Pozor na závislé vzťahy pri daňovom priznaní

10. 1. 2022

Obchodujete s prepojenými firmami alebo fyzickými osobami? Uplatňujete správne metódy ocenenia vašich obchodných transakcií? Viete na základe čoho určiť, kedy a v akom rozsahu musíte mať vypracovanú transferovú dokumentáciu? A aký majú tieto obchody vplyv na základ dane a daňové priznanie?

V zmysle § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov je súčasťou základu dane závislej osoby aj rozdiel, o ktorý sa ceny pri vzájomných obchodných vzťahoch závislých osôb líšia od cien používaných medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných vzťahoch. Pri určení rozdielu sa použije postup podľa § 18 zákona o dani z príjmov, ktorý určuje spôsob aplikácie metód úpravy základu dane závislých osôb v súlade s princípom nezávislého vzťahu. 

Iný prípad predstavuje transakcia medzi závislými osobami, keď na jednej strane transakcie vystupuje fyzická osoba – nepodnikateľ a na druhej strane transakcie právnická osoba resp. fyzická osoba – podnikateľ, ktorí uplatňujú postup pri zisťovaní základu dane z príjmov podľa § 17 až § 29 zákona o dani z príjmov. V tomto prípade je potrebné, aby daňovníci na oboch stranách viedol dokumentáciu o použitej metóde ocenenia transakcie v rozsahu určenom Usmernením Ministerstva financií SR č. MF/8120/21074-721 o určení obsahu dokumentácie o metóde ocenenia používanej daňovníkom podľa § 18 ods. 1 zákona o dani z príjmov.

Zdroj: Finančná správa SR

Previazanosť „príbuzných“ obchodných spoločností, vzťahy spoločností s rovnakým vlastníkom či vzťahy materskej spoločnosti s pobočkami podliehajú čoraz častejšie kontrolám finančnej správy. Naučte sa ako sa im úspešne brániť a na čo si dať pozor, formou praktických rád a skúseností od nášho lektora, skúseného daňového poradcu.

Ako na transferové oceňovanie a súvisiace daňové kontroly