Zneužívanie pravidiel verejného obstarávania čakajú ďalšie zmeny

8. 2. 2022

Postihovanie zneužívania pravidiel verejného obstarávania by sa malo zefektívniť. Odstrániť by sa mohlo zložité znalecké dokazovanie škody pri trestnom čine machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu 2.3.2022 posunuli do druhého čítania. Rozsah trestného činu machinácií pri verejnom obstarávaní sa má zadefinovať ako zmluvná cena kontrahovaná v rámci zmluvného vzťahu, ktorý je výsledkom verejného obstarávania.

Ak by nebolo možné z rôznych dôvodov vychádzať zo zmluvnej ceny, rozsahom trestného činu by bola predpokladaná hodnota zákazky, koncesie alebo súťaže návrhov a pri verejnej dražbe hodnota predmetu dražby. Ak by nebolo možné určiť rozsah ani takto, bolo by podľa návrhu možné určiť predpokladanú hodnotu na základe odborného vyjadrenia alebo znaleckého posudku. Zaviesť sa má tiež nová skutková podstata machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, ktorá pokrýva zadávanie takých zákaziek, koncesií a súťaží návrhov, ktoré sú vyňaté z pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní a pri ktorých vznikla škoda na verejných prostriedkoch. Nová legislatíva by mala byť v prípade definitívneho schválenia účinná od 1. mája.

 

Zdroj: TASR

V roku 2022 sa opäť menia zaužívané postupy verejného obstarávania tak pre povinné osoby zo zákona o verejnom obstarávaní, ako aj pre hospodárske subjekty. Na tomto seminári Vám budú odprezentované jednotlivé procesné kroky pri jednoobálkovej verejnej súťaži, reverznej verejnej súťaži, reverznej verejnej súťaži zrýchlenej, podlimitných zákazkách s nízkou hodnotou bez využitia elektronického trhoviska a tiež novinky v oblasti zadávania zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek malého rozsahu.

 

Novela zákona o verejnom obstarávaní 2022: Zmeny a problémy v praxi

 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout