Ing. Daniel Urbán, PhD.

Ing. Daniel Urbán, PhD.

ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY ETICS A ICH ZVUKOVOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI
Ing. Daniel Urbán, PhD.pôsobí ako odborný asistent na katedre materiálového inžinierstva a fyziky, STU v Bratislave. Špecializuje sa na výskum v oblasti stavebnej, priestorovej a urbanistickej akustiky, šírenia vibrácií a spolupodieľa sa na vývoji progresívnych meracích metód. Spolupracuje s akustickými laboratóriami KULeuven (Leuven - Belgicko), TGM (Viedeň-Rakúsko) a ČVUT (FEL-Praha). V posledných rokoch bol zapojený v medzinárodných projektoch COST, H2020, a Erasmus Plus International Mobility of Researchers in CTU a niekoľkých národných VEGA a APVV projektoch. Je spoluautorom jednej monografie. Svoje vedecké výstupy publikuje prevažne v zahraničných vedeckých časopisoch a konferenciách. Je členom Českej Akustickej Spoločnosti (ČAS), Európskej Akustickej Spoločnosti (EAA) a Medzinárodnej Spoločnosti Mladých Akustikov (YAN).

Medzi najčastejšie spôsoby znižovania energetickej náročnosti budov v našich klimatických podmienkach je pridanie tepelnej izolácie do skladby obvodového plášťa tzv. kontaktnými zatepľovacími systémami ETICS (z angl. External Thermal Insulation Composite System).
Z hľadiska akustiky, ETICS obyčajne zvýši zvukovú izoláciu fasády v oblasti vysokých frekvencií, avšak v oblasti nízkych, môže nepriezvučnosť poklesnúť, pretože je ovplyvnená rezonanciou zatepľovacieho systému. Na prednáške bude diskutovaná podstata vzniku tohto fenoménu a základné princípy ako sa s týmto problémom v praxi vysporiadať.

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout