Riaditeľky slovenských materských škôl ukázali, že chcú robiť veci lepšie

29. 10. 2019

Na odbornom stretnutí Riaditeľka MŠ pod tlakom legislatívy z dielne Nakladatelství FORUM sa 23. októbra diskutovalo, spoznávalo a hľadali sa riešenia. Až 72 riaditeliek materských škôl na Slovensku prišlo na podujatie venované legislatívnym povinnostiam.

Bolo to prvé odborné stretnutie svojho druhu na Slovensku, ktoré sa venuje výlučne riadeniu materských škôl formou konferencie zloženej z pestrej zmesi informácií. „Myslím si, že keď je niečo povedané, oveľa lepšie si to zapamätám než keď to čítam,“ zhodnotila jedna z účastníčok odborného stretnutia. A presne v duchu rozhovoru a neformálnej diskusie v prednáškovej sále či na chodbe s kávičkou v ruke sa preberali aktuálne témy.

 

O čom bola reč na odbornom stretnutí Riaditeľka pod tlakom legislatívnych povinností

 

  • Ako bude vyzerať zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v roku 2021

  • Ako dostáva samospráva finančné prostriedky z Dane z príjmu na financovanie MŠ

  • Ako funguje rozpočtový proces a aké sú jednotlivé zdroje financovania

  • Ako prebieha štátny zdravotný dozor a aké sú jeho najpálčivejšie otázky

  • Na čo si dať pozor v prípade finančnej kontroly

  • Ako pomocou empatického počúvania hodnotiť zamestnancov a zlepšiť atmosféru na pracovisku

 

 

 

„V Nakladatelství FORUM veríme v kvalitné vzdelávanie. Podobná akcia pre riaditeľky materskej školy má u našich kolegov v Českej republike silnú dlhoročnú tradíciu. Mali sme pocit, že aj riaditeľky na Slovensku si zaslúžia podujatie, ktoré im prinesie nielen praktické informácie pre vedenie materskej školy, ale priestor na vyjadrenie svojich názorov, zdieľanie skúseností,“ vysvetlila myšlienku odborného stretnutia PhDr. Natália Hoľvová, Phd., vedúca organizačnej zložky Nakladatelství FORUM na Slovensku.  „Sme radi, že podujatie sa podarilo. Veľmi sme chceli, aby si riaditeľky na chvíľku oddýchli od každodenného kolotoča, ktorým môže byť materská škola a užili inšpiratívny deň v príjemnej spoločnosti svojich kolegýň a odborníkov z praxe,“ zhodnotila.

 

Možno Vás zaujme:

Seminár v Bratislave: Ako dobre začleniť deti s ADHD a poruchami správania do kolektívu MŠ

21. novembra 2019

 

 

 

Čo na to odborníci

Prednášajúci odborníci, ktorí vystúpili na podujatí, na rôznych úrovniach pracujú alebo pôsobili v školstve. Preto sa vedeli dobre vžiť do kože riaditeliek a pozrieť sa na ich otázky z novej perspektívy. Zároveň dokázali fundovane odpovedať a poradiť. Takto hodnotia odborné stretnutie prednášajúci:

 

PhDr. Viera Hajdúková, PhD. odborníčka na predprimárne vzdelávanie:

"Odborné stretnutie bolo zorganizované na veľmi dobrej, profesionálnej úrovni. Účastníčky na ňom mali možnosť bezprostredne komunikovať so všetkými lektormi o najaktuálnejších otázkach spojených s riadením materských škôl, financovaním aj so štátnym zdravotným dozorom. Môj príspevok bol pre mnohých účastníkov prvým hlbším vhľadom do problematiky povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré bude v Slovenskej republike realitou od roku 2021."

 

Ing. Jana Sládečková, bývalá riaditeľka odboru financovania regionálneho školstva MŠVVaŠ SR   

V príspevku som sa snažila podať globálny pohľad na financovanie materských škôl. Vysvetlili sme si, ako dostáva samospráva finančné prostriedky z Dane z príjmu na financovanie MŠ a ako samosprávy môžu tieto finančné prostriedky skutočne pre MŠ použiť. Časť príspevku bola venovaná rozpočtovému procesu a jednotlivým zdrojom financovania MŠ ( Príspevok zriaďovateľa z vlastných príjmov, Príspevok rodiča na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v MŠ,  Príspevok štátu na 5 ročné deti v MŠ  a deti mladšie ako 5 rokov, ak pochádzajú z rodín v hmotnej núdzi). Môj dojem z konferencie bol veľmi príjemný. Atmosféra bola neformálna, účastníčky sa zapájali do diskusie a mám pocit, že najviac ich zaujal rozpočtový proces. Predpokladám, že je to preto, lebo sa ich bytostne dotýka."

 

Mgr. Jozef Sýkora, MBA, finančný kontrolór

"Osobne by som chcel vyzdvihnúť praktický charakter konferencie, ktorá bola zameraná na povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov. Oblasť hygieny a povinností subjektov verejnej správy nebýva často predmetom konferencií a preto takýto zámer vzdelávania chválim a osobitne vyzdvihujem. Bol som prekvapený, že publikum predstavovali najmä výlučne ženy a tiež aj mladšie ročníky. Dostal som množstvo otázok od účastníčok, z čoho som nesmierne rád. Tiež ma potešilo, že odborné stretnutie sa nieslo v neformálnej atmosfére a znakom dobrej konferencie je, že účastníci zostávajú do konca. Chválim tiež výber lokality a dobrú dostupnosť z okolia Bratislavy, Senca, Záhoria, Nitry, či Trnavy."

 

PhDr. Alena Gregušová, PhD., hlavný radca oddelenia hygieny detí a mládeže, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre

"S nosnou témou celého podujatia Riaditeľka pod tlakom legislatívnych povinností súvisel aj môj príspevok, ktorý prinášal prehľad o povinnostiach materských škôl vyplývajúcich z požiadaviek všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia. Tieto požiadavky sa týkajú nielen ochrany zdravia detí navštevujúcich predškolské zariadenia, ale aj ochrany zdravia zamestnancov. Najdôležitejší odkaz môjho príspevku je ten, aby prevádzkovatelia materských škôl vzájomne spolupracovali s orgánmi verejného zdravotníctva, spoločne hľadali spôsoby a možnosti na riešenie a splnenie všetkých povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy na zabezpečenie ochrany a podpory zdravia. Atmosféra na konferencii bola veľmi príjemná, interakcia s účastníčkami dobrá, aktívne sa zaujímali o problematiku a pýtali sa na konkrétne situácie a prípady, ktoré museli riešiť počas prevádzky materských škôl."

 

PaedDr. Lenka Holíková, certifikovaná lektorka s akreditáciou MŠVVaŠ SR, bývalá riaditeľka ZŠ

"Mojou témou bolo empatické počúvanie ako efektívny nástroj riaditeľky MŠ pri vedení hodnotiacich rozhovorov. Návyk empatickej komunikácie môžete trénovať hneď. Keď sa budete s kýmkoľvek v najbližšej dobe rozprávať, môžete nechať bokom vaše životné skúsenosti a úprimne sa snažiť pochopiť ho. Môžete vnímať, čo vám hovorí ich srdce. Vyžaduje si to tiež dávku trpezlivosti a rešpektu. Buďte proaktívni, venujte ľuďom okolo seba čas, rozprávajte sa medzi štyrmi očami. Počúvajte ich, pochopte ich. Budujte emočné konto. Pozerajte sa na svet očami toho druhého. Spätná väzba na moju prednáška bola pre mňa veľmi inšpirujúca. Vidím, že venovať sa téme ľudských zdrojov je veľmi podstatné a dokonca vyžadujúce aj v oblasti školstva. Na základe interakcie po mojom vstupe som cítila, že oni samé chcú a hľadajú nové cesty, ktoré by im vo vedení svojich tímov pomohli a boli užitočné."

 

Možno Vás zaujme:

e-Learning: Motivácia a hodnotenie zamestnancov v školstve (v českom jazyku)

26. novembra 2019, online

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout