Od 1.1.2020 viac ako 70 nových zmien v novele zákona o verejnom obstarávaní

19. 8. 2019

Čakajú nás ďalšie dôležité zmeny v zákone o verejnom obstarávaní účinné od 1.1.2020. Viac ako 70 zmien.

 

 

 

 

 

 

Od 1.1.2019 je účinná „veľká“ novela zákona o verejnom obstarávaní. A po roku je tu opäť „pripravovaná“ novela zákona o verejnom obstarávaní platná od 1.1.2020.

 

Pripravujeme pre Vás celodenný seminár. Cieľom seminára je poskytnúť verejným obstarávateľom, záujemcom, uchádzačom, ako aj odbornej verejnosti komplexný pohľad na „novú pripravovanú“ novelu zákona o verejnom obstarávaní platnej od 1.1.2020 a jej aplikáciu v praxi.

 

Dozviete sa o pripravovaných zmenách v novele o verejnom obstarávaní.

 

Čakajú nás tieto zmeny:

 • Zelené verejné obstarávanie - §2 „povinné“ tlačenie
 • Problematika účasti majetkovo prepojených osôb vo VO
 • Úprava dôvodu odstúpenia od zmluvy - §19
 • Úprava v rámci podlimitných zákaziek - §114 ods. 5
 • Úprava v rámci zákaziek s nízkou hodnotou - §117 ods. 5
 • Úprava súčinnosti ÚVO a PMÚ
 • Derogácia automatického vylúčenia pri súbehu uchádzač / člen skupiny dodávateľov a úprava pravidla pri predložení viacerých ponúk § 49 ods. 6
 • Elektronické nástroje vo VO (el. nástroje budú zaregistrované na ÚVO)
 • Hospodárske subjekty z tretích krajín
 • Zníženie administratívnej záťaže
 • Ďalšie úpravy v ZVO
 • Úprava lehoty na zverejnenie odôvodnenia uzavretia zmluvy v prípade predloženia jednej ponuky – do piatich dní
 • Úprava súťaže návrhov s následným použitým PRK
 • Rozšírenie okruhu osôb preukazujúcich osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO aj na konečných užívateľov výhod
 • Úprava dohľadu nad VO:
 • Aktívna legitimácia na podanie námietok v prípade skupiny dodávateľov
 • Špekulatívne námietky
 • Povinné uplatňovanie revíznych postupov cez el. nástroje
 • Úprava inštitútu prešetrovania pred začatím konania
 • Úprava inštitútu výkonu kontroly na mieste
 • Rozšírenie okruhu konaní v ktorých možno uložiť pokutu zníženú o 50%

 

Seminár je určený pre:

 • všetkým osobám, ktorí sa už orientujú v problematike verejného obstarávania,
 • verejným obstarávateľom, t.j. najmä procesným garantom, ktorí sú zodpovední za vedenie postupov verejného obstarávania a tiež záujemcom, uchádzačom a odbornej verejnosti,
 • štatutárom a zamestnancom verejných obstarávateľov zodpovedným za realizáciu zadávania zákaziek s uzatvorením zmlúv/objednávok,
 • štatutárom a zamestnancom zodpovedným za realizáciu zadávania zákaziek s uzatvorením zmlúv/objednávok Osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní (t.j. osoba, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb),
 • štatutárom a zamestnancom hospodárskych subjektov/dodávateľov zodpovedným za predkladanie ponúk v procesoch zadávania zákaziek s uzatvorením zmlúv/objednávok.

 

 

Pripravujeme celodenný seminár:

Bratislava, 18. septembra 2019 - podrobné informácie o programe, lektorovi, ako aj objednávkový formulár nájdete na našich webových stránkach.

 

 

 

 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout