10 najčastejších chýb v zmluvách o dielo, ktorým musíte predísť

10 najčastejších chýb v zmluvách o dielo, ktorým musíte predísť

Cesta k dokonalej zmluve, ktorá počíta s každou situáciou

Termín: 20. 10. 2022
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Zmluva o dielo v stavebníctve patrí medzi najdôležitejšie dokumenty celého projektu. V praxi sa však často stretávame s tým, že sa zmluva dostatočne neopiera o legislatívu, prípadne nie sú dostatočne ošetrené zmluvné vzťahy alebo nepamätá na všetky náležitosti, ktoré sú dôležité.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

 

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom návod, ako najlepšie pripraviť zmluvu o dielo v stavebníctve a ako sa vyvarovať najčastejším chybám v týchto zmluvách.

Na školení sa účastníci zoznámia s dôležitými ustanoveniami zmluvy a so spôsobmi jej nastavenia a riešenia. Dozviete sa, ako správne stanoviť predmet zmluvy o dielo, cenu diela, harmonogram diela a ako môžu prebiehať kontroly vykonávania diela. Zároveň sa dozviete, v akej forme je možné v zmluve nastaviť zodpovednostné vzťahy a čo je potrebné robiť, ak má dielo chyby, ktoré chcete reklamovať.

Seminár ponúkne poznatky z aplikačnej praxe ako aj poznatky zo súdnej praxe a predstaví konkrétne kroky, ktoré môžu zabrániť súdnym sporom. Pomôže firmám predchádzať problémom v priebehu, tak aj po ukončení zmluvného vzťahu medzi jednotlivými poskytovateľmi prác v jednotlivých etapách výstavby, počnúc prípravou architektonického návrhu až po dokončenie diela. Formou názorných príkladov z praxe si ukážeme postupy, prostredníctvom ktorých môže prebehnúť zhotovenie diela bez zbytočných chýb a sankcií.

Komu je seminár určený:

Seminár „Zmluva o dielo v stavebníctve – a jej aplikácia v praxi podľa Obchodného zákonníka“ je určený investorom, projektantom, stavebným dodávateľom a subdodávateľom, advokátom, konzultačným firmám, pre zahraničných investorov v SR a všetkým, ktorí uzatvárajú zmluvu o dielo alebo sa pohybujú v týchto záväzkových vzťahoch ako na strane zhotoviteľa, tak odberateľa.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu.

 

 

 

Program online seminára

 1. Právna úprava zmluvy o dielo
 2. Špecifiká zmluvy o dielo v oblasti stavebníctva

            2.1 Minimálne obsahové náležitosti zmluvy o dielo

            2.2 Odkaz na zmluvné podmienky

 1. Subjekty zmluvy o dielo

             3.1 Objednávateľ

             3.2 Zhotoviteľ – generálny a subdodávatelia

             3.3 Ostatní účastníci vstupujúci do stavebného procesu - architekti, projektanti, stavebný dozor

 1. Vymedzenie a definícia diela v rámci predmetu zmluvy
 2. Harmonogram diela
 3. Cena za dielo

     6.1 Spôsoby stanovenia ceny diela – cena určená rozpočtom, pevná cena

           6.2 Práce naviac

           6.3 Náklady zhotovenia diela

 1. Vykonávanie diela a dokončenie diela

            7.1   Pokyny objednávateľa a možnosť ich nerešpektovania zhotoviteľom

            7.2   Dohlaď nad vykonávaním diela objednávateľom

            7.3   Subjekty vykonávajúce kontrolu

            7.2      Moment dokončenia diela

            7.3      Odovzdanie a prevzatie diela – následky odmietnutia prevzatia diela

 1. Zodpovednostné vzťahy

            8.1 Vady diela

            8.2 Záručná doba a uplatenie vád v záručnej dobe

           8.3 Skončenie záväzkov zhotoviteľa zo zmluvy o dielo

           8.4 Zjavné a skryté vady diela

           8.5 Zodpovednosť zhotoviteľa za subdodávateľov

 1. Náhrada škody a zmluvná pokuta

            9.1 Náhrada škody

            9.2 Zabezpečovacie prostriedky - zádržné, banková záruka

            9.3 Vedľajšie dojednania v zmluve o dielo, zmluvné pokuty

 1. Autorsko-právne aspekty zmluvy o dielo
 2. Dodatky - forma úkonu dodatku, možnosť uzavretia dodatkov, dodatok vs. zmenový list,
 3. Príklady z praxe, diskusia

Mgr. Beáta Kartíková

Beáta Kartíková je advokátkou a konzultantom, pričom poskytuje poradenstvo s primárnou špecializáciou na oblasť pracovného práva a s ním súvisiacich pracovnoprávnych vzťahov a oblasť ľudských zdrojov.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout