povinne obsahovať v oblasti personálnej a mzdovej agendy. Bližšie sa budeme venovať:

 1. overovaniu právnych úkonov v personálnej oblasti,
 2. preverovaniu dodatkov, dohôd a oznámení,
 3. správnosti uvádzania vyjadrení (vykonať/pokračovať/vymáhať),
 4. overovaniu mzdovej dokumentácie,
 5. písomnostiam v personálnych spisoch, ktoré sa povinne overujú a podobne.

Bližšie sa lektor venuje aktuálnym ustanoveniam platným v roku 2022 a tiež očakávanej situácii v súvislosti s ďalšou vlnou pandémie Covid-19, kedy dochádza v mnohých inštitúciách k výkonu základnej finančnej kontroly externou formou, či formou elektronickou. Lektor bližšie objasňuje i skutočnosti, ktoré by mali byť súčasťou internej smernice. Účastníci sa môžu lektora pýtať a konzultovať s ním problémy a otázky počas celého seminára. 

Seminár odpovedá na otázky:

 1. Ako overiť pracovné zmluvy a dodatky?
 2. Môžeme ich overiť aj hromadne?
 3. Treba overovať aj oznámenia o zložení a výške platu?
 4. Overujú sa aj tarifné platy a príplatky, ak sú súčasťou rekapitulácie miezd?
 5. Treba overiť aj dohody o hmotnej zodpovednosti?
 6. Musíme overovať aj dohody o používaní služobného vozidla?
 7. Ako správne vykonať základnú finančnú kontrolu, aby sme neporušili zákon?
 8. Aké vyjadrenie sa pri overovaní personálnej agendy?
 9. Musí aj mzdárka/mzdár vykonávať povinne finančnú kontrolu?
 10. Môžeme uviesť jedno alebo treba uviesť dve vyjadrenia?

Účastníkov určite zaujme  aj pohľad kontrolóra na časté kontrolné zistenia a zistenia Najvyššieho kontrolného úradu SR v súčasnostiOnline seminár obsahuje praktické rady pre dodržanie formálnych náležitostí základnej finančnej kontroly, a to najmä

 1. uvedenie dátumov,
 2. definovanie podpisov a 
 3. vyjadrení s vykonaním finančnej operácie alebo jej pokračovaním, či k potrebe vymáhania poskytovaných prostriedkov.

Kliknite sem na detailný program seminára.

 

Komu je online seminár určený:

Cieľovou skupinou online seminára Finančná kontrola miezd a personalistiky vo verejnej správe sú zamestnanci (mzdári, personalisti, ekonómovia, hospodári, účtovníci) obcí, miest, vyšších územných celkov, škôl, kultúrnych zariadení, zamestnanci personálnych a mzdových útvarov  rozpočtových, príspevkových a preddavkových organizácií zodpovedných za overenie finančných operácií, kontrolóri, štatutári, riaditelia vedúci zamestnanci a podobne. 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.  V cene online seminára sú zahrnuté aj podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

Program online seminára (9:00 - 12:00)

 1. Finančné operácie a ich overenie
  • Overenie a kontrola personálnej a mzdovej agendy
  • Overenie a kontrola právnych úkonov
  • Overenie právnych úkonov (zmlúv, rozhodnutí a výziev)
  • Správnosť vyjadrení a náležitostí
 2. Frekventované operácie, ktoré sa musia povinne overovať
 3. Konzultácie s účastníkmi seminára
 4. Otázky a odpovede, časté otázky z minulých seminárov
 5. Priestor pre konzultáciu Vašich problémov, vzorov či interných procesov

Dr. Jozef Sýkora, MBA

Dr. Jozef Sýkora, MBA pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od roku 2011 a interný kontrolór v niekoľkých štátnych organizáciách. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu pre finančnú kontrolu a Príručku pre rozpočtovanie a účtovanie v samospráve, publikácie k finančnej kontrole a k zverejňovaniu povinných údajov. Lektor je autorom komentára k zákonu o finančnej kontrole a audite. Rovnako spísal publikáciu o interných smerniciach vo verejnej správe. V praxi lektor metodicky usmerňuje viaceré subjekty verejnej správy. Lektor je prednášajúcim celoživotného vzdelávania kontrolórov a garantom viacerých modulov na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout