Vyhnite sa chybám pri zverejňovaní zmlúv v roku 2020!

30. 3. 2020

Ste si istí všetkými podmienkami, ktoré musíte splniť pri zverejňovaní zmlúv? Poďme sa na ne bližšie pozrieť.

Podľa zákona ste povinní zverejňovať všetky zmluvy, ktoré:

• sa týkajú nakladania s majetkom subjektu (obstarania majetku, prevody majetku, pohyby majetku),

• obsahujú informáciu, ktorá sa získala za  verejné prostriedky (kúpne zmluvy, poskytovania služieb, transfery a dary a podobne).

Čo sa týka lehoty zverejnenia, zmluva sa uverejní bezodkladne po jej uzatvorení – podpise zmluvy. Je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, ak sa zmluvné strany nedohodnú, že zmluva nadobúda účinnosť neskôr po jej zverejnení. Pozor! Povinne sa zverejňuje aj kolektívna zmluva.

Prinášame Vám odporúčania do praxe, alebo čo je potrebné vedieť pri zverejňovaní zmlúv:

• Zverejňujú sa zmluvy ako celok

• Obchodné podmienky, kalkulácie a poklady k zmluve nemusia byť zverejnené

• Prílohy sa musia zverejňovať

• Zmluvy sa uverejňujú vo formáte, ako si stanoví subjekt verejnej správy

• Zmluva sa uverejní bezodkladne po uzatvorení (podpísaní)

• Zmluva sa ponechá zverejnená po dobu 5 rokov

• Zverejnenie sa týka aj jednorazových zmlúv

• Zverejnenie sa týka aj zmlúv s  nízkou finančnou hodnotou a zmlúv o prevode vlastníctva

• Zmluvy, ktoré sa nevzťahujú k nakladaniu s majetkom, alebo s verejnými prostriedkami, nepodliehajú povinnému zverejneniu

• Zmluva sa uverejní so všetkými údajmi, okrem údajov, ktoré sú osobného charakteru a  to len v prípade fyzických osôb (pozn.: zverejní sa aj adresa fyzickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa a sídlo právnickej osoby)

Naopak, zverejňovať nemusíte podľa zákona o slobode informácií napríklad technické predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a vzory. Buďte obozretní a zverejňujte zmluvy podľa platných právnych predpisov.

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout