Mgr. Mária Mrižová

Riaditeľka odboru archívov a registratúr v Štátnom archíve SR v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, odborníčka na elektronizáciu archívnych záznamov.