Správcovia budov pozor: Nezmeškajte povinné lehoty revízii elektrických spotrebičov a náradia?

8. 11. 2021

Čo je predmetom revízie elektrických spotrebičov či náradia a ako často ju treba vykonávať? Ako sa delia tieto spotrebiče?

 

Revízie a kontroly elektrických spotrebičov môžu vykonávať pracovníci s odpovedajúcou elektrotechnickou spôsobilosťou podobne ako pri revíziách a kontrolách ručného náradia podľa STN 33 1610. O vykonanej revízii sa musí vyhotoviť doklad, ktorý obsahuje presné označenie spotrebiča, dátum revízie, vyhodnotenie stavu zisteného prehliadkou, výsledky meraní, vyhodnotenie skúšky chodu a celkové vyhodnotenie stavu elektrického spotrebiča z hľadiska bezpečnosti. 

Predmetná norma STN 33 1610 rozdeľuje elektrické spotrebiče podľa spôsobu ich používania do 5-tich skupín A až E:

  • skupina A - Spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu používateľovi
  • skupina B - Spotrebiče používané vo vonkajšom prostredí (stavby, poľnohospodárstvo a pod.)
  • skupina C - Spotrebiče používané pre priemyselné a remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch
  • skupina D - Spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely a pod.)
  • skupina E - Spotrebiče používané k administratívnej činnosti

Na základe zatriedenia elektrických spotrebičov do skupiny vieme určite lehoty revízií a kontroly z nasledujúcej tabuľky:

Súvisiace produkty

KONTAKT

Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Seberíniho 1
821 03 Bratislava

+421 220 620 010
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

2022 © Nakladatelství FORUM | Copy