Ako bola využitá „prvá pomoc“ pre podnikateľov?

5. 10. 2020

Na konci marca 2020 boli prijaté nové opatrenia, ktoré mali za úlohu zmiernenie ekonomických dopadov spôsobených pandémiou COVID-19. Schválené boli najskôr nové typy sociálnych dávok v podobe pandemického nemocenského a ošetrovného, následne vláda predstavila aj opatrenia priamej pomoci na udržanie pracovných miest v rámci tzv. „Prvej pomoci“ zamestnancom, podnikateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO). Súčasne s uvedenými opatreniami, novela zákona o sociálnom poistení umožnila odklad alebo odpustenie odvodov na sociálne poistenie pre niektorých zamestnávateľov.

Na základe dát dostupných k 31. augustu 2020 uzavreli úrady práce, sociálnych vecí a rodiny so zamestnávateľmi a SZČO ktorých sa mimoriadna situácia dotkla, približne 120 tisíc dohôd o poskytovaní pomoci. Podľa spomenutých dohôd bola rozdelená finančná pomoc v celkovej výške takmer 524 milióna eur. Uvedenou sumou je podporených približne jedna štvrtina pracovných miest v ekonomike. Podporených bolo pomocou „Prvej pomoci“ za marec 2020 približne 371 tisíc, za apríl viac ako 466 tisíc, za máj 458 tisíc, za jún 260 tisíc a za júl zatiaľ 148 tisíc zamestnancov a SZČO. Poskytnutá celková uhradená suma za marec predstavovala 83 miliónov eur, za apríl 176,8 milióna eur, za máj 145,5 milióna eur, za jún 75,8 milióna eur a za júl 42,9 milióna eur.

„Prvú pomoc“ stále využívajú najmä veľké podniky, mikropodniky a SZČO. Ich podiel na čerpanej sume sa oproti malým a stredným podnikom v júli zvýšil na takmer 69 %. Čo sa týka odvetví, pomoc využívala najmä priemyselná výroba, veľkoobchod, maloobchod a stavebníctvo. Podľa dát dostupných k 28. augustu 2020 viac ako polovicu celkovej alokovanej sumy za obdobie júl 2020 čerpali subjekty pôsobiace prevažne v priemysle. Najvyššie čerpanie z opatrení dosiahlo opatrenie 3B s odstupňovaným paušálnym príspevkom na zamestnancov (41,9 % celkovej sumy). Opatrenie 1, určené zamestnávateľom s povinne zatvorenými prevádzkami sa za júl zatiaľ využíva len minimálne (0,4 % celkovej sumy). Napriek tomu však prostriedky čerpané cez toto opatrenie v odvetví vzdelávania tvorili asi desatinu celkovej čerpanej sumy a v odvetví administratívnych a podporných služieb to boli necelé 4 % celkovej sumy. Priemerná suma podpory na jedno pracovné miesto v júli mierne poklesla na 289,4 € oproti júnovej hodnote 291,6 €.

Zdroj: www.employment.gov.sk

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout