Január 2020 v znamení zmien v pracovnom práve

3. 1. 2020

Január je v zákonodarstve už tradične mesiacom, kedy nadobúda účinnosť najviac veľkých zmien. V oblasti pracovného práva sme sa ich so štartom nového roka dočkali hneď niekoľko.

  1. Zvyšuje sa minimálna mzda na rok 2020 

 

Zo súčasných 520 eur sa minimálna mzda zvyšuje na 580 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou (nariadenie vlády č. 324/2019 Z. z.), čo predstavuje zvýšenie o 11,54 %, resp. z 2,989 eura na 3,333 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom

 

  1. Novela zákona upravuje nelegálnu prácu 

 

Novela prináša s účinnosťou od 01.01.2020 zmenu negatívneho vymedzenia nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, a teda sa rozšíri výnimka zakotvujúca, akú prácu nemožno považovať za nelegálnu prácu a aké zamestnávanie nie je možné považovať za nelegálne zamestnávanie.

 

Podľa § 2 ods. 1 zákona o nelegálnej práci: „Nelegálna práca je závislá práca, ktorú vykonáva fyzická osoba alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom a 

  • nemá s právnickou osobou alebo s fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu;
  • je štátnym príslušníkom krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, iným zmluvným štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, alebo osobou bez štátnej príslušnosti (ďalej len „štátny príslušník tretej krajiny“ ) a nie sú splnené podmienky na jeho zamestnávanie podľa osobitného predpisu.“ 

Podľa § 2 ods. 2 zákona o nelegálnej práci: „Nelegálne zamestnávanie je zamestnávanie právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, ak využíva závislú prácu 

  • fyzickej osoby a nemá s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu;
  • fyzickej osoby, má s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu a neprihlásila ju do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového poistenia do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu na prihlásenie do tohto registra, najneskôr však do začatia kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ak kontrola začala do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu na prihlásenie do tohto registru; 
  • štátneho príslušníka tretej krajiny a nie sú splnené podmienky na jeho zamestnávanie podľa osobitného predpisu.“ 

 

  1. Novinka: príspevok na športovú činnosť dieťaťa

 

Novela zákona č. 319/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2020 doplnila do Zákonníka práce možnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Suma príspevku predstavuje 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca.

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout